آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مصوب 1401/5/10

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۷۸۸۹۰/ت ۵۹۸۶۳هـ

مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱

  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

۴ـ بیمه‌شده: فردی که بر اساس قوانین و مقررات و با پرداخت حق بیمه مربوط، رأسا مشمول حمایت­های مقرر در قانون و مقررات تأمین اجتماعی شده است.

۵ ـ حق بیمه: وجوهی که بابت عضویت بیمه شده و بر اساس مأخذ کسر حق بیمه مربوط به موجب قوانین و مقررات به سازمان پرداخت می‌شود.

۶ ـ آزمون وسع: بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمد فرد بیمه شده، به منظور تعیین دهک درآمدی و میزان برخورداری از میزان معافیت بیمه‌ای که صرفاً توسط وزارت صورت می‌پذیرد.

۷ـ دهک درآمدی: نتایج آزمون وسع براساس شاخص‌های دارایی و درآمدی گروه‌های هدف در ده طبقه که توسط وزارت تعیین می­شود.

۸ ـ معافیت کامل بیمه‌ای: معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروه‌های هدف که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، تعهد به پرداخت آن، برعهده دولت قرار دارد (علاوه بر سهم دولت موضوع جزء (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی).

۹ـ گروه­های هدف: بیمه­شدگان فاقد کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی شامل قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار)، رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، خادمین ثابت مساجد، مداحان،کارگران باربر، زنبورداران، صیادان استان­های ساحلی شمال و جنوب کشور، اصناف کم‌درآمد، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مربیان مهدکودک و راهنمایان گردشگری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از معافیت بیمه‌ای برخوردار شده یا می‌شوند.

ماده۲ـ نرخ حق بیمه مشـمولان به ترتیب مقرر درماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعـی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و مقررات مربوط می‌باشد. هریک از بیمه شدگان موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی باشند از معافیت کامل بیمه­ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه‌شدگان مشمول طبقه­بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.

تبصره۱ـ در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای افزایش هر دهک درآمدی، سه درصد (۳%) از معافیت‌ مذکور کسر می­گردد. بیمه­شده دهک‌های هشتم و بالاتر مشمول استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود و استمرار عضویت بیمه شده مزبور منوط به پرداخت حق‌بیمه به شرح مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره۲ـ اقشاری که براساس تفاهم­نامه با سازمان مشمول بیمه اجتماعی سازمان می­باشند و از معافیت بیمه­ای استفاده نموده­اند پس از دهک­بندی، در خصوص نحوه استفاده از معافیت مذکور، مشمول مفاد این آیین­نامه می­باشند.

ماده۳ـ مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه‌ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای هریک از گروه­های هدف به عهده شخص بیمه‌شده ذی­ربط خواهد بود. چنانچه بیمه‌شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه‌پردازی وی با سازمان گردد بهره‌مندی مجدد از معافیت بیمه‌ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوط و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد این آیین­نامه می‌باشد.

ماده۴ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات بیمه‌شدگان گروه‌های هدف را به وزارت ارسال نماید.

ماده۵ ـ وزارت مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت اطلاعات از سوی سازمان نسبت به ارزیابی دهک درآمدی گروه­های هدف بر اساس داده­های موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام نموده و دهک درآمدی گروه­های هدف را به سازمان اعلام نماید. وزارت می‌تواند در صورت وجود زیرساخت­های لازم، اطلاعات مربوط به دهک­های درآمدی را به صورت برخط به سازمان ارسال نماید.

تبصره۱ـ وزارت مکلف است دسترسی به دهک‌بندی گروه­های هدف و همچنین اصلاحات دهک­بندی مشمولین را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است پس از دریافت وضعیت دهک درآمدی جامعه هدف و اعمال معافیت بر اساس آن، فهرست نهایی جامعه هدف و نرخ حق بیمه و میزان استفاده از معافیت بیمه‌ای آنان را به صورت مستمر و برخط به وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

تبصره۳ـ سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوط به دهک­بندی گروه‌های هدف مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع بیمه­شده ذی­ربط برساند.

ماده۶ ـ وزارت مکلف است امکان رسیدگی به اعتراض در رابطه با دهک درآمدی تعیین شده را به صورت الکترونیکی برای معترضین فراهم نماید. مدت زمان رسیدگی به اعتراض حداکثر یک­ماه خواهد بود و نتیجه رسیدگی در سامانه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. چنانچه نتیجه رسیدگی به اعتراض مؤثر در بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای باشد، سازمان مکلف است بر اساس آن اقدام نماید.

تبصره ـ متقاضی نمی‌تواند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع اعتراض نماید.

ماده۷ـ بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای مقرر در این آیین­نامه در خصوص بیمه‌شدگان جدید با احراز شرایط موضوع این آیین­نامه از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و درخصوص بیمه‌شدگان موجود، از تاریخ احراز دهک­بندی آنها می‌باشد.

تبصره۱ـ در صورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع، بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه‌ای می‌باشد.

تبصره۲ـ تأخیر در معرفی و استعلام آزمون وسع و دهک‌بندی گروه­های هدف موجود، مانع استمرار استفاده آنان از معافیت بیمه‌ای برقرار شده طبق قوانین و مقررات نمی‌باشد.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهیانه سازمان مبنی بر میزان معافیت اعمال‌شده جهت هر یک از افراد مذکور، نسبت به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت­های بیمه­ای قوانین مربوط، در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده۹ـ در اجرای آیین­نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب­نامه شماره ۷۴۵۶۵/ت۳۹۲۳۳ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی و بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون، کلیه سازمان­ها و صندوق­های فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی و همچنین تمامی دستگاه­های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط و رایگان به وزارت می‌باشند.

ماده۱۰ـ نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه برعهده وزارت می‌باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا