پیام آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی ( از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰)

پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، آرای وحدت رویه در حوزه کار و تامین اجتماعی از سال ۱۳۶۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ را به شرح زیر منتشر کرده است. بر روی سامانه ساجد بارگذاری کرده است که به صورت جستجوی پیشرفته قابل دسترسی می باشد. و از طریق لینک زیر مستقیم به آرای وحدت رویه دسترسی خواهید یافت.

لینک جستجوی آراء

همچنین عنوان کلیه آرای مذکور به صورت یکجا از طریق لینک زیر قابل بارگیری می باشد.

پیام آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی ( از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰)

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ الی پایان آذر ماه ۱۴۰۰ 

          معاونت کار و تامین اجتماعی 

ردیف

عنوان

پیام

موضوع

۱

رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی، در خصوص تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و خانواده آنها، مغایر ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی وجواز قانونی ندارد.

تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شده در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی

۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری است.

بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی

۳

رای وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر، به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

اعمال طرح طبقه بندی مشاغل

۴

رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کار از حیث ارتقا درجه با مقررات آیین نامه استخدامی سازمان  تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ بر اساس ماده ۵۳ آیین نامه مذکور

تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸

۵

رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ، اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشد.

قابلیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره

۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۵ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به شمول قانون کار به کارگران شاغل در شرکت های دولتی بنابراین رسیدگی به شکایات استخدامی آن ها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شاغل در شرکت های دولتی

۷

رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعمل شماره ۱/۴۹۶۹ – ۳/۷/۶۲ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت با سپردن تعهد رسمی مبنی بر صلح بلاعوض به نفع سازمان به موجب دادنامه شماره ۶۹/۱۵۰-۱۳/۶/۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بازنشستگی پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی

۸

رای وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب ۱۰/۳/۵۹ ، مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد.

مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

۹

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کارخانجات آجرپزی که دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع می باشند مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ نمی شوند.

عدم بخشودگی از پرداخت حق بیمه کارخانجات آجرپزی

۱۰

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در خصوص الزام وزارت کار و امور اجتماعی به وصول ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان بخش خصوصی و واریز به درآمد عمومی کشور در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها متبع و لازم الاجراست

وصول۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در کوره پزخانه ها

۱۱

رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به استناد ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر از ناحیه کارفرما مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است

شرایط اخراج کارگر

۱۲

رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که بموجب آن‌تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است

بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما

۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد شد

عدم شمول قانون کار بر اشتغال به  رانندگی در شرکت دولتی

۱۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰۱ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی) به ازاء هر سال یک ماه در صورت فقدان قرارداد کار کتبی یا عرف مسلم ضروری است

پرداخت پاداش پایان خدمت در روابط کار

۱۵

رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است

الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری

۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر مستند به ماده ۲۷ قانون کار

اخذ نظریه شورای اسلامی کار برای اخراج کارگر

۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما منوط به حضور و شرکت ۷ نفر از اعضاء است

رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

۱۸

رای وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به خدمت کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری است.

شرایط برقراری مستمری کارگر

۱۹

رای وحدت رویه شماره ۱۸۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در مورد کارگران بیمه شده که بر خلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای قانون بیمه بیکاری در مورد کارگران بیمه شده بازخرید شده

۲۰

رای وحدت رویه شماره ۷۶-۷۷ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی شرکت سهامی دارویی کشور به سایرکارکنان شاغل در آن شرکت قابل تسری است

مقررات  حاکم بر مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت سهامی دارویی کشور

۲۱

رای وحدت رویه شماره ۲۳۲-۲۳۳ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به نحوه استخدام کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب ۱۳۳۸، پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به اشتغال به کار به صورت تمام وقت است

پرداخت فوق العاده کارگاه به کمک مهندسین و تکنسین ها

۲۲

رای وحدت رویه شماره ۳۶۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص بر عهده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

مطالبه حق بیمه بیکاری و اعاده به کار

۲۳

رای وحدت رویه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ، از جمله احراز عدم تاثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح است

برقراری مستمری بیمه بیکاری

۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با مؤسسه متبوع فاقد وجاهت قانونی است.

عدم لغو حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی

۲۵

رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست.

مصادیق تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه

۲۶

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع قبلاً در دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۲ مورد رسیدگی قرار گرفته و تابع رای وحدت رویه مذکور است (بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب ۱۰/۳/۵۹ ،  مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد)

مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

۲۷

رای وحدت رویه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه نیروهای قراردادی جهاد سازندگی تا آبان ۱۳۷۱ مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی نبوده اند و هیچ گونه کسوراتی بابت بیمه و بازنشستگی از حقوق آن ها کسر نشده است الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است

عدم الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی نیروهای قراردادی جهاد سازندگی

۲۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود.

قطع همکاری با کارگران به لحاظ تعقیب در مراجع قضائی و یا تحمل مجازات قطعی

۲۹

رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مسئولیت تضامنی دارند.

استرداد حق بیمه

۳۰

رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت بیمه بیکاری به کارگر اخراج شده به دلیل اخراج بدون میل و اراده قانونی است.

برکناری کارگر از کار بدون میل و اراده آن

۳۱

رای وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری و پرداخت بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ، مشروط به داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری بیمه بیکاری است.

مدت استفاده از حق بیمه بیکاری و رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تامین اجتماعی

۳۲

رای وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت بیمه بیکاری به  کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.

دریافت بیمه بیکاری

۳۳

رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب ملغی شده است.

مرور زمان در راجع به دعاوی مربوط به قانون کار

۳۴

رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

خاتمه قرارداد کار

۳۵

رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیکاری کارگر به دلیل خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده و ماده ۲ قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود و موجب تعلق بیمه بیکاری نخواهد بود.

حقوق ایام بیکاری

۳۶

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود.

برقراری بیمه بیکاری

۳۷

رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.

اشتغال کارکنان در کشتارگاه

۳۸

رای وحدت رویه شماره ۷۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

بیمه بیکاری

۳۹

رای وحدت رویه شماره ۱۷۰-۱۷۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قطع حقوق بازنشستگی یا مستمری بیمه شده تامین اجتماعی به جهت اشتغال به مشاغل موقت و غیرمستمر براساس دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۲۷/۵/۷۱ و قانون تامین اجتماعی، غیرقانونی است.

قطع حقوق بازنشستگی اشتغال به کار

۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۴ مورخ ۲۵/۲/۸۴ می باشد.(بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست.)

بیمه بیکاری

۴۱

رای وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین آموزش و پرورش و مربیان آن که با تنظیم قرارداد مشارکت ۶۵% حقوق خود را محل شهریه دانش آموزان دریافت کرده اند.

عدم شمول رابطه کار و کار گری

۴۲

رای وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیکاری کارگر در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی محل خدمت نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

برقراری بیمه بیکاری

۴۳

رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی احتساب خدمت وظیفه عمومی جزو سوابق خدمات دولتی و تکلیف شرکت دولتی به پرداخت حق سهم بیمه و الزام تامین اجتماعی به وصول آن.

احتساب خدمت وظیفه

۴۴

رای وحدت رویه شماره ۲۶۵ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رابطه حقوقی بین اشخاص به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت، از مصادیق رابطه کارگری و کارفرمایی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار نیست.

رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما به صورت مشارکت بالمناصفه

۴۵

رای وحدت رویه شماره ۲۷۴ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ به مشمولان قانون تامین اجتماعی.

حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان

۴۶

رای وحدت رویه شماره ۳۶۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی بنیاد شهید پرداخت حق بیمه به عنوان کارگران خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه قبل از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۶۳ .

پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید

۴۷

رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و عدم تاثیر  قرارداد خصوصی دارای ماهیت پیمانکاری وی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث.

الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران

۴۸

رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی در حد تعرفه های مصوب.

پرداخت هزینه ومخارج درمانی در حد تعرفه

۴۹

رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اعتبار مطلق  هر گونه تغییر در شناسنامه اشخاص اعم از ابطال یا اصلاح قبل از تاریخ تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی و عدم تسری تبصره مذکور نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره.

برقراری مستمری بازنشستگی با توجه به اصلاح تاریخ تولد

۵۰

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تسری مقررات مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال ۸۳ بازنشسته شده اند به افرادی که تا پایان سال ۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/۱/۸۴ بازنشسته شده اند، غیرقانونی است.

افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی

۵۱

رای وحدت رویه شماره ۲۷۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کارگران فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری به دلیل عدم تغییر وضعیت استخدامی آنان، مشمول  قانون کار هستند.

مشمول قانون کار  بودن کارگران فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری

۵۲

رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قائم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.

تغییر در وضع مالکیت کارگاه و کار فرمای جدید

۵۳

رای وحدت رویه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی کارگر به دریافت بیمه بیکاری در صورت تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و عدم تاثیر توافق کارگران به میزان  حقوق و مزایای دریافتی در بیکاری ارادی آنان.

بیکاری بدون میل و اراده بیمه شده

۵۴

رای وحدت رویه شماره ۵۱۷-۵۱۸ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شمول مقررات تامین اجتماعی درباره کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت و قبل از قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ بین جهاد و تامین اجتماعی و عدم محرومیت کارکنان مذکور از مزایای قرارداد به دلیل قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد.

پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی

۵۵

رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدونه طرف شکایت قراردادن سازمان مذکور خلاف قانون است.

پرداخت حق بیمه اشتغال و اصلاح حکم بازنشستگی

۵۶

رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه حق بیمه کلیه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل و واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی بر اساس توافقنامه سال ۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱

پرداخت بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

۵۷

رای وحدت رویه شماره ۷۰۱ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احراز سمت مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار به خواسته اعتراض به رای صادره به نام شرکت.

سمت دادخواست دهنده و دارنده حق امضاء

۵۸

رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.

تغییر در مالکیت و نوع تولید تاثیری در کار ندارد

۵۹

رای وحدت رویه شماره ۹۰۳ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اشتغال به خدمت به مدت معین که مستند به فعل بیمه شده نباشد رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در پذیرش حق بیمه و بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

پرداخت حق بیمه و حقوق قانونی از سوی کار فرما

۶۰

رای وحدت رویه شماره ۹۲۴ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قطع بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل تسویه حساب کارگر پس از تعطیلی شرکت و ارادی تلقی کردن بیکاری وی، غیرقانونی است.

پرداخت حقوق بیمه بیکاری

۶۱

رای وحدت رویه شماره ۹۶۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قطع مستمری از کارافتادگی غیرناشی از کار اشخاص بدون تمسک به حکم معتبر قانونی.

برقراری مستمری

۶۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی  به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر جزو سوابق بیمه وی.

الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی

۶۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار.

فسخ قرارداد کار با نظر مثبت شورای اسلامی کار

۶۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر  به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.

تمرد کارگران درانجام وظیفه

۶۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه اشخاصی که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می کنند و احتساب ایام  مذکور جزو مدت خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.

قبول حق بیمه از افراد که به طور داوطلب خدمت می کنند

۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان غله کشور به عنوان کارفرما به واریز حق بیمه کارمندان شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب آن جزو سوابق بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار.

الزام به پرداخت حق بیمه

۶۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکیان بازخرید خدمت شده‎اندلذا اشتغال مجدد آنان به خدمت وجاهت قانونی نداشته است و نتیجتاً خدمت مورد ادعا واجد آثار قانونی نمی‎باشد

احتساب سنوات

۶۸

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.

قطع رابطه کاری با کارگران راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۶۹

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۹- ۱۳۴۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیات حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.

اعتبار و احراز نمایندگی درخصوص توافق نامه

۷۰

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس تصمیم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ کمیته استانی احراز مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر کاهش یا حذف بسیاری از مشاغل کارخانه سیمان از فهرست مشاغل مذکور،  برخورداری از مزایای آن جواز قانونی ندارد.

سخت و زیان آور بودن کمیته مشاغل کارخانه سیمان تهران

۷۱

رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.

احتساب دوسال  خدمت سربازی به عنوان سنوات کاری

۷۲

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷۳- ۱۴۷۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اخراج کارگران بر اساس تصمیم ابطال شده شورای اسلامی کار (انتفاء شرط مندرج در ماده ۲۷ قانون کار) وجاهت قانونی ندارد.

اخراج کارگر برابر با نظریه شورای اسلامی کار

۷۳

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.

بیکاری بر اثر پایان فعالیت شرکت

۷۴

رای وحدت رویه شماره ۵۵ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قطع رابطه همکاری با کافرما و عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی مانع برخورداری و استفاده از مستمری بازنشستگی مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ نیست.

مستمری بازنشستگی ناشی از کارهای سخت و زیان آور

۷۵

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزامی بودن فسخ قرارداد کار با اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل آن و یا کارگاه فاقد نماینده کارگر.

نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار

۷۶

رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تامین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تامین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان جواز قانونی ندارد.

نقل و انتقال بیمه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق سازمان تامین اجتماعی

۷۷

رای وحدت رویه شماره ۲۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

امتناع سازمان تامین اجتماعی از پذیرش حق بیمه کارکنان امور عشایر استان فارس که جزء جهاد سازندگی محسوب می شوند، خلاف قانون است.

پرداخت حق بیمه و قبول درج سوابق

۷۸

رای وحدت رویه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده از مستمری بازنشستگی مشروط به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند ۳ شق (ب) ماده واحده  قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ است.

استفاده از مستمری بازنشستگی

۷۹

رای وحدت رویه شماره ۲۷۷ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری وکارفرمایی و عدم حصول توافق در خصوص کارگران مازاد، بر اساس نظریه کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی مصوب ۱۳۸۲ کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

پرداخت حق سنوات مقرر در مورد کارگران مازاد و بیمه بیکاری

۸۰

رای وحدت رویه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری کارگرانی که بر اساس رای هیات حل اختلاف به طور غیرارادی اخراج و کارفرمای آنان ملزم به واریز حق بیمه مربوط شده است.

برقراری حق بیمه بیکاری

۸۱

رای وحدت رویه شماره ۴۰۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.

پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی

۸۲

رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از نماینده شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» بر اساس قرارداد تنظیمی فی ما بین نماینده و شرکت مذکور قانونی است.

وصول حق بیمه از موتورسواران پیک بادپا

۸۳

رای وحدت رویه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش مستمری بازنشستگی افرادی که مستمری آنان از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقرار شده است بر اساس مصوبه دولت در خصوص افزایش دستمزد مربوط به سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴،خلاف قانون است.

افزایش مستمری بازنشستگی

۸۴

رای وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جواز استفاده از مستمری بازنشستگی بر اساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی.

برقراری مستمری بازنشستگی برابر سنوات خدمت

۸۵

رای وحدت رویه شماره ۴۸۴ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تطبیق مشاغل مختلف نظراز ماهیت و کیفیت با مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مستقر در اداره کار و امور اجتماعی هر استان است.

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته استانی

۸۶

رای وحدت رویه شماره ۴۸۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.

برقراری مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهر

۸۷

رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور مختص مشمولین قانون کار است و مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی از جهت امور استخدامی و بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

بازنشستگی به جهت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور

۸۸

رای وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مغایر ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و خلاف قانون است.

فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر شورای اسلامی کار

۸۹

رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی واحدهای دولتی به عنوان کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت خدمت کارکنان خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت.

الزام کار فرما به پرداخت حق بیمه قانونی و قبول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

۹۰

رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی اشتغال کارمند دولت در غیرساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار و تکلیف کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای وی.

اشتغال کارمند دولت در غیر ساعت اداری در کارگاه

۹۱

رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم لزوم رسیدگی به تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در کمیته استانی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای کمیته استانی مبنی بر تشخیص مشاغل مذکور.

لحاظ مرخصی های کمتر از یک روز به تبع کار های سخت و زیان آور

۹۲

رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ملاک پرداخت پاداش پایان‌خدمت، معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی است وچون اضافه کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه آن به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده، بنابراین فوق‎العاده مزبور در پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است.

احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت

۹۳

رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری با سابقه بیش از ۲ سال مشمول مقررات ماده ۲۷ قانون کار بوده و قطع رابطه استخدامی وی بدون رعایت ماده مذکور خلاف قانون است.

کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر

۹۴

رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب خدمت زیرپرچم اشخاص جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه براساس تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور.

احتساب و محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی

۹۵

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تخصیص حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند به کارگاههای تولیدی و صنعتی فعال در محدوده شهرها، غیرقانونی است.

معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان

۹۶

رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار و وصول حق بیمه از کارفرما و برقراری مستمری بیمه شده متوفی حسب مقررات مربوط.

احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان

۹۷

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت بیش از حداقل مزد بر اساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر، مانع استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست.

برخورداری از افزایش سنواتی شورای عالی کار

۹۸

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی کارگر به برخورداری از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت (ایام مرخصی ذخیره شده) بر اساس قانون کار.

پرداخت مرخصی ذخیره استحقاقی سالیانه

۹۹

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی هیات تشخیص در رسیدگی به اعتراض کارگر مبنی بر اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به صدور رای بر اساس انجام  تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی.

اشتغال در کارهای سخت و زیان آور

۱۰۰

رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور است. پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده در نتیجه پرستاران در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، ذی حق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی می باشند.

پرستاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

۱۰۱

رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فسخ قرارداد کار با کارگر بر اساس ماده ۲۷ قانون کار منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است.

نظر مثبت شورای اسلامی کار در فسخ قرار داد کار

۱۰۲

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بر اساس مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگانی که حسب گواهی کمیته استانی ذیحق به برخورداری از امتیازات مشاغل مذکور بوده اند.

بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان‌آور

۱۰۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در قراردادهای ارائه خدمات، بر اساس بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می شود.

تعیین میزان حق بیمه

۱۰۴

رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت آنان بر اساس استفساریه قانون تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳.

احتساب مدت سربازی جزو سابقه خدمت

۱۰۵

رای وحدت رویه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مسئولیت شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج به عنوان کارفرمای جدید در انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی( شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران) در قبال کارگران مشمول قانون کار.

مسئولیت کار فرمای جدید و انجام کلیه تعهدات کار فرمای قبلی

۱۰۶

رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی اداره کل صنایع استان تهران به پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد خرید خدمت مشمول قانون کار و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه آنان.

پرداخت حق بیمه معوقه صنایع استان تهران و پذیرش آن  توسط تامین اجتماعی

۱۰۷

رای وحدت رویه شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما بر اثر تعطیلی کارگاه به دلیل عدم سود دهی آن وفق مقررات قانونی است.

قطع رابطه همکاری بین کارگر و کار فرما

۱۰۸

رای وحدت رویه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر اخراج کارگر یا فسخ قرارداد کار بدون رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خلاف قانون است.

فسخ قرار داد منوط به احراز قصور کارگر

۱۰۹

رای وحدت رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مندرجات قرارداد منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و جهاد دانشگاهی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تعیین حق بیمه و مطالبه و وصول آن از جهاد دانشگاهی بعنوان کارفرما مطابق قانون کار است.

وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب سنوات توسط سازمان تامین اجتماعی

۱۱۰

رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیات مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

شرایط و انتصاب مدیرعامل منصرف از شمول قانون کار

۱۱۱

رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

۱۱۲

رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور

بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

۱۱۳

رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب و اعمال سنوات خدمت در سازمان تامین اجتماعی

احتساب سنوات خدمت

۱۱۴

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴- ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تداوم انجام کار پس از اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما

کار – تداوم انجام کار

۱۱۵

رای وحدت رویه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری مستمری بازنشستگی براساس اشتغال در کارهای سخت وزیان آور

بازنشستگی- بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور

۱۱۶

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سابقه و واریز حق بیمه

احتساب سابقه

۱۱۷

رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

لغو قرارداد کار کارکنان

کار – قرارداد کار

۱۱۸

رای وحدت رویه شماره ۴۶۹-۴۶۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگی – انتقال کسورات

۱۱۹

رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب کارکرد قبل از تحت شمول تامین اجتماعی جزء سابقه

احتساب سابقه

۱۲۰

رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی حسابدار

کار – عدم شمول قانون کار بر شغل حسابدار

۱۲۱

رای وحدت رویه شماره ۳۶۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه های صادره مبنی بر پرداخت حق بیمه

پرداخت حق بیمه کارگر

۱۲۲

رای وحدت رویه شماره ۴۰۰ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و پذیرش و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

پرداخت حق بیمه و احتساب آن

۱۲۳

رای وحدت رویه شماره ۴۰۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فصلی بودن اشتغال

فصلی بودن اشتغال

۱۲۴

رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور  در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان

سخت و زیان آور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان

۱۲۵

رای وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مشاغل مربوط به زندان قزلحصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

سخت و زیان آور بودن اشتغال در  زندان

۱۲۶

رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه

قطع رابطه کار

۱۲۷

رای وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال آرای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بابت احتساب اشتغال به کار در سمت برق کار درجه یک در مشاغل سخت و زیان آور

تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل برق کار درجه یک

۱۲۸

رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق بیمه معوقه و وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه ای

پرداخت حق بیمه و قبول و احتساب آن جزء سابقه خدمت

۱۲۹

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰ تا ۱۱۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت فوق العاده جذب موضوع ماده ۲۶ قانون کار

تامین اجتماعی – فوق العاده جذب کارگران

۱۳۰

رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری

کارو کارگری – خاتمه قرارداد کار

۱۳۱

رای وحدت رویه شماره ۲۹۹ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق بیمه ایام تحصیل و احتساب آن به عنوان سابقه کار

تامین اجتماعی – حق بیمه

۱۳۲

رای وحدت رویه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

داشتن مدرک علمی معتبر، شرط صدور پروانه تاسیس کارگاه دندانسازی

شرایط صدور پروانه تاسیس کارگاه

۱۳۳

رای وحدت رویه شماره ۳۳۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم استحقاق دریافت حقوق و مزایا در فاصله قطع رابطه کار تا اعاده به خدمت به حکم شعب دیوان

کاروکارگری- پرداخت حقوق و مزایای دوران اخراج  بلاوجه

۱۳۴

رای وحدت رویه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم برقراری بیمه بیکاری در صورت انقضای مدت قرارداد کار موقت

تامین اجتماعی- بیمه بیکاری

۱۳۵

رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

کاروکارگری- کار موقت

۱۳۶

رای وحدت رویه شماره ۱۰۱۷تا ۱۰۲۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شمول مقررات تناوب اشتغال نسبت به استفاده از مرخصی بدون حقوق  به مدت بیش از ۲ ماه

تامین اجتماعی-مرخصی بدون حقوق

۱۳۷

رای وحدت رویه شماره ۶۱ – ۶۵ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور

۱۳۸

رای وحدت رویه شماره ۹۲ – ۹۵ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف سازمان تامین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال ۱۳۸۳

اصلاح حکم  بازنشستگی

۱۳۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و کار آنان دایمی تلقی می شود.

قرارداد کار

۱۴۰

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱-۳۷۲ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تغییر ماهیت قرارداد کار از موقت به دائم در صورت تجدید قرارداد کار

بازگشت به کار

۱۴۱

رای وحدت رویه شماره ۴۹۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

مطالبه سنوات کاری

۱۴۲

رای وحدت رویه شماره ۵۰۵ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ضرورت تشخیص دقیق کارفرما در روابط کار

احراز رابطه کارگری

۱۴۳

رای وحدت رویه شماره ۵۷۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین، شرط پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

فوق العاده ماموریت

۱۴۴

رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.

احراز رابطه کارگری

۱۴۵

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه مربوط به فوق العاده حق تخصص برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

حق بیمه

۱۴۶

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت قانونی هیات های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف

۱۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی ندارد.

مزایای طرح طبقه بندی مشاغل

۱۴۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد

۱۴۹

رای وحدت رویه شماره ۴۰۹ الی ۴۱۵ -۵۷۴ و ۵۷۳ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان آورو درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید

مشاغل سخت و زیان آور

۱۵۰

رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرخصی اجباری موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه  قابلیت ذخیره سازی ندارد.

عدم ذخیره مرخصی اجباری موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه

۱۵۱

رای وحدت رویه شماره ۸۰۰-۷۸۸-۷۸۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی جهت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صورت حصول شرایط جدید منع قانونی ندارد.

تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های استانی

۱۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می بایست تصمیم کمیته را به کارگران شاکی ابلاغ نماید تا کارگران بتوانند در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نمایند.

لزوم ابلاغ تصمیم کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به شاکی

۱۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.

عدم شمول قانون تامین اجتماعی بر کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها

۱۵۴

رای وحدت رویه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد از شمول پرداخت حق بیمه خارج است و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

عدم شمول حق بیمه بر قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

۱۵۵

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی بوده و استحقاق برخورداری از بیمه بیکاری را ندارند.

عدم شمول قانون بیمه بیکاری بر بیمه شدگان اختیاری

۱۵۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی، صحیح و موافق مقررات قانونی است.

حق بیمه سنوات ارفاقی آموزش پرورش استثنایی

۱۵۷

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ – ۳۷۵ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه­بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

اعتراض به طرح طبقه بندی مشاغل

۱۵۸

رای وحدت رویه شماره ۶۹۵ تا ۶۹۹ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان­آور در صلاحیت شورای اداری و استخدامی است.

مشاغل سخت و زیان آور

۱۵۹

رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه­ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می­کنند، مشمول مقررات قانون کار قرار می­گیرند.

شمول قانون کار نسبت به خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان

۱۶۰

رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶  مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

حق سنوات

۱۶۱

رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اختلاف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خصوص درخواست بازخریدی طبق تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، با توجه به مفاد تبصره مذکور وارد نیست.

بازخریدی مستخدمین دستگاههای اجرایی

۱۶۲

رای وحدت رویه شماره ۱۷- ۲۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزامی بودن ارائه اسناد مثبته ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر

تسویه حساب کارفرما با کارگر

۱۶۳

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

اعاده به کار

۱۶۴

رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره حاکمیت دارد و چون در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد.

پرداخت مزایای انگیزشی، عیدی و پاداش سنوات

۱۶۵

رای وحدت رویه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین پاداش پایان خدمت مشمولان قانون تامین اجتماعی بایستی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود.

پاداش پایان خدمت

۱۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد.

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

۱۶۷

رای وحدت رویه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور.

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

۱۶۸

رای وحدت رویه شماره ۲۸۸تا۳۰۵-۳۰۷ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام  ۹ ماهه  مرخصی زایمان به زنان شاغل در بخش غیردولتی.

مرخصی زایمان

۱۶۹

رای وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم کارگر در صورت خودداری از کسر آن هنگام پرداخت حقوق یا مزد ( عدم رعایت مفاد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی).

پرداخت حق بیمه سهم کارگر

۱۷۰

رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد و مستمری ورثه از تاریخ فوت مورث برقرار می گردد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته، حال یا  آینده پرداخت شود.

تاریخ برقراری مستمری بازماندگان

۱۷۱

رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا  قائم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.

قائم مقامی ماده ۱۲ قانون کار

۱۷۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، در صلاحیت هیات های حل اختلاف کار  است.

پرداخت حق بیمه

۱۷۳

رای وحدت رویه شماره ۲۷۲۴ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل از شمول مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیات وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی خارج هستند.

تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

۱۷۴

رای وحدت رویه شماره ۲۹۷۴ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی کارفرما به واریز حق بیمه کارگر در مدت کار آموزی و احتساب مدت مذکور جزء سوابق کارگر.

واریز حق بیمه ایام کارآموزی

۱۷۵

رای وحدت رویه شماره ۳۴۲ و۳۴۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی به کارگران اقماری حمل و نقل دریایی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

احتساب پرداختی های ارزی در مزایای پایان کار

۱۷۶

رای وحدت رویه شماره ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.

دهیاران

۱۷۷

رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان بوده و نمی توانند از پذیرش درخواست آنان خودداری نمایند.

بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های تعطیل شده

۱۷۸

رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ تا ۷۸۲ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۹۰ ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد.

برقراری مزایای اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نسبت به بازنشستگان

۱۷۹

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری برقرار گردیده، مغایر مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی  و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آن ها و غیره، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد.

بررسی صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه

۱۸۰

رای وحدت رویه شماره ۹۷۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. آیین نامه استخدامی کشتیرانی مصوب ۱۳۹۳ خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت کشتیرانی به تصویب رسیده است.

مرجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن

۱۸۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادی و پیمانی به صندوق تامین اجتماعی، از تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و در این خصوص  تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.

اصلاح صندوق بیمه ای از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی

۱۸۲

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ تا ۱۲۶۷ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دولت و بنیاد شهید مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی ایثارگران به سازمان تامین اجتماعی بوده و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان و مجوز کسر حق بیمه از مستمری ایثارگران نمی باشد.

کسر ۲ درصد حق بیمه درمان از مستمری ایثارگران

۱۸۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تقاضای استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند  حق بیمه ای را که  جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی به سازمان مزبور پرداخت کرده اند را از کارفرما مطالبه کنند.

استرداد حق بیمه

۱۸۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در شش ماه اول سال صرفاً درخصوص مشمولین قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین مقررات خاص استخدامی (بنیاد مستضعفان و شهرداری ها) نمی باشد.

پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز

۱۸۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر عناوین شغلی مشابه در سایر کارگاه ها نیست.

تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

۱۸۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با وجود توامان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، مرجع صالح به رسیدگی دعاوی کارکنان شاغل در قطار که ساکن تهران هستند، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تهران خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارکنان شاغل در قطار

۱۸۷

رای وحدت رویه شماره ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان تامین اجتماعی تا قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵، تکلیفی به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی و تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳ تکلیفی به پرداخت فوق العاده نوبت کارى، شیفت و کشیک یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است.

فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

۱۸۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۶۷-۲۱/۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند و  دانشجویان بورسیه که پس از واگذاری شرکت همچنان اشتغال به کار داشته اند، مشمول مقررات قانون کار بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی آنان هیات های تشخیص و حل اختلاف کار خواهد بود، اما از حیـث مـاهـوی، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل، موجبی جهت پرداخت حق بیمه مدت بورسیه وجود ندارد.

حق بیمه دانشجویان بورسیه مخابرات

۱۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار و رابطه قراردادی آنان مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، بنابراین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

مرجع رسیدگی به دعاوی کارکنان قراردادی شرکت پترو پارس

۱۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی ولو در مدت طولانی، جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نشده و الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است. کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار از اختیارات کارفرما است.

پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی توسط کارفرما

۱۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی ۳۵ سال است و در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده است، افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال به جهت سخت وزیان آور بودن شغل فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد.

پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

۱۹۲

رای وحدت رویه شماره ۷۶-۷۷ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از مـوعد کارکنان دولت بازنشسته شـده اند وشامل اشخاصی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، نمی شود.

حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی

۱۹۳

رای وحدت رویه شماره ۷۸-۸۱ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به این که بازنشستگی پیش از موعد منتسب به فعل کارفرما نبوده، بنابراین کارگر استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی را ندارد.

حق السعی ایام بلا تکلیفی

۱۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطلق نوادگان اناث مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند.

مستمری نوادگان اناث

۱۹۵

رای وحدت رویه شماره ۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

عدم شمول قانون کار بر کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۱۹۶

رای وحدت رویه شماره ۹۶۸ تا ۹۸۸ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، جنبه کاشفیت دارد و ما به التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی قابل پرداخت است.

تاریخ استحقاق دریافت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

۱۹۷

رای وحدت رویه شماره ۹۹۱ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی، تحقق شرط عدم اشتغال شخص بیمه شده یا همسرش ضروری است.

شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی،

۱۹۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می شود.

اعـتراض به رای گزینـش

۱۹۹

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 عدم تامین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.

عدم تامین اعتبار از موارد  یا مصادیق اخراج موجه نیست.

۲۰۰

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی.

اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس کسر حق بیمه اضافه کاری

۲۰۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نهادی انقلابی است.

۲۰۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان قراردادی بنیاد مسکن

۲۰۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

۲۰۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور.

عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۰۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رتبه یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی تامین اجتماعی

۲۰۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت کار

حکم مقرر در تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل قیمت است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی کند قابل اعمال نیست.

پرداخت مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

۲۰۷

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی.

طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی

۲۰۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی

۲۰۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که مفید این معنی است صحیح شناخته شد. در نتیجه آراء صادره از شعب ۲۳، ۱۸، ۴ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با مصوبه عدم درج مشخصات فوق در خصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده اند صحیح می باشد.

عدم لزوم درج مشخصات سجلی مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی موظف به اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت در برگه های احضاریه.

۲۱۰

رای وحدت رویه شماره ۲۱۷۲ و ۲۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و پایه نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان رای داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به اعتراض به آرای هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه

۲۱۱

رای وحدت رویه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی شود.

کسر حق بیمه از فوق العاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمه ای

۲۱۲

رای وحدت رویه شماره ۲۳۱۱ تا ۲۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند.

 عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۳

رای وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.

عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا