نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی

«نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی

مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای ۱، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ سیاست­های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸) و ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی کردن برنامه ششم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ شورای عالی اداری)، «نظام­نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه­های اجرایی را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود.

این نظام­نامه در ۴ فصل، ۱۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم­‌الاجرا می‌­باشد.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

 

نظام­نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه­‌های اجرایی کشور

فصل اول – تعاریف و اختصارات

ماده ۱ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:

۱- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور. که به اختصار سازمان نامیده می­شود.

۲- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور می­باشد که به اختصار «ستاد مرکزی» نامیده می­شود.

۳- دستگاه­ اجرایی: تمامی دستگاه­های مشمول نظام­نامه ذکر شده در ماده ۱۳ که به اختصار «ستاد مرکزی» نامیده می‌­شود.

۴- معیارهای عمومی: شامل معیارهای مرتبط با اخلاق حرفه‌­ای و فرهنگ سازمانی است که در تمام دستگاه‌­های اجرایی به صورت مشترک مصداق داشته و از قوانین و مقررات مرتبط استخراج و در پیوست­‌های شماره ۱ و ۲ نظام­نامه درج شده است. که به اختصار «معیارهای عمومی» نامیده می­‌شود.

۵- معیارهای اختصاصی: معیارهای ویژه عملکردی مرتبط با اخلاق حرفه­‌ای و فرهنگ سازمانی است که در هر یک از دستگاه­‌های اجرایی به صورت مجزا مصداق داشته و متناسب با مأموریت­‌ها و وظایف تخصصی هر یک از دستگاه­‌ها احصا می‌شود، که به اختصار «معیارهای اختصاصی» نامیده می‌­شود.

۶- عوامل محتوایی: دربرگیرنده تمامی اقدامات؛ فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آن­ها تضمین کننده اجرا و نهادینه­‌سازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه­‌های اجرایی می­‌باشد. که به اختصار «عوامل محتوایی» نامیده می‌­شود.

۷- عوامل ظاهری و نمادها: دربرگیرنده تمامی اقدامات؛ فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آن­ها تضمین کننده اجرا و نهادینه­‌سازی نمادهای ظاهری فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه‌­های اجرایی می­‌باشد. که به اختصار «عوامل ظاهری و نمادها» نامیده می­‌شود.

فصل دوم – اجرا و نهادینه‌­سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی

ماده ۲ ـ متغیرهای ذکر شده در قالب جداول پیوست شماره ۱ و ۲ این مصوبه به عنوان رفتارهای فردی و سازمانی (معیارهای عمومی) مرتبط با فرهنگ سازمانی تلقی شده و دستگاه­های مشمول موظفند ضمن اهتمام جدی به عملیاتی نمودن آن­ها، سازوکار لازم برای نهادینه‌­سازی آن­ها در دستگاه را فراهم نمایند.

ماده ۲۳- دستگاه­های اجرایی، موظفند به منظور اجرای صحیح عوامل محتوایی و نهادینه‌­سازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- به منظور جذب نیروی انسانی منطبق با فرهنگ سازمانی مطلوب که در سیاست­‌های کلی نظام اداری، فصل سوم و ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است، معیارهای عمومی قابل سنجش در مرحله قبل از استخدام را به هنگام جذب نیروی انسانی مد نظر قرار دهند.برای سنجش آن­ها، مراتب را در آزمون استخدامی (آزمون کتبی و مصاحبه فردی) دستگاه­ لحاظ کنند.

تبصره ۱- به منظور عملیاتی نمودن مفاد این بند، سازمان موظف است تغییرات لازم در مقررات استخدامی (جذب و گزینش) را اعمال و به تمام دستگاه­های اجرایی ابلاغ نماید و در خصوص قوانین و مقرراتی که تغییرات آن­ها نیازمند تصویب مراجع فرادستی است، پیشنهاد اصلاحی تهیه و به مراجع ذیصلاح، برای طی مراحل تصویب ارائه ­نماید. 

تبصره ۲- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری سازمان نسبت به تهیه محتوای علمی و آموزشی و روش­های فراگیرتر آموزش‌­های مورد نیاز، بر اساس معیارهای عمومی که به تأیید ستاد مرکزی می­رسد، اقدام ­نماید. محتوای تهیه شده باید به عنوان یکی از منابع اصلی آموزش­‌های بدو و حین خدمت کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان) مورد استفاده قرار ­گیرد.

۲- تبصره ۳- دستگاه­های اجرایی موظفند در تمام مراحل استخدام از قبیل؛ درج آگهی، منابع و سرفصل­‌های آزمون، مصاحبه­‌ها و… با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به اطلاع­رسانی موضوع این بند اقدام نمایند.

۳- تبصره ۴- تمامی مراکز برگزاری آزمون­های استخدامی موظفند تمهیدات لازم در خصوص برگزاری آزمون با در نظر گرفتن محتوای علمی تهیه شده را فراهم نمایند. حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون برای تمام داوطلبین در این معیارها با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای توسعه مدیریت   می­ر­سد.

۴- به منظور توجه ویژه و ارتقای فرهنگ فردی مبتنی بر مولفه اخلاق، برنامه­ریزی لازم برای طراحی و برگزاری دوره­های آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جدول پیوست شماره (۱)، اقدام نماید. 

۵- به منظور توجه ویژه به ارتقای رفتارهای فردی (معیارهای عمومی رفتاری پیوست شماره ۱) و رفتارهای سازمانی(معیارهای عمومی شغلی پیوست شماره ۲)، با رویکرد توجه به شاخص­های عمومی شغلی مبتنی بر مولفه‌­های خلاقیت، تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی، برنامه‌­ریزی لازم برای طراحی و برگزاری دوره­های آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جداول پیوست شماره (۲) مذکور، انجام دهند.

۶- معیارهای اختصاصی فرهنگ سازمانی متناسب با وظایف و مأموریت­های خود را تعیین و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه مبنای عمل قرار پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت در قالب دوره­های آموزشی و توجیهی، عمومی­سازی نمایند دهند و نتایج آن را در ارتقاء و انتصاب به مشاغل، ملاک عمل قرار دهند.

* تبصره – دستگاه­های اجرایی موظفند یک نسخه از معیارهای تدوین شده را برای جمع­بندی تجارب و فراهم شدن امکان نظارت به سازمان ارسال ­نمایند.

* دستگاه­های اجرایی مکلفند پذیرفته شد­گان در آزمون معیارهای عمومی را در چارچوب این معیارها و در قالب مصاحبه­های تخصصی یا آزمون کتبی تخصصی مورد ارزیابی قرار داده و مبنای استخدام آن­ها قرار دهند.

تبصره – دستگاه­های اجرایی موظفند به نحوی برنامه­ریزی نماید تا معیارهای اختصاصی تعیین شده، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی) رسیده و ابلاغ شود.

آموزش‌­های لازم برای نهادینه‌سازی معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی را در قالب آموزش‌­های سالیانه، بدو و حین خدمت، برنامه‌­ریزی و اجرا نمایند.

تبصره ۱- محتوای علمی و سرفصل‌های آموزشی برای معیارهای اختصاصی توسط دستگاه‌­های اجرایی با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان تهیه، تدوین و منتشر می­‌شود.

تبصره ۲- تدریس دوره­های آموزشی طراحی شده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان انجام می­شود.

ماده ۴ـ  دستگاه­‌های اجرایی موظفند به منظور نهادینه­‌سازی آثار عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی مطلوب، اقدامات زیر را انجام دهند: 

۱- به منظور رعایت و نهادینه­سازی رفتارهای عمومی و سازمانی(معیارهای عمومی) نظم و انضباط اداری در بین کارمندان، ضمن اطلاع­رسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با مسائلی از قبیل متغیرهای مذکور، ؛ مرخصی، ماموریت و ورود و خروج به محل کار، سازوکار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نمایند.

تبصره- دستگاه­های اجرایی می­توانند، ضمن بررسی مسائل و مشکلات مربوط به معیارهای عمومی در ستاد و سازمان­های وابسته به خود، پیشنهادهای خود را به صورت سالیانه برای در نظر گرفتن در قالب معیارهای جداول ۱ و ۲ به سازمان ارسال نمایند. 

۲- بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی، نسبت به ارزیابی عملکرد سالیانه تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی قراردادی و …) اقدام نموده و نتایج آن را ، انجام و ضمن ارائه خلاصه گزارش وضعیت نمرات ارزیابی دستگاه به سازمان، در تمامی مراحل استخدامی، تبدیل وضعیت، و مسیر ارتقای شغلی و انتصاب به پست­های مدیریتی و سرپرستی مبنای عمل قرار دهند.

تبصره- دستورالعمل فرآیند ارزیابی عملکرد معیارهای عمومی و اختصاصی و نحوه استفاده از نتایج آن در ارزیابی سالانه، توسط سازمان ابلاغ می­گردد. 

۱- تبصره ۱- نحوه و فرایند عملیاتی نمودن این بند به همراه چک لیست­های ارزیابی، حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، توسط سازمان تنظیم و در قالب اصلاحیه دستورالعمل ارزشیابی عملکرد کارکنان ابلاغ می­شود.

فصل سوم- اجرا و نهادینه‌­سازی عوامل ظاهری و نمادهای فرهنگ سازمانی

ماده ۳۵ ـ دستگاه­های اجرایی مشمول مصوبه، موظفند به منظور نهادینه­سازی نمادها و جنبه­های ظاهری فرهنگ سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تعیین استاندارد­های رفتاری، گفتاری و ظاهری برای تمامی مشاغل به ویژه مشاغلی که مستقیم با مراجعه کنندگان/ شهروندان در ارتباط هستند، از قبیل؛ نگهبان، متصدیان باجه­های ارائه خدمات، مسئولین دفاتر، مسئولان روابط عمومی و مدیران در سطوح مختلف و … .

تبصره- استانداردهای فوق با در نظر گرفتن مفاد تصویب­نامه حقوق شهروندی در نظام اداری (به ویژه مواد ۳، ۷ و ۱۱) به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، ماده (۴) آیین­نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸، تصویب­نامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به شماره ۱۳/۱۸۵۴۰.ط مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۰ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، توسط دستگاه­های اجرایی تنظیم و (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی) عملیاتی می­شود. ضروری است یک نسخه از استانداردها، برای جمع­بندی تجارب، تهیه گزارش و انتشار عمومی به سازمان ارسال ­گردد.

۲- تعیین استانداردهای تمامی فعالیت­های اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری و مالی از قبیل: نحوه پذیرایی در جلسات در سطوح مختلف سازمانی، نگهداری فضاها و ساختمان­ها، بهره­برداری از تجهیزات اداری و وسایل نقلیه، خرید، نگهداری و تخصیص امکانات و وسایل انجام وظایف متناسب با سطح سازمانی، برگزاری همایش­ها و نشست­های علمی و اداری، مراسم­ فرهنگی و مناسبتی.

ماده ۶ـ دستگاه­های اجرایی موظفند به منظور نهادینه­سازی نظم و انضباط اداری و مالی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل­های اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با نظم بخشی اداری و مالی نظیر؛ مقررات ورود و خروج، مرخصی، آموزش، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی، حفظ، نگهداری و بهره­برداری اصولی از ابنیه و اموال و تجهیزات سازمانی و رعایت موازین اخلاقی و استانداردهای ظاهری و پوشش مناسب به همراه سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مستخرج از قوانین و مقررات پس از تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نمایند.

 ماده ۷ـ دستگاه­های اجرایی موظفند نتایج اجرایی این فصل را در قالب چک لیست مشخص و به صورت ادواری چهار ماهه مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را مبنای تشویق و تنبیه کارکنان قرار دهند.

تبصره- چک لیست مذکور، نحوه و فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان به تایید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه می­رسد.

به منظور رعایت و نهادینه­سازی نظم و انضباط اداری در بین کارمندان، ضمن اطلاع­رسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با مسائلی از قبیل؛ مرخصی، ماموریت و ورود و خروج به محل کار، سازوکار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نماید.

فصل چهارم- ارکان

ماده ۸- راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور در قالب ستاد مرکزی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور با ترکیب اعضاء و ماموریت به شرح زیر انجام خواهد شد:

۱-    ترکیب اعضاء:

 • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: رئیس ستاد.
 • معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: نائب رئیس.
 • یک نفر از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رییس سازمان مذکور.
 • رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • یک نفر از معاونان هر یک از وزارتخانه­های؛ کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به انتخاب وزرای ذیربط برای دوره دو ساله.
 • دو نفر صاحب‌نظر در مسائل مدیریت و فرهنگ سازمانی به پیشنهاد دبیر و تائیدانتخاب رئیس ستاد برای دوره دو ساله.
 • رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور: عضو و دبیرستاد.

۲-    مأموریت­های اصلی:

 • بررسی و تعیین ضرورت‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها در خصوص فرهنگ سازمانی عمومی و اختصاصی.
 • بررسی و تعیین سیاست‌های لازم در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادینه­سازی فرهنگ سازمانی در نظام اداری جهت ارائه به دولت و شورای عالی اداری.
 • اتخاذ تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فرهنگ سازمانی عمومی.
 • بررسی و تعیین سیاست‌های لازم برای جلب مشارکت‌ها و نظارت سازمان یافته مردم در توسعه فرهنگ سازمانی از طریق تشکل‌های مردم نهاد.
 • تصویب برنامه­ها و بخشنامه­‌های مرتبط در حوزه فرهنگ سازمانی، پس از بررسی و ارائه از سوی دبیرخانه.
 •  تصویب طرح­های راهبردی ویژه برای بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری.
 •  بررسی و تایید گزارش سالانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، قبل از انتشار و ارائه به مراجع ذیربط.

o       نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد.

 تبصره ۱- دبیرخانه ستاد در امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان مستقر بوده و علاوه بر وظایف دبیرخانه‌­ای، سایر وظایف محول شده در این دستورالعمل را انجام خواهد داد.

ماده ۵ـ مسئولیت راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی و مفاد این دستورالعمل در دستگاه­‌های اجرایی، با واحدهای مدیریت عملکرد یا واحدهای با عناوین مشابه می­باشد. بنابراین، این واحدها مکلفند ضمن تعامل با امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان و شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدامات لازم در ارتباط با اجرایی شدن مصوبه در دستگاه خود را انجام دهند.  

ماده ۶ـ به منظور تشویق دستگاه­های مشمول این مصوبه و نهادینه­سازی فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر اسناد بالادستی، سازمان اقدام به طراحی "جایزه ملی فرهنگ سازمانی" نموده و همه ساله بر اساس ارزیابی صورت گرفته در قالب مفاد این مصوبه، دستگاه اجرایی برتر را در سه سطح؛ زرین، سیمین و بلورین انتخاب و تندیس اهدا می­‌کند.

تبصره ۱- نحوه، فرایند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاه‌­ها در سطوح مذکور در این زمینه حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و ابلاغ می­شود.

تبصره ۲- همه ساله یک دستگاه که بیشترین امتیاز را به ترتیب در سطوح؛ دستگاه، استان و کشور بر اساس مفاد تبصره ۱ همین ماده، کسب می­‌کند، به ترتیب توسط دستگاه، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و سازمان انتخاب و ضمن معرفی، در جشنواره شهید رجایی سطح؛ دستگاهی، استانی و ملی، مورد تقدیر قرار می­گیرند.

ماده ۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است حداکثر یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به طراحی گرایش و دوره‌های آموزشی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فرهنگ سازمانی در مجموعه رشته مدیریت اقدام و برای اجرا به تمام دانشگاه‌­های کشور ابلاغ نماید.

ماده ۸۹- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری سازمان، زمینه زمینه و مشوق­های لازم جهت سوق دادن رساله­‌های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، به سمت مطالعات مرتبط با ارتقای فرهنگ سازمانی مطلوب ترسیم شده در این نظام­نامه را فراهم می‌­نمایند.

ماده ۱۰ ـ سازمان مکلف است با استفاده از ظرفیت­های موجود در مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تأیید صلاحیت شده مجاز نسبت به برگزاری نشست­ها، کارگاه­های آموزشی، سمینارها و همایش‌­های ویژه فرهنگ سازمانی با در نظر گرفتن سطوح سازمانی و مدیریتی به صورت ادواری و با زمان­بندی مشخص، اقدام نموده و ضمن مستندسازی آن­ها نسبت به انتشار ویژه‌­نامه­‌ها دستاوردها، تآلیفات و بولتن­های علمی و ترویجی اقدام نماید.

تبصره ۱- به منظور راهبری مناسب مفاد این ماده و بسترسازی انتشار مقالات علمی، مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به انتشار مجله علمی-ترویجی (ماه­نامه) و علمی-پژوهشی(فصلنامه) اقدام نماید. عنوان مجلات با پیشنهاد مرکز مذکور و تصویب ستاد مرکزی تعیین می­‌شود.

تبصره ۱-۲- مرکز آموزش مدیریت دولتی تمامی فعالیت­‌های آموزشی و ترویجی سمعی و بصری تولید شده در قالب مفاد این ماده را تلخیص و در قالب فیلم­، نماهنگ و سایر روش­های ممکن تنظیم و برای استفاده دستگاه‌های اجرایی و پخش در رسانه­‌های جمعی و اجتماعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده می­‌کند.

تبصره ۲-۲- سازمان می­‌تواند حسب مورد از ظرفیت­های موجود در تشکل‌­های حرفه­‌ای و سازمان‌­های عمومی غیردولتی در نهادینه­‌سازی فرهنگ سازمانی در دستگاه‌­های اجرایی استفاده نماید.

ماده ۱۱- وزارتخانه‌های؛ علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌­های اجرایی مرتبط، موظفند همکاری لازم با سازمان را به منظور ترویج و نهادینه­‌سازی فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری داشته باشندبه عمل آورند.

تبصره- وظیفه ترویج، نهادینه­‌سازی فرهنگ سازمانی مطلوب و نظارت بر تحقق اهداف این نظام­نامه در دستگاه‌های اجرایی استان بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوده و این شورا  گزارش‌­های ادواری لازم را به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه می‌­نماید.

تبصره- سازمان (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی)، متناسب با مناسبت­‌های تقویمی کشور با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی اقدام به تولید پیام­‌های مدیریتی مرتبط با فرهنگ سازمانی نموده و برای اطلاع­رسانی به دستگاه‌­های اجرایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌­نماید.

ماده ۱۲ـ به منظور تشویق دستگاه­‌های مشمول این مصوبه و نهادینه‌­سازی فرهنگ سازمانی مطلوب، سازمان اقدام به طراحی و اجرای " جایزه ملی فرهنگ سازمانی " خواهد نمود.

تبصره ۱- نحوه، فرآیند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاه­‌ها در سطوح مختلف، حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و پس از تأیید ستاد مرکزی ابلاغ می­‌شود.

ماده ۱۲- بالاترین مقام دستگاه‌­های اجرایی، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می­گردد.تبصره ۲- سازمان موظف است میزان پیشرفت و ارتقای فرهنگ سازمانی در دستگاه­های اجرایی مشمول را اندازه‌­گیری و نتایج آن را به صورت سالیانه به شورای عالی اداری و هیأت وزیران گزارش نموده و به نحو مقتضی به صورت عمومی منتشر ­کند

ماده ۱۳- تمامی دستگاه­های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاه­‌های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه‌­هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می­‌کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این نظام­نامه دستگاه اجرایی نامیده  می‌­شوند.

ماده ۱۴-  بالاترین مقام دستگاه‌­های اجرایی، مسئول راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می­‌گردد.  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا