عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست

با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود

پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امروز، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات، به صدور رأی وحدت رویه پرداخت.

بر اساس این گزارش، شاکیان با طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وکالتنامه و ضمانت اجرای آن، تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که این هیأت با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده ۵۳ و ۵۴ آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رأی صحیح شناخته شد و رأی مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

‌ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌ التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

 1. من نمیفهمم آخه طبق ماده ۱۰ قانون مدنی این یه توافق بین وکیل و موکل چه لزومی به قید کردنش داخل وکالت نامه هست من اصلا متوجه نمیشم

 2. به نام خدا 

  در ضمن استناد به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده۱۲۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص این موضوع به اعتقاد بنده وجاهتی ندارد در مواد ۵۳ و ۵۴ اشاره به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی شده نه عدم ذکر مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه 

  والسلام 

 3. به نام خدا

  جائی که در قانون نسبت به موضوعی باسکوت قانونگذار حکیم مواجهه میشویم فرقی نسبت به اصل موضوع و ضمانت اجرا نسبت به آن موضوع وجود ندارد در اینجا خود قانونگذار برای ما راهکار ارائه داده است رجوع به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نهایتا این قانونگذار حکیم است که با فریاد خودش این سکوت را در هم میشکند نه اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری این قدرت را داشته باشد که این سکوت را با وضع ضمانت اجرا بخواهد در هم بشکند .

 4. به نام خدا

  به اعتقاد بنده "عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه"نه تنها نمی بایست موجب رد دعوا گردد بلکه صدور اخطار رفع نقص نیز خود محل اشکال است و رای وحدت رویه تا این حد این قدرت را ندارد که به بهانه رفع ابهام یا رفع اختلاف در موضوع واحد ،بیاید و اقدام به وضع قانون کند 

  در هیچ جای قانون بیان نشده است که عدم درج مبلغ حق الوکاله موجب صدور اخطار رفع نقص برای وکیل است و گرچه ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم وکلا را ملزم نموده که این مبلغ را درج نمایند اما ضمانت اجرای صدور اخطار رفع نقص بیان نشده لذا این اقدام دیوان عدالت اداری برای بنده که از کمترین دانش حقوقی برخوردار هستم فاقد وجاهت قانونی و بلاوجه است اگر دوستی که از دانش بالای حقوقی برخوردار است این اقدام را قانونی تشخیص میدهد دلایل خودش را به اشتراک بگذارد شاید به احتمال زیاد بنده اشتباه میکنم و شاید نسبت به برخی از قوانین عنایت و یا اشراف نداشته ام .

  این فقط یک نظر ساده و بدیهی و شخصی بود همین.

   1. دوست گرامی بند ۱ ماده ۵۳ ق آ دم پاسخ شماست که می گوید اگر به ضمایم دادخواست از جمله مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده تمبر ااصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد زیرا وقتی رقم حق الوکاله قید نشده به طریق اولی دفتر دادگاه نخواهد توانست تمبر قانونی را مورد ممیزی قرار دهد و لذا ناگزیر از اخطار رفع نقص خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا