راهنمای طبقات چهارم و پنجم مجتمع قضائی امام خمینی(ره) مشهد

راهنمای طبقات چهارم و پنجم مجتمع قضائی امام خمینی(ره) مشهد

طبقه چهارم: دفتررییس مجتمع، دفترکل، معاون ارجاع حقوقی، شعبات (حقوقی) ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۳۷

طبقه پنجم: ماشین نویسی، شورای حل اختلاف، شعبات (حقوقی) ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۴۲ و۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰

[توضیح این که شعب ۲ و ۳ حقوقی در مجتمع قضائی شهید مطهری مستقر شده اند]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا