آیین‌نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

آیین‌نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان نقل و انتقال راجع به محل اشتغال( وکلای دادگستری و کارآموزان) و ایجاد ضوابط یکسان برای متقاضیان با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده ۱- داوطلبان ورود  به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی به هرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با توجه به انتخاب متقاضیان از حیث تعیین حوزه و اختیارات با هیأت مدیره کانون وکلا است.

ماده ۲- شرط پذیرش درخواست انتقال ، وجود واحراز شرایط زیر و موکول به تأیید وتصویب هیأت مدیره کانون است:

 ۱-۲- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست ( مقصد ) براساس مصوبه هیأت مدیره واینکه درشهر محل اشتغال متقاضی ( مبدأ ) به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط ، اشتغال داشته باشند.

۲-۲- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال ( مبدأ ) وتمرکز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

۳-۲- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر کرمان سه سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان کرمان یک سال وبرای انتقال به خارج از استان نیازی به این شرط نخواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره۱- متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

۴-۲- نداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶.

تبصره۱-  درصورتی که از پایان اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره۲- وکلایی که درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ۲-۲، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمی توانند تقاضای انتقال کنند.

ماده ۳- در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذکوردرماده ۲ ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

۱- سنوات اشتغال به وکالت

۲- نداشتن محکومیت انتظامی

۳- همکاری با ارگانها وکمیسیونهای کانون

۴- سنوات اشتغال درشهرهای محروم

۵- درج مقالات علمی درمجله کانون های وکلا وسایر مجلات تخصصی

۶- داشتن تألیفات علمی

۷- فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش کارآموزان وکالت

 

ماده ۴-

    ۱-۴- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

۲-۴- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دریکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننماید.

      ۳-۴- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال.

ماده ۵- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل ودیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده ۶- پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط براینکه:

۱-۶- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

۲-۶- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده۷- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادریا فرزندآنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده ۸- کمیسیون نقل و انتقال مرکب ازدوعضو هیأت مدیره ی منتخب و سه عضو دیگر از وکلای باسابقه که دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره می باشند تشکیل می شود.انتخاب اعضا بر اساس مصوبه هیئت مدیره پس از تصویب این آیین نامه خواهد بود. کمیسیون حداقل هرماه، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی راجع به امکان یا عدم امکان انتقال و شرایط آن تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.کمیسیون موظف به رعایت مفاد این آئین نامه است.

ماده ۹- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون کرمان به سایر کانون ها و یا از شهرکرمان به خارج از کرمان باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

            این آئین نامه در ۹ ماده درجلسه مورخ  ۲۳/۴/۱۳۹۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان مورد تصویب  قرارگرفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا