اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲ – کانون وکلای دادگستری گلستان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲
کانون وکلای دادگستری گلستان

شماره پرونده

شماره داوطلبی

نام پدر

نام خانوادگی

نام

ردیف

۳۲۷۹۶

۲۴۷۱۴۸

علی اکبر

احمدی لیوانی

عبدالرضا

۱

۱۶۲۷۰

۲۴۶۷۱۲

نورمحمد

بهلکه

جمشید

۲

۱۱۶۳۳

۲۴۶۷۵۹

اتا

بخشی زاده

ارش

۳

۳۸۱۰۰

۲۴۶۷۱۰

حسن

غفاری

مسعود

۴

۱۹۵۲۱

۲۴۶۲۹۵

جعفر

مقصودلو جعفری

زهرا

۵

۶۵۳۶۸

۲۴۶۱۳۰

محمد

کریم کشته

مژده

۶

۱۰۲۵۵

۲۴۷۱۶۵

انامحمد

چن سبلی

عبدالناصر

۷

۶۱۶۸۱

۲۴۷۰۵۲

حسن

صمیمی راد

محمد

۸

۲۵۰۰۴

۲۴۶۷۸۶

عبدالوهاب

عطایی

عبدالرزاق

۹

۱۵۰۹۷

۲۴۶۲۸۸

محمدعلی

رادکانی

میترا

۱۰

۲۳۳۲۱

۲۴۶۳۷۳

قاسمعلی

جهان بخش

محبوبه

۱۱

۱۶۶۸۳

۲۴۶۹۸۲

غلامعلی

جعفری

جواد

۱۲

۱۱۹۱۳

۲۴۶۱۲۷

جعفر

سعیدی

آناهیتا

۱۳

۳۷۹۶۹

۲۴۶۷۰۰

حسین

گلمکانی

مجتبی

۱۴

۳۵۰۱۴

۲۴۶۸۸۳

محمدرضا

حق پرست

عیسی

۱۵

۱۶۳۲۵

۲۴۷۱۸۵

محمدحسن

حسن زاده

قاسم

۱۶

۳۸۰۸۴

۲۴۶۷۶۷

رضا

میری

میثم

۱۷

۱۶۰۹۸

۲۴۶۹۳۰

فرامرز

سبحانی

محمدمهدی

۱۸

۱۲۲۰۶

۲۴۶۴۴۶

سیدعلی

نصیری

سیده سارا

۱۹

۱۶۴۵۵

۲۴۶۹۸۵

امان

شایسته خواجه نفس

یعقوب

۲۰

۲۸۲۳۲

۲۴۷۲۳۰

یوسف

کل

اسحاق

۲۱

۴۲۵۹۸

۲۴۶۳۸۴

حسن

قربانیان المشیری

صایمه

۲۲

۴۲۸۶۸

۲۴۶۹۱۲

سیدحسین

قدمگاهی

سیدمحمدرضا

۲۳

۲۸۵۷۵

۲۴۶۲۱۳

محمود

حلالخورمیرکلایی

محبوبه

۲۴

۳۰۲۹۲

۲۴۶۲۵۳

علی جان

قجرحیدرابادی

زهرا

۲۵

۱۸۰۷۳

۲۴۶۱۲۹

علی اکبر

حبیبی نوده

فاطمه

۲۶

۱۸۳۵۱

۲۴۶۹۴۰

ابراهیم

رجلی نوده

اسماعیل

۲۷

۱۵۰۰۸

۲۴۷۱۸۷

عبدالمحمد

مرادی

مختار

۲۸

۳۸۵۱۳

۲۴۶۹۶۸

عبدالکریم

محضری

داود

۲۹

۱۲۷۴۷

۲۴۶۷۸۵

تاج قلیچ

صادق

احمد

۳۰

۱۹۴۷۷

۲۴۶۹۵۲

ابراهیم

طالبی قادیکلایی

حمید

۳۱

۳۶۹۱۶

۲۴۶۲۷۸

خلیل

حسین ابادی

زهرا

۳۲

۳۱۳۷۷

۲۴۶۲۹۶

سیدحسین

قاسم پوری

منیره سادات

۳۳

۴۷۵۹۷

۲۴۷۱۶۳

عبداله

ارخی

امید

۳۴

۳۹۱۶۱

۲۴۶۰۶۹

ابوالحسن

صادقی للردی

زینب

۳۵

۵۵۵۶۵

۲۴۷۱۱۱

شیرعلی

معینی فر

یاسر

۳۶

۲۰۰۰۷

۲۴۶۴۳۶

محمدابراهیم

بهرامی

مریم

۳۷

۱۷۱۰۶

۲۴۷۰۱۷

امان اله

دنکوب

محمد

۳۸

۲۹۶۱۰

۲۴۶۸۹۸

علی اکبر

درگاهی

مهدی

۳۹

۴۱۰۱۳

۲۴۶۶۸۵

حسن

عباس زاده مرادلوسفلی

قاسم

۴۰

 
 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا