پیش نویس “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری”

کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور جلب نظر و بررسی وکلا منتشر کرد :

پیش نویس "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری"

پایگاه خبری اختبار – کانون وکلای دادگستری مرکز متنی را به عنوان پیش نویس "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به منظور بررسی و کسب نظر جامعه وکلا منتشر کرد.

کانون وکلای دادگستری مرکز از کلیه وکلا دعوت کرده است نظرات خود را در مورد متن منتشر شده را به این کانون ارسال یا به نشانی ایمیل info@icbar.ir اعلام کنند.

آیین نامه فعلی تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه است که مبالغ تعیین شده در ان با توجه به ترقی فاحش قیمت ها نیاز به اصلاح اساسی دارد.

توجه داشته باشید که این متن به صورت پیش نویس و جهت بررسی و تبادل نظر تهیه و پیشنهاد شده است و پیش از تصویب رئیس قوه قضائیه هیچ اثری ندارد.

متن منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است :

در اجرای مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۶ هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ، بدینوسیله پیش نویس اصلاح آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری جهت ملاحظه ، بررسی و اعلام نظرات اصلاحی عموم همکاران منتشر می گردد .

خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته نظرات اصلاحی را با ذکر عبارت «مربوط به اصلاح آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» به کانون مرکز ارسال یا از طریق آدرس ایمیل کانون به نشانی info@icbar.ir اعلام فرمائید .

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

ماده ۱

قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده ۲

اگر به موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

ماده ۳

در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال ۸ % از بهای خواسته و حداکثر ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ب ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال ۶% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

 ج- نسبت به مازاد دو میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال ۴% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

د- نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداکثر یک میلیارد ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی و محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در این صورت به حداکثر مقرر در بندهای بالا اضافه می شود.

۱- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا ۱۰% حق الوکاله.

۲- به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی ۱% و حداکثر تا ۳۰سال سابقه و ۳۰% حق الوکاله.

۳- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۵% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۵۰ هزار نفر۳% حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

در هیچ صورتی حداکثر حق الوکاله طبق تعرفه بیش از ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نخواهد بود.

ماده ۴

شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳ به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده ۵

الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج، د ماده۳ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.

ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف، ب، ج و د ماده۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.

  

ماده ۶

در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود :

الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷

حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده ۸

در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:

الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ب- در دعاوی کیفری مستلزم قصاص نفس ومحاربه و اعدام و حبس بیش از ده سال حداکثر ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ج- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

د ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.

ماده ۹

حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آیین‌نامـه اسـت که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۰

حق‌الوکاله اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱

در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲

در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.

ماده ۱۳

میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ۲درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده ۱۴

چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید یک بیستم حق الوکاله همان دعوی از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود در دعاوی غیرمالی و اموری تعیین که امکان حق الوکاله مفروض مقدور نباشد حق الزحمه وکیل به شرح زیر می باشد:

الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۴۰۰/۰۰۰ ریال.

وبیشتر از پنج صفحه تا هر میزان مازاد بر ۵ صفحه هر صفحه ۱۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال.

د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده ۱۵

وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶

میزان حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده۳ این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۱۷

هزینه مسافرت وکلا کیلومتری ۲۰/۰۰۰ ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد. هزیه ایاب و ذهاب در داخل حوزه قضایی روزانه حداکثر ۳۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده ۱۸

مبالغ مذکور در مواد ۳- ۸- ۱۳- ۱۴و ۱۷ هر سه سال یکبار به پیشنهاد کانون وکلای مرکز توسط رئیس قوه قضائیه تعدیل می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. حقاالوکاله اجرای ثبت دودرصد بسیارکم است درخصوص اصلاح ایین نامه تعرفه حق ااوکاله وحق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا