ابطال شرط سنی ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰نیروی انتظامی

رای شماره ۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای:

تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد.

متن دادنامه:

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صابر فعله گری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” به استحضار می رساند اینجانب که فرزند جانباز ۲۵ درصد و آزاده می باشم خاطر نشان می کند که قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است می باشد.

پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که « چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ و ۱۴؍۸؍۱۳۹۱ است، لـذا بند (و) مـاده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره های آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح تبصره های قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت های مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره های ماده ۲۱ قابل استناد و دارای اعتبار می باشد.

همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نیز جزء دستگاه های مشمول این قانون می باشند. “

 متن مقرره مورد شکایت:

  ” از: معاونت نیروی انسانی ناجا- مرکز گزینش و استخدام

       به، فرماندهی محترم انتظامی استانها؍ یگانها- مع ن ا- مدیریت گزینش و استخدام

      موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰

   سلام علیکم

 با احترام بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰ ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تامین سهمیه های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.

 ثبت نام متقاضیان مرد در مقطع درجه داری از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش آغاز گردید.

 ۱- شرایط عمومی: …………

 ۲- شرایط و ضوابط اختصاصی جذب پیمانی ۵ ساله درجه داری مرد

 حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال می باشد.”

  در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت مرکزی گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۵۴؍۰۱؍۶۰۲؍۰۵؍۰۳؍۲۱- ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان … همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان  وآزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.» و همچنین تبصره بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن معاف دانسته است.

برابر بند (ح) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته های گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی برنامه جذب و استخـدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استخـدام خـانواده ایثارگران تابع ضوابط ابلاغی بوده و دارای اولویت جذب می باشند.

همچنین ابلاغیه شماره ۳۶۱۰؍۱۰۴۰؍۱۲۱- ۲۲؍۶؍۱۳۹۶ ستادکل نیروهای مسلح ( در رابطه با مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمانهای نیروهای مسلح) اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران در سطح سازمانهای نیروهای مسلح مستلزم تجویز و ابلاغ موضوع از طریق آن ستاد است.

بدین ترتیب هر چند قانونگذار در مقررات اشاره شده در بالا تسهیلات استخدامی را برای خانواده ایثارگران پیش بینی نموده ولی اجرای این مقررات منوط به ابلاغ بخشنامه های سازمانی است که در حال حاضر نسبت به این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نگردیده است.

با توجه به مقررات و ضوابط بیان شده و اینکه نیروی انتظامی جزء زیر مجموعه آن ستاد بوده اقدامی در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمی باشد. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید. “

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس بند «ح» ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است که: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلّیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند» و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲ قانون اخیرالذکر مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ که براساس آن، «نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)» مشمول قانون مذکور اعلام شده‌اند و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور که اشعار می ­دارد : «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلّی، آزادگان ازکارافتاده کلّی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، می­‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌­مند گردند»، بنابراین تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب­ کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. چرا به چه دلیل ؟!!!باید راه برایه سریا هموارکنن ،یارکشی میکنید؟؟خداازتون نگذره که اینقدر تبعیض و بی عدالتی تواین مملکت خراب شده بیداده ،عدالت سالهاست که ازاین جماعت حق نشناس دراین خاک نفرین شده مرده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا