مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ پردیس‌های دانشگاه تهران تمدید شد


مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ پردیس‌های البرز، کیش و ارس دانشگاه تهران تا ۱۳ مرداد تمدید شد

 

مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ تمدید شده است.
دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه ای شرایط و جزئیات ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ پردیس های البرز، کیش و ارس این دانشگاه را اعلام کرد:

شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان:
 داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.
شرایط عمومی‌:
الف) اعتقاد به‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌۱: ملاک،‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌۲: اقلیت‌های‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌: در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.
د) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
ه‍‌)  عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).
و) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
شرایط اختصاصی:
الف) داشتن‌ مدرک‌کارشناسی ‌(لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس‌ یا دکترای‌ حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.
تبصره: داوطلبان متقاضی ثبت نام وشرکت درآزمون درصورت پذیرفته شدن نباید هیچگونه منع قانونی درخصوص ادامه تحصیل نسبت به سازمان ونهادی را داشته باشند.
برگزاری آزمون:
آزمون برای کلیه داوطلبان متقاضی در تمامی رشته‌های امتحانی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران:
شهریه هر نیمسال تحصیلی بدون احتساب هزینه خوابگاه ، غذا ،بیمه و … بصورت علی الحساب و پس از تصویب هیأت امناء قطعی خواهد شد و در حال حاضر به شرح زیر می­باشد :
نام رشته
شهریه ثابت
شهریه متغیر به ازای هر واحدنظری
شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی
شهریه پایان نامه به ازای هرواحد
گروه هنر
۲۵،۶۵۰،۰۰۰ریال
بیست و پنچ میلیون و ششصدو پنجاه هزار ریال
۲،۲۰۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و دویست هزار ریال
۲،۷۵۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال
۴،۴۰۰،۰۰۰ریال
چهار میلیون و چهارصد هزار ریال
علوم انسانی و MBA
۲۱،۶۰۰،۰۰۰ریال
بیست و یک میلیون و ششصد هزار ریال
۲،۲۰۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و دویست هزار ریال
۲،۷۵۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال
۵،۵۰۰،۰۰۰ریال
پنج میلیون و پانصد هزار ریال
علوم پایه
۲۷،۰۰۰،۰۰۰ریال
بیست و هفت میلیون ریال
۲،۲۰۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و دویست هزار ریال
۲،۷۵۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال
۴،۴۰۰،۰۰۰ریال
چهار میلیون و چهارصد هزار ریال
فنی و مهندسی
۲۷،۰۰۰،۰۰۰ریال
بیست و هفت میلیون ریال
۲،۲۰۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و دویست هزار ریال
۲،۷۵۰،۰۰۰ریال
دو میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال
۴،۴۰۰،۰۰۰ریال
چهار میلیون و چهارصد هزار ریال
نکته: پرداخت شهریه پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام اصلی (بعد از پذیرش نهایی) طبق تقویم آموزشی دانشگاه خواهد بود.
*شهریه هر واحد درس جبرانی معادل )دوسوم( هر واحد متغیر اصلی در رشته مربوطه میباشد.
*دانشگاه هیچگونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه، ایاب وذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
*شهریه های هر ترم بدون تقسیط، بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت میگردد.
*کلاسهای درسی در طول هفته برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران:
شهریه هر نیمسال تحصیلی بدون احتساب هزینه غذا ،بیمه و … بصورت علی الحساب و پس از تصویب هیأت امناء قطعی خواهد شد و در حال حاضر به شرح زیر می­باشد :
گروه آموزشی
شهریه ثابت (به ریال)
شهریه متغییر هر واحد نظری (به ریال)
شهریه متغییر هر واحد عملی (به ریال)
شهریه هرواحد پایان نامه (به ریال)
فنی و مهندسی
۲۲.۵۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۰.۰۰۰
۲.۷۵۰.۰۰۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
علوم پایه
۲۲.۵۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۰.۰۰۰
۲.۷۵۰.۰۰۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
علوم انسانی و MBA
۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۰.۰۰۰
۲.۷۵۰.۰۰۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
کشاورزی
۲۲.۵۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۰.۰۰۰
۲.۷۵۰.۰۰۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
نکته : پردیس بین المللی ارس هیچ تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویی و محل اقامت دانشجویان نخواهد داشت.
*شهریه هر واحد درس جبرانی معادل )دوسوم(  هر واحدمتغیر اصلی در رشته مربوطه میباشد.
*دانشگاه هیچگونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه،ایاب وذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
*شهریه های هر ترم بدون تقسیط،بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت میگردد.
*کلاسهای درسی در طول هفته برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران:
شهریه هر نیمسال تحصیلی بدون احتساب هزینه خوابگاه ، غذا ،بیمه و … بصورت علی الحساب و پس از تصویب هیأت امناء قطعی خواهد شد و در حال حاضر به شرح زیر می­باشد :
شهریه پایان نامه به ازای هر واحد
شهریه متغیربه ازای هر واحد عملی
شهریه متغیربه ازای هر واحد نظری
شهریه ثابت
نام رشته
۴.۴۰۰.۰۰۰
چهارمیلیون وچهارصدهزارریال
۲.۷۵۰.۰۰۰
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
۲.۲۰۰.۰۰۰
دومیلیون ودویست هزارریال
۲۵.۶۵۰.۰۰۰
بیست وپنج میلیون وششصدوپنجاه هزارریال
گروه هنر
۵.۵۰۰.۰۰۰
پنج ملیون و پانصد هزار ریال
۲.۷۵۰.۰۰۰
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
۲.۲۰۰.۰۰۰
دومیلیون ودویست هزارریال
۲۱.۶۰۰.۰۰۰
بیست ویک میلیون وششصد هزار ریال
گروه علوم انسانی وMBA
۴.۴۰۰.۰۰۰
چهارمیلیون وچهارصدهزارریال
۲.۷۵۰.۰۰۰
دوملیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال
۲.۲۰۰.۰۰۰
دومیلیون ودویست هزارریال
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
بیست وهفت میلیون ریال
گروه علوم پایه
۴.۴۰۰.۰۰۰
چهارمیلیون وچهارصدهزارریال
۲.۷۵۰.۰۰۰
دوملیون هفتصدپنجاه هزارریال
۲.۲۰۰.۰۰۰
دومیلیون ودویست هزارریال
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
بیست وهفت میلیون ریال
گروه فنی ومهندسی
شهریه هر واحد دروس جبرانی معادل ( دو سوم) هر واحد متغیر اصلی در رشته مربوطه می باشد.
دانشگاه هیچ گونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه ، ایاب و ذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
شهریه های هر ترم بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت می گردد.
کلاسهای درسی درطول هفته برگزار خواهد شد
محل تشکیل کلاسها شهرستان کرج خواهد بود.
جدول شماره ۱ـ رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی پردیس‌های اقماری دانشگاه تهران (کیش ـ البرز ـ ارس) و ضرایب دروس
۱۱۲۶
مجموعه حقوق
۱- حقوق تجارت، ۲- حقوق مدنی، ۳- حقوق اسلامی (متون و اصول فقه)،۴- آیین دادرسی مدنی، ۵- حقوق اساسی، ۶- حقوق اداری،
۷- متون فقه، ۸- حقوق جزای عمومی، ۹- حقوق جزای اختصاصی،
۱۰- آیین دادرسی کیفری، ۱۱- حقوق بین الملل خصوصی، ۱۲- حقوق بین الملل عمومی
۱- حقوق خصوصی
۱
۳
۱
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲- حقوق عمومی
۰
۰
۰
۰
۲
۲
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۳- حقوق جزا و جرم شناسی
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲
۲
۲
۰
۰
۴- حقوق نفت و گاز
۳
۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲
۰
۵- حقوق بین الملل
۰
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۲
۶- حقوق تجارت بین المللی
۳
۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲
۰
۷- حقوق تجاری اقتصادی
بین المللی
۳
۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲
۰
جدول شماره ۲ـ کد رشته محل و رشته امتحانی (ظرفیت هر کد رشته محل ۱۵ نفر از جنس زن و مرد می‌باشد)
۱۱۲۶ـ مجموعه حقوق
۱۴۴
پردیس ارس
حقوق خصوصی
۱۴۵
پردیس البرز
حقوق خصوصی
۱۴۶
پردیس کیش
حقوق خصوصی
۱۴۷
پردیس ارس
حقوق عمومی
۱۴۸
پردیس البرز
حقوق عمومی
۱۴۹
پردیس کیش
حقوق عمومی
۱۵۰
پردیس ارس
حقوق جزا و جرم شناسی
۱۵۱
پردیس البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
۱۵۲
پردیس کیش
حقوق جزا و جرم شناسی
۱۵۳
پردیس کیش
حقوق نفت و گاز
۱۵۴
پردیس البرز
حقوق بین‌الملل
۱۵۵
پردیس کیش
حقوق بین‌الملل
۱۵۶
پردیس ارس
حقوق تجارت بین‌الملل
۱۵۷
پردیس البرز
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
۱۵۸
پردیس کیش
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

جهت کسب اطلاعات از جزئیات اطلاعیه سازمان سنجش یا اطلاعات مربوط به سایر رشته های غیر حقوق به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا