اطلاعیه سازمان سنجش در مورد آزمون دوره های مجازی و پردیس های خودگردان کارشناسی ارشد ۱۳۹۳

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد کارت ورود به جلسه و تغیرات و اصلاحات رشته و ظرفیت های

آزمون دوره های مجازی و پردیس های خودگردان کارشناسی ارشد ۱۳۹۳

برای دریافت کارت ورود به جلسه اینجا کلیک کنید

اطلاعیه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل‌ رفع نقص کارت‌ شرکت در آزمون متمرکز پذیرش دوره های مجازی و پردیس های خودگردان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۳
۱۳۹۳/۰۶/۱۸

سازمان سنجش آموزش کشور بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورودی دوره های مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ­ارشد سال ۱۳۹۳ می‌رساند که کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان آزمون مذکور از روز سه‌‌شنبه ۱۸/۶/۱۳۹۳ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد. مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه ۲۱/۶/۹۳ در ۳۱ شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج می گردد. ضمناً سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت قابل پرینت و دریافت می‌باشد.

لازم به ذکر است برای پذیرش در کدرشته ­های تحصیلی جدول ذیل با توجه به اینکه تعداد داوطلبان ثبت­ نام کننده به حدنصاب لازم نرسیده، آزمون برگزار نخواهد شد. لذا برای داوطلبانی که در این رشته‌های تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده­ اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و کلیه داوطلبان متقاضی گزینش در رشته ­های فوق­ الذکر (بدون آزمون) می­توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود همزمان با سایر داوطلبان این آزمون با مراجعه به سایت سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده اطلاعات خود اقدام نمایند. ضمناً این داوطلبان می­بایست براساس توضیحاتی که در زمان اعلام نتایج این آزمون در اطلاعیه مربوط ارائه می­شود، اقدام نمایند.
کد و نام رشته­ هایی که پذیرش دانشجوی آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت می­پذیرد
ردیف
کدرشته
نام رشته امتحانی
ردیف
کد رشته
نام رشته امتحانی
۱
۱۱۰۳
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۳۵
۱۲۸۸
مدیریت نساجی
۲
۱۱۰۴
مجموعه زبان عربی
۳۶
۱۲۹۴
مجموعه ایمنی صنعتی
۳
۱۱۰۸
مجموعه علوم اجتماعی
۳۷
۱۳۰۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
۴
۱۱۰۹
فرهنگ وزبان های باستانی
۳۸
۱۳۰۲
مجموعه مهندسی کشاورزی اب
۵
۱۱۱۰
مجموعه زبان شناسی
۳۹
۱۳۰۳
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
۶
۱۱۱۳
مجموعه الهیات و معارف اسلامی /۳
۴۰
۱۳۰۴
مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
۷
۱۱۱۴
مجموعه الهیات و معارف اسلامی /۴
۴۱
۱۳۰۵
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
۸
۱۱۱۶
مجموعه فلسفه
۴۲
۱۳۰۶
مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
۹
۱۱۲۰
مجموعه زبان فرانسه
۴۳
۱۳۰۷
مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
۱۰
۱۱۲۳
مجموعه علوم تربیتی /۳
۴۴
۱۳۰۸
مهندسی کشاورزی -علوم خاک
۱۱
۱۱۲۵
مجموعه مدیریت جهانگردی
۴۵
۱۳۰۹
مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
۱۲
۱۱۳۲
مجموعه باستان شناسی
۴۶
۱۳۱۰
مهندسی تولیدات گیاهی
۱۳
۱۱۴۰
پژوهش علوم اجتماعی
۴۷
۱۳۱۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
۱۴
۱۲۰۱
مجموعه علوم زمین
۴۸
۱۳۱۲
مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
۱۵
۱۲۰۲
مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
۴۹
۱۳۱۳
مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
۱۶
۱۲۰۴
مجموعه فیزیک
۵۰
۱۳۱۴
مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
۱۷
۱۲۰۵
مجموعه فوتونیک
۵۱
۱۳۱۵
مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
۱۸
۱۲۰۷
اماروکاربردها
۵۲
۱۳۱۷
مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
۱۹
۱۲۰۹
مجموعه علوم کامپیوتر
۵۳
۱۳۱۹
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
۲۰
۱۲۱۳
زیست شناسی -علوم گیاهی
۵۴
۱۳۲۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی بابیابان
۲۱
۱۲۱۴
زیست شناسی -علوم جانوری
۵۵
۱۳۲۲
مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۲۲
۱۲۱۵
محیطزیست دریا
۵۶
۱۳۲۳
مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
۲۳
۱۲۱۶
مجموعه زیست شناسی دریا
۵۷
۱۳۲۴
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
۲۴
۱۲۱۷
علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
۵۸
۱۳۲۵
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
۲۵
۱۲۵۵
مجموعه مهندسی پلیمر
۵۹
۱۳۲۶
مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
۲۶
۱۲۶۲
مدیریت درسوانح طبیعی
۶۰
۱۳۲۷
مدیریت کشاورزی
۲۷
۱۲۶۳
مهندسی نقشه برداری
۶۱
۱۳۶۰
مجموعه هنرهای موسیقی
۲۸
۱۲۶۶
مجموعه دریانوردی
۶۲
۱۳۶۲
طراحی صنعتی
۲۹
۱۲۶۸
مجموعه مهندسی معدن
۶۳
۱۵۰۱
انگل شناسی دامپزشکی
۳۰
۱۲۷۳
نانوفناوری -نانومواد
۶۴
۱۵۰۲
فیزیولوژی دامپزشکی
۳۱
۱۲۷۹
مجموعه مهندسی هوافضا
۶۵
۱۵۰۴
بافت شناسی دامپزشکی
۳۲
۱۲۸۵
مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی
۶۶
۱۵۰۵
باکتری شناسی دامپزشکی
۳۳
۱۲۸۶
مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
۶۷
۱۵۰۷
بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
۳۴
۱۲۸۷
مهندسی طراحی محیط­زیست
۶۸
۱۵۰۹
بیوشیمی بالینی
الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
 کارت­های‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه ۱۸/۶/۹۳ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه نمایند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.
ب- تذکرهای‌ مهم‌
۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴و۱۵ (شامل نام ­خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کدملی، معدل مقطع کارشناسی، معدل مقطع کاردانی، تاریخ فارغ‌التحصیلی کارشناسی، موسسه فارغ‌التحصیلی کارشناسی، وضعیت اشتغال، کدرشته محلهای انتخابی کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۲۱/۶/۹۳ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و داوطلبان در صورتیکه نسبت به بندهای ۳ و ۷ (جنس و معلولیت) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است براساس مندرجات بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد. ضمناً در خصوص بندهای ۸ و ۱۶ (نام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون) تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.
توجه: فارغالتحصیلان سنوات قبل و همچنین آن‌دسته از داوطلبانی که تا تاریخ برگزاری آزمون موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده و دانش ­آموخته تلقی گردیده و باید معدل مندرج در مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان با معدل‌های مندرج در کارت ورودی یکسان باشد در غیر اینصورت می‌بایست نسبت به ویرایش معدل خود در سایت سازمان اقدام نمایند.
۲- چنانچه کدرشتهمحلهای انتخابی بصورت منفی (به عنوان مثال ۳۰۰۰۱-) در کارت درج شده به منزله آن است که داوطلب وضعیت اشتغال (بند ۱۴) را علامتگذاری ننموده است. چنانچه دارای شرایط و ضوابط مندرج در بند «ز» صفحه ۱ دفترچه راهنمای ثبت نام میباشید، نسبت به ویرایش اطلاعات و علامتگذاری وضعیت اشتغال اقدام نمایید.
۳- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی (بند ۱۳) کارت شرکت در آزمون شما وجود داشت (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان- سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۲۳/۶/۹۳ به ارگان مربوطه مراجعه نمایید (داوطلبانیکه ارگان تأیید کننده سهمیه آنان بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۱/۶/۹۳ به قسمت ویرایش کارت در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده و سهمیه مذکور را اصلاح نمایند) تا در صورت تأیید سهمیه، مشخصات این دسته از داوطلبان از طریق ارگان ذیربط در اختیار این سازمان قرار گیرد، در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نمی­­باشد.
۴- به داوطلبان توصیه می‌شود که مندرجات برگ راهنمای شرکت در آزمون را که همراه با کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان قرار خواهد گرفت و قابل پرینت می‌باشد دقیقاً مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‌های امتحانی که بر روی کارت شرکت در آزمون درج گردیده است حوزه امتحانی خود را شناسائی نمایند.
۵-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس ‌باشد یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … ‌باشد ضروری است براساس مندرجات بند «ج» شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس ۳×۴ (که در سال جاری تهیه شده باشد) و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
۶- داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانیکه کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
۷- داوطلبان از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند ۵ فوق) و هرگونه وسیله ارتباطی، الکترونیکی، و محاسباتی (از قبیل تلفن همراه ، پیجر و ماشین حساب)، کیف دستی، ساک دستی،کتاب، جزوه، اکیداً خودداری نمایند. حوزه‌های امتحانی موظف به دریافت و نگهداری این ملزومات برای داوطلبان نخواهند بود. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند در جلسه آزمون به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط برابر، قانون تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
ج‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کلیه داوطلبان بر مبنای استان محل اقامت آنان (براساس بند ۳۲ تقاضانامه ثبت‌نامی) به شرح جدول ذیل این اطلاعیه می‌باشد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی در کارت شرکت بایستی در یکی از روزهای چهارشنبه مورخ ۱۹/۶/۹۳ و یا پنجشنبه مورخ ۲۰/۶/۹۳ صبح از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰به حوزه‌های‌ رفع نقص کارت مراجعه نمایند.
د- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج – استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاهها حافظه‌دار.
د – کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و – هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز – افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح – خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب – در مورد مشمولات بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵) : محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال.
تبصره – آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷ – در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرائم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹ – رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰ – در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱ – چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
هـ- اصلاحات و رشته­ محل­های جدید مربوط به دفترچه راهنمای شرکت در آزمون:
بدین‌وسیله ضمن اعلام اصلاح ظرفیت پذیرش برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی شریف و کدرشته محل‌‌های جدید علاوه بر کدرشته‌ محل‌های اعلام شده در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ به اطلاع داوطلبان می‌رساند که با توجه به رشته امتحانی مربوط که در آن ثبت‌نام نموده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۳ (همزمان با پرینت کارت شرکت در آزمون) لغایت روز جمعه ۲۱/۶/۹۳ با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به اصلاح و یا درج این کدرشته محل‌ها در قسمت ویرایش اطلاعات کارت اقدام نمایند.
گروه علوم انسانی
۱۱۰۱- زبان و ادبیات فارسی
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پردیس خودگردان
۳۱۸۲۸
دانشگاه تهران
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
پردیس خودگردان
۳۱۸۲۹
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۲- جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹
زن
مرد
گرایش آمایش شهری- پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۱
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹
زن
مرد
گرایش محیط زیست شهری-پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۲- جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۲
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹
زن
مرد
گرایش برنامه ریزی کالبدی – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۳
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹
زن
مرد
گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۲- جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری
پردیس خودگردان
۳۱۸۹۱
دانشگاه تهران
۳
زن
مرد
پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
۱۱۰۲- برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۴
دانشگاه تهران
۷
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
۱۱۰۳- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۷
زن
مرد
گرایش مطالعات  آب وخاک – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۵- علوم اقتصادی
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۶
دانشگاه یزد
۱۰
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی
۱۱۰۶- فیزیولوژی ورزشی
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۷
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
گرایش تغذیه ورزش-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۸
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۶- رفتار حرکتی
پردیس خودگردان
۳۱۸۹۲
دانشگاه تهران
۹
زن
مرد
گرایش رشد حرکتی-پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
۱۱۰۶- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
پردیس خودگردان
۳۱۸۳۹
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
گرایش حرکات اصلاحی-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۰۶- مدیریت ورزشی
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۰
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۶
مرد
گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – آموزشی و پژوهشی-فقط مرد-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۱
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۶
زن
گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – آموزشی و پژوهشی-فقط زن-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۲
دانشگاه گیلان – رشت
۵
زن
مرد
گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۳
دانشگاه گیلان – رشت
۵
زن
مرد
گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۱۹- علم اطلاعات و دانش شناسی
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۴
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶
زن
مرد
گرایش مدیریت اطلاعات – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۱- زبان و ادبیات انگلیسی
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۵
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶- حقوق بین‌الملل
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۶
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۵
مرد
آموزشی و پژوهشی-فقط مرد-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۷
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۵
زن
آموزشی و پژوهشی-فقط زن-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶- حقوق جزا و جرم شناسی
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۸
دانشگاه گیلان – رشت
۱۰
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶- حقوق خانواده
پردیس خودگردان
۳۱۸۴۹
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۳۳- روانشناسی عمومی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۱
دانشگاه گیلان – رشت
۱۰
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۴۲- مدیریت بازرگانی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۲
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۴۲- مدیریت دولتی
پردیس خودگردان
۳۱۸۹۳
دانشگاه تهران
۵
زن
مرد
پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
۱۱۴۲- مدیریت صنعتی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۳
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۴۲- مدیریت مالی
پردیس خودگردان
۳۱۸۹۴
دانشگاه یزد
۶
زن
مرد
۱۱۴۲- کارآفرینی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۴
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۴۶- محیط زیست ـ برنامه‌ریزی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۴۸- مدیریت امور شهری
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۶
دانشگاه تهران
۹
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
گروه علوم پایه
۱۲۰۱- زمین شناسی ـ اقتصادی
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۷
دانشگاه شیراز
۷
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۱- زمین ساخت (تکتونیک)
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۸
دانشگاه شیراز
۵
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۱- زمین شناسی ـ آبشناسی
پردیس خودگردان
۳۱۸۵۹
دانشگاه شیراز
۵
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۱- زمین شیمی
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۰
دانشگاه شیراز
۵
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۳- شیمی ـ شیمی آلی
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۱
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰
زن
مرد
عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی شیمی دارویی- پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۴- فیزیک
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۲
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
گرایش حالت جامد(ماده چگال) -پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۴
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶
زن
مرد
گرایش سیستم های پیچیده – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
گرایش  لیزر – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور -پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۶
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۵
زن
مرد
گرایش گرانش -پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۷
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰
زن
مرد
گرایش ذرات بنیادی  – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۸
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵
زن
مرد
گرایش اتمی ومولکولی درزمینه پلاسما- پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۹
دانشگاه گیلان – رشت
۶
زن
مرد
گرایش هسته ای-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۰
دانشگاه گیلان – رشت
۱۵
زن
مرد
گرایش حالت جامد-آموزشی و پژوهشی-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۴- مهندسی هسته‌ای
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۱
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۳
زن
مرد
گرایش راکتور – پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۶۳
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶
زن
مرد
گرایش پرتوپزشکی- پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزش محور-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۴- مهندسی پلاسما
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۲
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۵- فوتونیک
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۳
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۵
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۶- زیست شناسی ـ بیوشیمی
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۴
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۰۷- آمار اقتصادی و اجتماعی
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-زن ومرد-پردیس خودگردان دانشگاه
گروه فنی و مهندسی
۱۲۵۱- مهندسی برق ـ الکترونیک
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۶
دانشگاه گیلان – رشت
۱۰
زن
مرد
گرایش میکروالکترونیک-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۷
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
گرایش دیجیتال-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۵۱- مهندسی برق ـ قدرت
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۸
دانشگاه گیلان – رشت
۱۰
زن
مرد
گرایش سیستم های قدرت-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۷۹
دانشگاه گیلان – رشت
۷
زن
مرد
گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۵۱- مهندسی برق ـ مخابرات
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۰
دانشگاه گیلان – رشت
۷
زن
مرد
گرایش سیستم-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۵۷- مهندسی سیستم‌های انرژی
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۱
دانشگاه تهران
۵
زن
مرد
گرایش انرژی ومحیط زیست-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان البرزواقع درکرج
۱۲۶۰- مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره‌وری
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۲
دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان مهندسی وعلوم واقع درجزیره کیش
۱۲۶۴- مهندسی عمران ـ راه و ترابری
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۳
دانشگاه گیلان – رشت
۴
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۶۴- مهندسی عمران ـ مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۴
دانشگاه گیلان – رشت
۵
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۷۶- مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸
زن
مرد
گرایش سیستم‌های چندرسانه‌ای- پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۷۷- مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۶
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
گروه هنر
۱۳۵۰- برنامه‌ریزی شهری
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۷
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۳۵۰- برنامه‌ریزی منطقه‌ای
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۸
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۳۱۸۸۹
دانشگاه گیلان – رشت
۸
زن
مرد
آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
۱۳۶۱- مدیریت پروژه و ساخت
پردیس خودگردان
۳۱۸۹۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰
زن
مرد
پردیس دانشگاهی شماره ۲، واقع در شهرک اکباتان-آموزشی و پژوهشی-پردیس خودگردان دانشگاه
اصلاح ظرفیت پذیرش برخی از کدرشته محل‌ها در دانشگاه‌های  تبریز و صنعتی شریف تهران:
کدرشته
نام دانشگاه
کد و عنوان مجموعه امتحانی
ظرفیت جدید
۳۰۲۰۱
دانشگاه تبریز
۱۱۰۶- مدیریت ورزشی
۳
۳۰۲۰۳
دانشگاه تبریز
۱۱۰۶- مدیریت ورزشی
۳
۳۱۶۱۰
دانشگاه تبریز
۱۲۵۱- مهندسی برق –کنترل
۱۲
۳۱۵۳۴
دانشگاه تبریز
۱۱۰۲- جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
۱۲
۳۱۵۸۸
دانشگاه تبریز
۱۲۰۷- آمارریاضی
۱۲
۳۱۵۸۹
دانشگاه تبریز
۱۲۰۸- ریاضی محض
۱۴
۳۱۵۹۵
دانشگاه تبریز
۱۲۰۸- ریاضی کاربردی
۱۱
۳۱۵۵۱
دانشگاه تبریز
۱۱۱۷- علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی
۱۲
۳۱۶۲۱
دانشگاه تبریز
۱۲۶۴- مهندسی عمران –ژئوتکنیک
۱۱
۳۱۶۱۹
دانشگاه تبریز
۱۲۶۴- مهندسی عمران –سازه
۲۰
۳۱۶۱۲
دانشگاه تبریز
۱۲۵۱- مهندسی مکاترونیک
۱۲
۳۱۶۰۸
دانشگاه تبریز
۱۲۵۱- مهندسی برق –مخابرات
۱۱
۳۱۶۲۵
دانشگاه تبریز
۱۲۶۷- مهندسی مکانیک -ساخت وتولید
۱۵
۳۱۶۲۶
دانشگاه تبریز
۱۲۶۷- مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
۲۱
۳۱۶۲۷
دانشگاه تبریز
۱۲۶۷- مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی
۱۷
۳۰۶۳۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۱۴۸- مدیریت MBA
۱۵
۳۰۸۸۱
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۱- مهندسی برق –الکترونیک
۱۵
۳۰۸۸۲
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۱- مهندسی برق –الکترونیک
۱۵
۳۰۹۴۸
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۱- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
۱۵
۳۰۹۴۹
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۱- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
۱۵
۳۰۹۵۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۳- مهندسی نفت- مهندسی حفاری
۱۵
۳۰۹۵۷
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۳- مهندسی نفت- مهندسی بهره برداری
۱۵
۳۰۹۸۲
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۰۹۸۳
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۰۹۸۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۰۹۸۵
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۰۹۸۶
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۰۹۸۷
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۵۷- مهندسی شیمی
۱۵
۳۱۰۶۱
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۴- مهندسی عمران -مهندسی زلزله
۱۵
۳۱۰۹۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۴- مهندسی عمران -مهندسی ومدیریت ساخت
۱۵
۳۱۱۰۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۴- مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست
۱۵
۳۱۱۳۴
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۷- مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
۱۵
۳۱۱۵۹
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۷- مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی
۱۵
۳۱۱۸۲
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۶۷- مهندسی مکاترونیک
۱۵
۳۱۲۱۶
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۷۳- مهندسی نانوفناوری-نانومواد
۱۵
۳۱۲۲۷
دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران
۱۲۷۶- مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-شبکه های کامپیوتری
۱۵
ضمناً در توضیحات کدرشته محل ۳۰۵۲۵ دانشگاه تربیت مدرس عبارت “گرایش تحقیق در عملیات” اضافه گردیده است.
در خاتمه اضافه می‌نماید که داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه ۲۰/۶/۹۳ همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با شماره ‌تلفنهای‌ ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ یا بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور در میان بگذارند.

نام و آدرس محل رفع نقص کارت داوطلبان براساس استان محل اقامت
 نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان مدیریت امور آموزشی (کتابخانه مرکزی سابق دانشگاه)
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی
اردبیل
اردبیل
موسسه آموزش عالی نوین
اردبیل: بزرگراه شهدا، جنب اداره کل پست، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: میدان آزادی، بلوار دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، معاونت آموزشی
البرز
کرج
دانشگاه خوارزمی کرج
کرج: انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، پردیس دانشگاه خوارزمی کرج، ساختمان مرکزی، اداره کل آموزش، طبقه اول، اتاق ۲
ایلام
ایلام‌
دانشگاه ایلام
ایلام: جاده مهران، روبروی سازمان همیاری شهردارهای، مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بوشهر: خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، معاونت آموزشی
تهران
تهران (حوزه برادران)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران: خیابان حافظ مقابل خیابان سمیه
تهران (حوزه خواهران)
دانشگاه خوارزمی تهران
تهران: خیابان شهیدمفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، پردیس دانشگاه خوارزمی، درب ضلع جنوب دانشگاه
چهار محال وبختیاری
شهر کرد
دانشگاه شهر کرد
شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، ساختمان اداره امور آموزشی
خراسان جنوبی
بیرجند
دانشگاه بیرجند
بیرجند: میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشگاه بیرجند، دانشکده هنر
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد: بلوار وکیل‌آباد ـ روبروی پارک ملت ـ درب شمالی دانشگاه فردوسی ـ دانشکده علوم اداری و اقتصادی
خراسان شمالی
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد: کیلومتر ۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز: بلوار گلستان، روبروی حوزه نظام وظیفه، دانشگاه شهید چمران اهواز، معاونت دانشجویی
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان: کیلومتر ۶ جاده تبریز، دانشگاه زنجان، سازمان مرکزی، واحدرایانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان: کیلومتر ۳ جاده دامغان، پردیس شماره ۲ دانشگاه سمنان، اداره کل آموزش
سیستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
زاهدان: خیابان دانشگاه، روبروی بلوارمعلم، مجتمع ورزشی ۲۲بهمن، دانشگاه سیستان بلوچستان
فارس
شیراز
دانشگاه شیراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
قزوین
قزوین
دانشگاه بین­المللی امام خمینی «ره» قزوین
قزوین: انتهای بلوار دانشگاه، روبروی صدا و سیمای مرکز قزوین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی «ره»، سایت رایانه­ای دانشکده فنی مهندسی
قم
قم‌
دانشگاه قم
قم: جاده قدیم اصفهان، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، سازمان مرکزی
کردستان
سنندج
دانشگاه کردستان
سنندج: خیابان پاسداران، بالاتر از بیمارستان تأمین اجتماعی، درب دانشکده کشاورزی، اداره امور آموزشی دانشگاه
کرمان
کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرمان: بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، بلوار دانشگاه، دانشکده علوم، پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه
کهکیلویه وبویراحمد
بویراحمد(یاسوج‌)
دانشگاه یاسوج
یاسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، اداره آموزش
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان مرکزی
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک شهر، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: کیلومتر ۵ جاده (خرم آباد – تهران)، دانشگاه لرستان
مازندران
بابلسر
دانشگاه مازندران
بابلسر: خیابان پاسداران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزی دانشگاه
مرکزی
اراک
دانشگاه اراک
اراک: میدان شریعتی، دانشگاه اراک، درب اصلی دانشگاه
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزاد شهر، انتهای رسالت شمالی، چهار راه بصیرت، بلوار افروز شهابی­پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)
همدان
‌همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا همدان، سازمان مرکزی، اداره آموزش کل
یزد
یزد
دانشگاه یزد
یزد: صفائیه، چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، سردرب اصلی پردیس دانشگاه یزد، ورودی دانش
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا