دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌ شده علیه قوه قضاییه

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۴۵۷۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌ شده علیه قوه قضاییه

با اصلاحات ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ 

به منظور بهینه‌سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی طرح‌ شده علیه قوه قضاییه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای مربوطه، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ دفاع از دعاوی طرح شده علیه واحد‌های ستادی قوه قضاییه بر عهده اداره کل حقوقی است که در این دستور‌العمل «اداره کل» نامیده می‌شود و دفاع از دعاوی علیه دادگستری استان‌ها بر عهده رییس کل دادگستری استان مربوط است.

تبصره۱ـ دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دفاع از دعاوی مرتبط با امور اداری ـ استخدامی حسب مورد بر عهده اداره امور اداری و استخدامی قضات و یا کارکنان اداری قوه قضاییه است.

ماده۲ـ واحدهایی که برابر این دستورالعمل دفاع از دعاوی طرح شده علیه آنها برعهده اداره کل است، موظف به همکاری با آن برای تدارک دفاع می‌باشند. واحدهای فوق اقدامات زیر را معمول می‌دارند:

الف ـ معرفی یکی از کارشناسان خود به اداره کل به عنوان رابط؛

ب ـ ارسال اوراق قضایی به همراه مستندات لازم به اداره کل برای تدارک دفاع، بلافاصله پس از دریافت؛

پ ـ پرداخت تمامی هزینه‌های لازم برای دادرسی، از قبیل هزینه اعتراض به آراء کارشناسی و ایاب و ذهاب شهود.

ماده۳ـ اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل موظف است قبل از تهیه لایحه دفاعیه، اقدامات لازم، از قبیل جمع‌آوری اسناد، مدارک، اطلاعات شهود و مطلعان و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

ماده۴ـ در مواردی که تدارک دفاع ایجاب کند، بنا به پیشنهاد رئیس اداره دعاوی و قراردادها و موافقت مدیر کل حقوقی، موضوع در کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی (به‌عنوان رئیس) و رئیس اداره دعاوی و قراردادها (به عنوان دبیر) و سه نفر از اعضای کمیسیونها یا قضات اداره کل به تعیین مدیرکل، مطرح می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که رییس کل دادگستری استان عهده دار امر دفاع می باشد، در صورت اقتضاء می تواند نظر کمیسیون یاد شده را از طریق اداره کل اخذ نماید.

ماده۵ ـ چنانچه تهیه لایحه دفاعیه مستلزم حضور مدیران و یا کارشناسان واحد ستادی ذیربط در اداره دعاوی و قراردادها و یا کمیسیون موضوع ماده قبل باشد، مراتب توسط مدیر کل ابلاغ و حسب مورد مدیر یا کارشناس مربوط موظف به همکاری است.

ماده۶ ـ چنانچه انجام دفاع مستلزم حضور نماینده قوه قضاییه باشد، حسب مورد رئیس کل دادگستری استان و یا مدیرکل حقوقی قوه قضاییه نسبت به معرفی یکی از کارشناسان حقوقی مطلع از مصالح  قوه قضاییه اقدام می‌کند.

این دستورالعمل در ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژه‌ای

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا