نحوۀ تحویل و بررسی مدارک پذیرفته شدگان اولیه متقاضی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اطلاعیه شماره شش
نحوه ی تحویل و بررسی مدارک پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان اولیه، باید پس از تماس از طرف دادگستری استان مربوطه با مراجعه به معاونت آمار و فناوری اطلاعات استان مستندات خود را ارائه نمایند

اطلاعیه شماره شش
نحوه ی تحویل و بررسی مدارک پذیرفته شدگان

بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان در این مرحله می رساند جهت تحویل اصل مدارک ابرازی پس از تماس از طرف دادگستری استان مربوطه با مراجعه به معاونت آمار و فناوری اطلاعات استان مستندات خود را ارائه نمایند. همچنین پس از بررسی اصل مدارک جهت مصاحبه و بررسی نهایی دعوت خواهند شد.

لازم به ذکر است در استان تهران اطلاع رسانی و بررسی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عمل خواهد آمد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا