آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان تصویب شد

وزیر دادگستری پس از جلسۀ هیات وزیران اعلام کرد:

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان تصویب شد

اختبار- خبرگزاری های مختلف از اعلام وزیردادگستری مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ خبر داده اند، ایشان حتی در گفتگو با خبرنگاران از اجرایی بودن این آیین نامه از امروز خبر داده اند، با این حال هنوز متن این آیین نامه منتشر نشده است.

آیین نامۀ مورد اشارۀ وزیر دادگستری که بر خی خبرگزاری ها از آن به عنوان آیین نامه ای بدیع یاد کرده اند، همان آیین نامۀ اجرایی موضوع مادۀ ۲۵ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۲۹ دی ۱۳۸۹ است که قرار بود طبق حکم مادۀ ۲۵ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون "توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران" برسد، تکلیف سه ماهه ای که امروز و بعد از بیش از سه سال ظاهرا به انجام رسیده است.

مقولۀ پیش فروش ساختمان و اختلافات ناشی از اجرای تعهدات سازندگان در برابر مردم بخش بزرگی از پرونده های مطروحه در محاکم را به خود اختصاص داده است، به این سبب نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش ساختمان را برای ساماندهی به وضعیت نگران کنندۀ بازار پیش فروش ساختمان تصویب نمودند ولی متاسفانه این قانون بسیار مفید و ارزشمند به سبب عدم تهیۀ آیین نامۀ اجرائی آن در این سال ها خاک می خورد و قابلیت اجرا نداشت.

قانون پیش فروش ساختمان به خوبی اجرای تعهدات سازندگان در برابر پیش خریداران را تامین می کند و پیش فروشندگان ساختمان را ملزم نموده است که از همان ابتدا قرارداد پیش فروش را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، و برای تخلف سازندگان و پیش فروشندگان علاوه بر ضمانت های مدنی و مالی، حتی مسوولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است.

قطعا ساماندهی بازار پیش فروش ساختمان، با جلب اعتماد مردم و پیش خریداران موجب رونق بازار پیش فروش ساختمان و حذف سازندگان ساختمان و پیش فروشندگان فاقد توان اجرایی و احتمالا دارای نیات مجرمانه از بازار خواهد شد که نهایتا به نفع سازندگان و پیش فروشندگان توانمند و با حسن نیت خواهد بود.

متن کامل قانون پیش فروش ساختمان را اینجا بخوانید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا