آگهی انتخابات بیست و هشتمین دورۀ هیات مدیرۀ کانون وکلا دادگستری مرکز

آگهی انتخابات بیست و هشتمین دورۀ هیات مدیرۀ کانون وکلا دادگستری مرکز

از وکلای محترمی که پروانه وکالت آنان برای اشتغال در استان های عضو کانون وکلای مرکز صادر گردیده است دعوت می شود به منظور انتخاب ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ از ساعت ۸ الی ۲۰ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان زاگرس، شماره ۳، طبقه همکف حضور به هم رسانند.

شرایط انتخاب کنندگان

۱- وکلای پایه یکم، دوم و سوم دادگستری که محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

۳- پروانه خود را تمدید کرده باشند.

شرایط عمومی انتخابات

۱- اخذ رای جمعی و مخفی انجام می گیرد و رای دهنده باید رای خود را روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده است بنویسد.

۲- رای دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رای خود را به صندوق آرا می اندازد و در لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود را امضا می نماید و پروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد.

۳- حق رای کسانی که تا پایان جلسه برای رای دادن حاضر نشوند ساقط خواهد شد.

۴- آرائی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

۵- از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای آرای بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رای می باشند عضو علی البدل هستند.

۶- اگر روز اخذ رای تعطیل گردید روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان و زمان معین اخذ رای به عمل خواهد آمد.

۷- در زمان و مکان اخذ رای هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیات مدیره به کلی ممنوع است.

۸- پس از انقضای مدت رای گیری اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می شود و الا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می نماید و به هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شده زده و ضبط خواهد شد.

۹- اسامی واجدین شرایط عضویت هیات مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تایید و اعلام شده است در محل اخذ رای آگهی خواهد شد.

هیات نظارت بر انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا