قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲

‌قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور

مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ – به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

‌الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.

ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.

ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.

‌د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.

‌و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.

‌ماده ۲ – امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند.

‌ماده ۳ – اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:

۱ – وزیر کشور.

۲ – یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.

۳ – رئیس ستاد مشترک ارتش.

۴ – فرمانده کل سپاه پاسداران.

۵ – مسؤول اطلاعات کل کشور.

۶ – رئیس شهربانی کل کشور.

۷ – سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.

۸ – فرمانده ژاندارمری کل کشور.

‌تبصره ۱ – وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.

‌تبصره ۲ – شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.

‌تبصره ۳ – تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۴ – هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.

‌تبصره ۵ – چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.

‌تبصره ۶ – شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی کمیته‌هایی تشکیل دهد.

‌تبصره ۷ – دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.

‌ماده ۴ – مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد.

‌تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۵ – وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:

‌الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.

ب – گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.

ج – ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

‌د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
‌‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

‌ماده ۶ – شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:

۱ – استاندار (‌رئیس شورا).

۲ – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.

۳ – رئیس شهربانی استان.

۴ – فرمانده ژاندارمری استان (‌بالاترین مقام ژاندارمری در استان).

۵ – فرمانده نظامی در استان (‌در صورت وجود).

‌تبصره – در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.

۶ – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (‌در صورت وجود).

۷ – مسؤول کل اطلاعاتی در استان.

‌تبصره – استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.

‌ماده ۷ – شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:

۱ – فرماندار (‌رئیس شورا).

۲ – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.

۳ – فرمانده ژاندارمری محل.

۴ – رئیس شهربانی.

‌تبصره – فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.

۵ – فرمانده نظامی محل (‌در صورت وجود).

۶ – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (‌در صورت وجود).

۷ – مسؤول اطلاعاتی شهرستان.

‌ماده ۸ – در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
‌اعضاء شورا عبارتند از:

۱ – بخشدار (‌رئیس شورا).

۲ – فرمانده سپاه پاسداران.

۳ – فرمانده ژاندارمری محل.

۴ – رئیس شهربانی (‌در صورت وجود).

‌ماده ۹ – شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.

‌ماده ۱۰ – حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا