راهنمای انتخاب نوع گواهی درخواست امضای الکترونیکی 

پایگاه خبری اختبار- راهنمای انتخاب نوع گواهی درخواست امضای الکترونیکی به شرح زیر است:

در صورتی که کاربر بخش خصوصی(تامین کننده/ مناقصه گر/ مزایده گر) هستید، در زمان دریافت گواهی امضای الکترونیکی، پست سازمانی مناسب را  از جدول زیر انتخاب نمایید.

 کاربران بخش خصوصی (تامین کننده-مناقصه گر-مزایده گر)
 توضیحات  پست سازمانی  گواهی مورد نظر  نوع گواهی  نقش کاربر  سامانه
 ___  ___ گواهی شخص حقیقی مستقل

(با اعتبار یک سال/ دو سال)

متقاضی مستقل تامین کننده/ مناقصه گر/ مزایده گر حقیقی خرید جزئی و

متوسط / مناقصه /مزایده

برای امضای الکترونیکی اسناد ،ارسال و اقدام از طریق سامانه، مورد نیاز است.  ___ گواهی مهر سازمانی وابسته به غیر دولت (با اعتبار یک سال/ دو سال) متقاضی وابسته به غیر دولت تامین کننده/ مناقصه گر/ مزایده گر حقوقی خرید جزئی و

متوسط / مناقصه /مزایده

برای امضای دیجیتال اسناد

پاکتهای پیشنهاد ب و ج، مورد نیاز است.

•   مدیر عامل

•   قائم مقام مدیر عامل

•   رئیس هیات مدیر ه عضو هیات مدیر ه

•    . ….

گواهی شخص حقیقی

وابسته به غیر دولت (با اعتبار یک سال/ دو سال)

مناقصه گر حقوقی

 

در صورتی که کاربر بخش دولتی(هر یک از نقش ها در دستگاه های اجرایی خریدار/ مناقصه گزار/ مزایده گزار) هستید، در زمان دریافت گواهی امضای الکترونیکی، تایتل (Title)  مناسب را با توجه به نقش خود در سامانه، از جدول زیر انتخاب نمایید. تایتل انتخابی را در فرم ثبت درخواست گوا هی امضای الکترونیکی و در فیلد پست سازمانی درج نمایید.

 

 کاربران دستگاه های اجرایی

تایتل مندرج  درفیلد   پست سازمانی  گواهی مورد نظر  نوع گواهی  نقش کاربر  سامانه
MANAGER گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت مدیریت مقام مسئول دستگاه اجرایی
KARPARDAZ گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  کارپرداز  خرید جزئی و متوسط
SABT-TEN گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت مسئول ثبت  مناقصه  مناقصه
FANNI-TEN گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با  اعتبار یک ساله/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  مسئول فنی  مناقصه
COMMITTEE-TEN گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت مسئول کمیته فنی  بازرگانی  مناقصه
BCOMMITTEE-TEN گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت عضو کمیسیون  برگزاری مناقصه  مناقصه
MOSHAVER-TEN گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت عضو هیئت

انتخاب مشاور

 مناقصه
COMMITTEE-MOZ گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت سایر اعضاء

کمیسیون

 مزایده
MAMORFOROSH گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت مامور فروش (صرفا جهت مزایده های جزئی)  مزایده
TASHKHIS گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  مقام تشخیص مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
TASHKHIS گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت جانشین مقام  تشخیص مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
ZIHESAB گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  ذیحساب مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
ZIHESAB گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  جانشین ذیحساب مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
AMELZIHESAB گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  عامل ذیحساب مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
MALIM گواهی شخص حقیقی وابسته به  دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  مدیر مالی مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
EMZA3 گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت صاحب امضا  سوم مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
NAZER گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  ناظر مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)
ANBARDAR گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت (با اعتبار یک سال/دوسال)  متقاضی وابسته به دولت  انباردار

مشترک (هرسه زیرسامانه خرید -مناقصه – مزایده)

تعرفه ها:

سهم دفتر ثبت نام (۲۵  درصد) سهم مرکز ریشه و  مرکز  میانی عام(۷۵ درصد)  مبلغ تعرفه  نوع محصول  نوع گواهی
 ریال ۰۰۰/ ۸۵  ریال ۰۰۰/ ۲۵۵  ریال ۳۴۰.۰۰۰  گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت  اشخاص/سازمان دولتی
 ریال ۰/ ۷۰۰۰  ریال ۲۱۰.۰۰۰  ریال ۲۸۰.۰۰۰  گواهی مهر سازمانی وابسته به دولت
 ریال ۰۰۰/ ۶۵  ریال ۰۰۰/ ۱۹۵  ریال ۲۶۰.۰۰۰  گواهی شخص حقیقی وابسته به غیر دولت اشخاص/سازمان  خصوصی
 ریال ۵۰۰/ ۶۷  ریال ۵۰۰/ ۲۰۲  ریال ۲۷۰.۰۰۰  گواهی مهر سازمانی وابسته به غیر دولت
 ریال ۵۰۰/ ۶۲  ریال ۵۰۰/ ۱۸۷  ریال ۲۵۰.۰۰۰  شخص حقیقی مستقل  اشخاص حقیقی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا