آیین‌­نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران

مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۵۱۹۹۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۷) قانون دریایـی ایران ـ مصوب ۱۳۴۳ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون دریایی ایران ـ مصوب ۱۳۴۳ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

پ ـ کشتی: شناوری که با داشتن شرایط مندرج در ماده (۱) قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کرده است.

ت ـ مالک کشتی: شخصی که نام او به عنوان مالک در اسناد ثبت کشتی درج شده یا کشتی قهراً یا براساس رأی دادگاه‌های صالح به او منتقل شده باشد.

ماده۲ـ مالک کشتی یا نماینده قانونی وی می‌تواند تغییر تابعیت کشتی ایرانی را مطابق مقررات این آیین‌نامه از سازمان تقاضا کند.

تبصره ـ درصورتی که مالک کشتی بیش از یک شخص باشد، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط تمام مالکین به عمل آید.

ماده۳ـ تقاضای تغییر تابعیت مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (۱) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به سازمان تسلیم می‌شود.

ماده۴ـ تقاضای تغییر تابعیت کشتی باید با تحویل مدارک زیر به سازمان صورت گیرد:

الف ـ سند ثبت کشتی .

ب ـ اسناد و مدارکی که قابلیت دریانوردی کشتی در زمان تقاضا را اثبات نماید و تحت رده (کلاس) یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تأیید سازمان باشد.

پ ـ تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عین و منفعت کشتی، به ویژه حقوق ممتاز دریایی .

ت ـ اساسنامه یا مقررات موجد شخصیت حقوقی به انضمام مصوبه مرجعی که به موجب اساسنامه یا مقررات، حق تقاضای تغییر تابعیت کشتی را دارد. (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ درصورتی که یک نفر به عنوان نماینده قانونی مالک یا مالکین تقاضای تغییر تابعیت کشتی را به سازمان تحویل دهد، باید دلیل رسمی نمایندگی را نیز به همراه سایر مدارک به سازمان تسلیم کند.

ماده۵ ـ سازمان درصورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت می‌کند که کشتی در رهن نباشد و نسبت به عین یا منفعت آن ادعایی در مراجع قضایی مطرح نباشد. سازمان جهت احراز این موارد موضوع تقاضای تغییر تابعیت را به هزینه متقاضی در دو نوبت به فاصله یک ماه، از طریق یکی از روزنامه‌‌های پرشمارگان (کثیرالانتشار) مرکز و پایگاه اینترتی سازمان به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده۶ ـ در صورتی که کشتی توسط مراجع ذی­صلاح توقیف اسنادی یا فیزیکی شده باشد، سازمان تا رفع توقیف با تقاضای تغییر تابعیت موافقت نخواهد کرد.

ماده۷ـ پس از بررسی مدارک و سوابق اسناد ثبت کشتی توسط سازمان، چنانچه وجود شرایط تغییر تابعیت کشتی موضوع این آیین‌نامه احراز شود، اجازه ترک تابعیت توسط سازمان صادر می‌شود. در این صورت پس از دریافت هزینه مربوط، سازمان گواهینامه ثبت را ابطال و گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی را مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (۲) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، صادر خواهد کرد.

ماده۸ ـ کشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

ماده۹ـ پس از خروج کشتی از تابعیت ایرانی، نام و شماره ثبت آن به هیچ کشتی دیگری اختصاص نمی‌یابد.

ماده۱۰ـ کشتی‌ای که براساس مواد فوق، از تابعیت ایران خارج شده است، درصورت درخواسـت مالک و داشتن شرایط قانونی، امکان ثبت مجدد و تحصیل تابعیت ایران را دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده (۷) قانون دریایی ایران:

مالکی که کشتی او در ایران بثبت رسیده است میتواند تابعیت کشتی خود را تغییر دهد. ‌مقررات مربوط بخروج از تابعیت در آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا