بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵

از سوی رئیس قوۀ قضائیه ابلاغ شد :

بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است .

[قسمت الف بند یک بخشنامه بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۲ رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و میزان هزینه دادرسی به ترتیب به ۵/۵ و ۴/۵ درصد افزایش یافته است]

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می باشد :

ردیف

عنوان

بدوی

واخواهی

تجدیدنظر

فرجام خواهی

اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

۱

دعاوی مربوط به
اموال غیر منقول

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲

دعاوی مربوط به
امور تجاری و شرکتها

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۳

دعاوی راجع به
اسناد سجلی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۴

امور حسبی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵

دعاوی مربوط به امور خانواده
(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده)
و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام

۳۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۶

درخواست تأمین خواسته و دستور موقت
به استثناء امور خانواده

۷۵۰/۰۰۰

*

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۷

اعتراض به آراء

مراجع غیر دادگستری

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۸

دعاوی قابل فرجام

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۹

سایر دعاوی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

 

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال

– تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده ۲۳۰  قانون آئین دادرسی کیفری :

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه ‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه ‏گذار مسترد می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۳ دیدگاه ها

 1. شورای حل اختلاف زوج را محکوم به پرداخت نفقه کرده اما دادگاه رای قطعی بر نشوز زوجه داده آیا رای در مرحله اعاده دادرسی یا فرجام خواهی قابل برگشت است؟

  1. سلام.به استناد قانون حمایت خانواده صرفا دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعوای نفقه را خواهد داشت و شورا برای رسیدگی به این امر فاقد صلاحیت است

 2. هزینه دادرسی درشوراباید نصف دادگاه بدوی باشدمستندماده۲۳ق ش ح ا.درضمن بخشنامه ریئس محترم قوه قضاییه هم برخلاف قانون مذکورنیست اماشوراها برخلاف قانون وبخشنامه بیش ازتعرفه وصول می کنند.

 3. هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در سال ۹۵  ۰ ۲.۵ درصد میباشدوشورای حل اختلاف اراک کاملا قانونی دریافت کرده است

  1. طبق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در امور کیفری و غیر مالی برابر هزینه دادرسی در دادگاه و در امور مالی نصف آن است :

   ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است.  رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

  2. متاسفانه هزینه دادرسی شورای حل اختلاف بیش از محاکم و سلیقه ای است

   حتی اعسار از پرئاخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی قبول نمیکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا