گزارشی از فعالیت هیات مدیره کانون وکلای دادگسری مرکز در تیر ماه ١٣٩٣

گزارشی از فعالیت هیات مدیره کانون وکلای دادگسری مرکز در تیر ماه ١٣٩٣

نویسنده: دکتر محمد رضا کامیار – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

در تیر ماه هیات مدیره کانون وکلای مرکز جمعا نه جلسه برگزار نمود که طی این جلسات با تعیین اعضای دادگاه و دادسرا و کمیسیون های کاراموزی انتشارات روابط عمومی و تسخیری امکان فعالیت منظم این بخش ها را فراهم نمود . انتخاب اعضای دادسرا و دادگاه ها عکس العمل هایی از سوی برخی که رای کافی بدست نیاوردند در برداشت که انعکاس ان به برخی از همکاران دیگر هم رسید.
همچنین در جلسه شانزدهم به تاریخ ١ تیر پس از طوفان خرداد ماه تهران برای دفاع از قربانیان حوادث طبیعی هیات مدیره تصویب نمود از طریق معرفی وکلای معاضدتی برای دفاع از زیان دیدگان در مراجع قضایی و اداری در چهارچوب قانون از انها حمایت بعمل اید. این تصمیم متاسفانه احتمالا مبانی بر اراده کانون رسانه ای نشد.
همچنین در همین جلسه با هدف رفع مشکلات مالیاتی همکاران جهت مذاکره و همکاری با کارگروه سازمان مالیاتی که برای بررسی مسایل مالیاتی وکلا تشکیل شده بود اقایان فرض پور مصباح دکتر امینی و دکتر محمد نبی تعیین تا با اختیار کامل از هیات مدیره موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. البته ظاهرا نتیجه مطلوب که امضا توافق با سازمان مالیاتی بود حاصل نشد .
در این جلسه همچنین تصویب شد برای انجام اختبار از کاراموزان کمیته ای مستقل از کمیسیون کاراموزی تحت عنوان کمیته اختبار تشکیل شود.
مصوبه اخر جلسه ١۶ راجع به تقاضای تغییر محل جغرافیایی اشتغال برای کسانی بود که پروانه انها در مرحله صدور پروانه است و گاه با اعتراض متقاضیان مواجه میشود که مقرر شد صرفا بعد از صدور پروانه وکالت برای محل تعیینی و انقضای شش ماه از تاریخ صدور این قبیل اعتراضات قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال باشد.
در جلسه ١٧ هیات مدیره بتاریخ ٩٣/۴/٣
دکتر الهی مجددا به عنوان معاون اول دادستان انتخاب شد و تعیین سایر معاونین به خود دادستان محول شد . در این جلسه ٢۴ نفر از داوطلبان عضویت در شعب دادگاه انتظامی وکلا حایز دوسوم ارا شده و انتخاب شدند و برای ١۶ عضو دیگر رای گیری به جلسه بعدی موکول شد. در جلسه هجدهم که روز دوشنبه مورخه ٩٣/۴/٩ تشکیل شد یک شعبه به شعب دادگاه انتظامی وکلا افزوده و اعضای اصلی ان تعیین و تیجتا افراد زیر برای نه شعبه دادگاه انتظامی وکلا انتخاب شدند
اقایان و خانمها مروج تربتی، زمانی سلیمی، صفار، غنی، سعادت، صفی زاده، میرقائمی، زهرا عبدالباقی، غلامرضا امینی، احمد شمس ، زندیه، صدیقه حجت پناه، رستگار، میرسراجی، یزدانی، بینایی، زکی زاده، دانای علمی، اسپهبدی، بهداد، مستوفی، ثابت قدم صادق سلیمی ، صفادوست ، وثوقی و موذن زادگان.
١٨ نفر اعضای علی البدل دادگاه ها نیز به این شرح انتخاب شدند:
اسدا… بیات-طلابیگی ، فتحی نژاد ، یاراللهی ، منصورپورنوری ، ارمان، بنی صدر ،توکلی بینا ،دبیران ،دربندی ، صمدی اهری ،برومند ،حافظی پور ،رفیعی ،غیرت گودرزی ،فرهنگی و حقانی
دو نفر از منتخبان اصلی بجای اقایان مدرس و برادری که بعد از انتخاب علام انصراف نموده اند انتخاب شدند. ایراد بعضی از وکلا به انتخاب فوق این بود که برخی منتخبان فاقد سابقه کار در دادسرا بوده و یکباره برای دادگاه انتخاب شده اند متقابلا در جواب گفته شد سابقه وکالت و قضاوت برای کار در دادکاه انتظامی کافی است و برخی منتخبان در دوره های بیش هم همینگونه بوده اند.
در این جلسه اعضای سه شعبه کمیسیون کاراموزی هم به شرح زیرانتخاب شدند : اخوتی معصومی خالقیان کاظمی کمیلی اشرافی عسگری راد ایران زاده واحدی کوشا ساعتچی حسینعلی صالحی میلکی خالصی و شالی
٧ نفر از این گروه جایگزین اعضای قبلی که انتخاب نشده یا داوطلب نبودند گردیدند. البته به جای اقای ایران زاده بدلیل اعلام بازنشستگی اقای ارش صادقیان در جلسه بیستم به عضویت کمیسیون کاراموزی انتخاب شد و مقرر شد از تجربیات اقای ایران زاده در سمت مشاور کمیسیون استفاده شود.
در جلسه هجدهم هیات مدیره همچنین مبلغ شش میلیون ریال بعنوان سبد کالای رمضان به کارمندان کانون اهدا شد .
در این جلسه متعاقب بحث هایی که پیرامون جریان بازنشستگی متراکم برخی همکاران در اسفند ٩٢ درگرفته بود تصویب شد که تقاضای بازنشستگی و تقاضای انصراف از ان باید به کانون مرکز تقدیم شود و از کانون مراتب به صندوق حمایت ابلاغ گردد و تمام کسانی که بدون اخذ موافقت این کانون مستقیما از صندوق حمایت تقاضای بازنشستکی نموده اند چنانچه تا اخر تیرماه ٩٣ اعلام بی اثر بودن تقاضای بازنشستگی را بنمایند رئیس کانون مراتب را به صندوق اعلام و بازنشستگی و کلیه اثار ان کان لم یکن تلقی میشود .
جلسه ١٩ هیات مدیره سه شنبه ده تیر برگزار شد. در این جلسه پیرو تصمیم سابق هیات مدیره برای تدوین برنامه و بودجه برای کانون چون ابهاماتی در حساب سال های مالی قبل وجود دارد مقرر شد برای اولین بارتفریغ بودجه سال ٩٢ کانون انجام شود
در همین جلسه تعداد ١٩ نفر از داوطلبان دادیاری با کسب دو سوم ارا انتخاب و مقرر شد برای انتخاب بقیه دادیاران جلسه بعد رای گیری شود.
جلسه بیستم مورخ١۵تیر٩٣ بود که قسمتی از ان غیر علنی بود .
در این جلسه تصویب شد همکاران در بیش از یک نهاد تحت مدیریت کانون مرکز عضو نباشند.
همچنین مقرر شد شخصی به انتخاب رئیس محترم کانون مسوول پیگیری اخذ حق الوکاله های تسخیری گردد.
در این جلسه برای افزایش نظم و انضباط اداری مقرر شد لباس فرم برای کارمندان کانون طراحی و از اول شهریور استفاده شود . در این جلسه تعداد٣۵ نفر دیگر بعنوان دادیاران دادسرای انتظامی کانون انتخاب و جمع دادیاران ۵۵ نفر شدند.
اسامی منتخبان به این شرح است
اقایان و خانمها :
طالع ،سجادی ،مبینی مجد، نقی زاده کوچصفهانی ،مشایخی ،یحیی نوروزی ،ادراکی ،پورتقی ،زمانی ،افشاری، ابراهیم زاده ،بهنامی ،صدری خانلو ،گودرزی ،موحدی کرمانی ،یوسفی ، اقایی ،محمدحسن ،وهاب پور، توکلی کرمانی ، مهدی حیدری، دریابیگی، اسدا.. رنجبر، مهوش زند، عبدالهی، عظیمی، مجدی نسب، مقدسی ، مهرنامی، ناجی، نجف کیا، نصیری اوانکی، رضانوروزی، جلیلیان، صفارزاده، میلکی، ازادی، گل پور، پیامی، اشرف زاده، علیمحمدی، صیادی نژاد، مسرور ، مرادی، کرم، سعیدی، غفاری فردویی، نوری ،خسروی حامد هاشمی ، نظری ، ساعد ،کاشانی ،
نسبت به انتخاب برخی از دادیاران و همچنین عدم انتخاب برخی دادیاران قبل مباحثی مطرح شد که حاصل ان پیشنهاد دادستان محترم دایر به اضافه شدن یازده نفر از دادیاران قبل که در این دوره رای کافی نیاورده اند شد که در جلسات بعد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در جلسه ٢١ هیات مدیره ایین نامه کمیسیون نقل و انتقال تصویب شد، گرچه بر خلاف مصوبه قبلی که بنا بود ماده به ماده ایین نامه بررسی شود کل ایین نامه یکجا تصویب شد و قرار شد نظرات همکاران در قالب پیشنهاد اصلاحی بعدا طرح و تقدیم هیات مدیره شود.
در این جلسه در خصوص انجام وکالت کاراموزان زیر ٢۵ سال بحث و نهایتا تصویب شد که کاراموزان تا قبل از سن ٢۵ سال تمام میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست وکالت نمایند و بعد از پایان کاراموزی و اختبار هم تا رسیدن به سن ٢۵ با اخذ گواهی از کانون و تحت نظر وکیل سرپرست اجازه وکالت دارند لکن مراسم تحلیف و صدرر پروانه وکالت بعد از سن ٢۵ سالکی انجام خواهد شد.
جلسه ٢٢ هیات مدیره کانون یکشنبه٢٢تیر حاوی تصمیمی مهم در حوزه اجتماعی و نقش افرینی مثبت و موثر کانون وکلا بعنوانً مدافع حقوق مظلومین بود. اعضای هیات مدیره به اتفاق ارا حملات رژیم غاصب و اشغالگر فلسطین را به مردم بی دفاع غزه محکوم و مقرر شد ضمن صدور نامه به دبیر کل سازمان ملل ، با مراجع و کانون های جهان در این خصوص مکاتبه شود.
این نامه توسط دکتر کریمی تهیه و در جلسه بعدی به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون های انتشارات روابط عمومی و تسخیری انتخاب شدند و پیشنهاد دادستان انتظامی برای انتخاب ١١ دادیار دیگر برای دادسرا از میان اعضای سابق دادسرا مورد تصویب قرار گرفت و بدین ترتیب جمع دادیاران به ۶۴ نفر رسید.
منتخبین به این شرح می باشند:
اعضای کمیسیون انتشارات: اقایان و خانم ها یوسفی محله ، بشیری ،فوایدی ،محسنی ،پرتو ،ال داوود جوانمرد، جلیلوند ،دهقان ،ایوبی فر ،داراب پور.
اعضای کمسیون روابط عمومی : خانم ها و اقایان غیاثوند ،شیوایی ،کیخسروی ،بکایی لیدا رضایی ، افسانه گرشاسبی ،بشری امانی ،سوداگری ،مریم قزوینی ،اسماعیل طهرانی ،خاتمی فر، راحله صابری، کریم کشاورز ،رامین وفاتبار ، سیف الهی
اعضای کمیسیون تسخیری: اقایان و خانمها اقبالیان ،افشاری مهر ،چشمی ،حاجی نوروزی ،شهبازی مقدم ،فاطمه موذن ،ابراهیمی ،نجم الدین جهانی ،رهنما ،کردنائیج ،سلطانی لرگانی ،تندرو ،سهراب رستمی
در جلسه بعدی برخی اعضای هیات مدیره انتخاب یازده دادیار پیشنهادی دادستان محترم را واجد ایراد دانسته و عدم رعایت ماده ۵٧ ایین نامه لایحه استقلال را موجب اعتراض دانستند. طبق این ماده انتخاب دادیاران بصورت مخفی و با دو سوم ارا حاضرین باید انجام شود اما یازده نفر مذکور بدون اجرای این ماده بصورت علنی و بدون رای گیری با ورقه و عدم رعایت نصاب دوسوم حاضران انتخاب شدند.به همین علت درجلسه ٢٣ نطق برخی اعضا به راه های حل این مشکل و پیشنهادبرگزاری مجدد انتخابات این عده اختصاص یافت و مقرر شد موضوع در دستور جلسه بعد قرار گیرد که البته بدلیل تواکم موضوعات در دستور جلسه ٢۴ قرار نگرفت و احتمالا بزودی در دستور قرار خواهد گرفت. به همین علت نام ١١ دادیار مذکور را به تعیین تکلیف نهایی راجع به ایراد فوق محول مینمایم.
در این جلسه با هدف اهتمام به اصلاح روند کاراموزی برخی پیشنهادات کمیسیون کاراموزی که مدتها در دوره های قبل در نوبت تصمیم گیری بوده لکن به دلایلی که بر من نامعلوم است در دستور قرار نمی گرفته، در دستور قرار گرفت و از جمله موارد زیر تصویب شد :
-اعتراضات کاراموزان در کمیته شش نفری متشکل از نمایندگان کمیسیون کاراموزی ظرف یکهفته بررسی و نهایتا در صورت اعتراض در هیات مدیره طرح شود
-هر کاراموز یک ادرس ایمیل به کانون معرفی و اطلاع رسانی از این طریق هم انجام شود
-شعبه سخنرانی با حضور رئیس و نواب و نماینده کمیسیون کاراموزی و اموزش برای نظارت بر سخنرانیها و کارگاه های اموزشی تشکیل میشود.
در این جلسه ضرورت جمع اوری مصوبات هیات مدیره در طی دوره های مختلف و تنقیح و پالایء انان مورد توجه قرار گرفته و مقرر از اقای قاسم کمیلی تقاضا شود وظیفه جمع اوری و پالایش مصوبات هیات مدیره ادوار را به انجام رسانند. شد.
جلسه ٢۴ هیات مدیره مورخه٣١ تیر تماما به امر صدور پروانه و انتقال وکلا اختصاص یافته و طی ان با تقاضای انتقال ۶ نفر از وکلا مخالفت و با تقاضای صدور پروانه وکالت ١٠نفر دیگر موافقت شد . همچنین با تقاضای صدور پروانه٨ نفر از متقاضیان بند الف و ب ماده ٨ مخالفت شد.
رویهم رفت تیر ماه بنظر ماه پرباری برای کانون وکلای مرکز بود و تصمیمات مناسبی اتخاذ شد .
امید که این روند حفظ و هر روز ارتقا یابد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا