منابع و مواد امتحانی و ضرایب آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت دادگستری

منبع: وبلاگ حقوقی توحید بختیاری

حقوق مدنی؛

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.

قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹.

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶.

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶.

تست:

مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.

حقوق جزا؛

قانون مجازات اسلامی. (آخرین چاپ با آخرین تغییرات مواد)

محشای قانون مجازات اسلامی – دکتر ایرج گلدوزیان. (مطالعه توضیحات ذیل مواد ۱ تا ۶۲ و مواد مربوط به سرقت، قتل، محاربه، جعل و کلاهبرداری الزامی است)

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷.

قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶. (تکمیلی)

قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹. (تکمیلی)

قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶.  (تکمیلی)

قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۹.  (تکمیلی)

قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳.  (تکمیلی)

زمینهء حقوق جزای عمومی – دکتر رضا نوربها. (صرفاً جهت مطالعه مکاتب)

آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی، رویه قضائی.

تست:

هیچ کتاب تست کامل و بدون غلطی در این درس برای آزمون وکالت وجود ندارد.

حقوق تجارت؛

قانون تجارت ۱۳۱۱.

لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷.

قانون تصفیه امور ورشکستگی.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات.

قانون بازار اوراق بهادار.

قانون ثبت علایم و اختراعات ۱۳۸۶.

حقوق تجارت (دورهء ۵ جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (تکمیلی)

قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی – دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، محسن قرائی.(شامل قانون تجارت، نظریات مشورتی، رویهء قضائی، قانون تصفیه امور ورشکسته، قانون چک و آراء وحدت رویه) (تکمیلی)

در آزمون وکالت، مطالعه مواد لایحه اصلاح، ورشکستگی و تصفیه بیشتر اهمیت دارد.

تست:

ساده ساز حقوق تجارت – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست هر ماده در آزمون های گذشته)

۷۴۵ و ۶۰۰ سئوال حقوق تجارت – دکتر یوسف پاشایی. (این تست ها تألیفی و بسیار قوی می باشند) (تکمیلی)

آیین دادرسی مدنی؛

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹.

قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن. (قانون احیا دادسرا)

قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵.

قانون تشکیل شورای حل اختلاف ۱۳۸۷ و آئین نامه اجرائی ۱۳۸۸.

قانون امور حسبی ۱۳۱۹. (تکمیلی)

قانون تشکیل دادگاه های خانواده ۱۳۷۶. (تکمیلی)

قانون وکالت و آئین نامه اجرائی آن ۱۳۱۵. (تکمیلی)

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه اجرائی آن. (تکمیلی)

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶. (تکمیلی)

آئین دادرسی مدنی (دورهء ۳جلدی) – دکتر عبدالله شمس. (تکمیلی)

تست:

ساده ساز آیین دادرسی مدنی – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون آ.د.م و سایر قوانین مرتبط و تست هر ماده در آزمون های گذشته)

آیین دادرسی کیفری؛

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه آن. (قانون احیا دادسرا)

قانون تشکیل شورای حل اختلاف ۱۳۸۷ و آئین نامه اجرائی ۱۳۸۸.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۶. (ماده ۲ مهم)

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳. (ماده ۳ مهم)

قانون مطبوعات. (تکمیلی)

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳.  (تکمیلی)

آیین دادرسی کیفری (دوره ۵ جلدی) – دکتر محمود آخوندی.

آئین دادرسی کیفری – دکتر علی خالقی.

آیین دادرسی کیفری (۱ و ۲) – دکتر محمد آشوری. (تکمیلی)

کلیات آئین دادرسی کیفری – دکتر رجب گلدوست جویباری. (تکمیلی)

تست:

ساده ساز آیین دادرسی کیفری – حمیدرضا کلانتری. (مطالعه آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و رویه قضائی از این کتاب ضرورت دارد)

اصول فقه؛

مبانی استنباط حقوق اسلامی – دکتر ابوالحسن محمدی.

تست:

صرفاً مجموعه تست های سال های گذشته با پاسخ نامه سازمان سنجش.

جدول نام دروس، ضرایب و تعداد سئوالات آزمون وکالت:

شماره

نام دروس

ضرایب

تعداد سئوالات

۱

 مدنی

۳

۲۰

۲

آ.د.م

۳

۲۰

۳

تجارت

۲

۲۰

۴

جزا

۲

۲۰

۵

آ.د.ک

۲

۲۰

۶

اصول فقه

۱

۲۰

مجموع

۶

۱۳

۱۲۰

شرایط شرکت در آزمون:

۱- دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های حقوق قضائی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا دارندگان معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

۲- اجازه شرکت دارندگان معافیت تحصیلی و دانشجویان ترم آخر کارشناسی در آزمون وکالت هر سال، بستگی به نظر کانون مربوطه دارد.

۳- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت کانون های دادگستری، پس از تشکیل کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین و قبل از شروع ثبت نام کانون، توسط اسکودا اعلام می گردد.

۴- تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون معمولاً در پائیز است.

۵- تعداد دفترچه این آزمون ۱ و وقت آزمون ۱۲۰ دقیقه است.

۶- آزمون به صورت تستی و چهارگزینه ای است و قبول شدگان پس از طی مراحل گزینش و ۱۸ ماه کارآموزی و موفقیت در آزمون اختبار پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند.

۷- دریافت پروانه وکالت منوط به داشتن ۲۵ سال تمام و حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون وکالت در کانون مرکز ۴۰ سال و در سایر کانون ها ۵۰ سال تمام می باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا