اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری اصفهان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری اصفهان

پایگاه خبری اختبار – کانون وکلای دادگستری اصفهان اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ این کانون را اعلام کرد.

در این اطلاعیه اسامی ۱۲۷ نفر از سهیمه آزاد و ۳ نفر از سهمیه ایثارگران به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است، همچنین در این اطلاعیه از پذیرفته شدگان خواسته شده است طبق زمان بندی اعلام شده با همراه داشتن مدارک لازم از روز ۱۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ برای ثبت نام و پذیرش ببه کانون وکلای دادگستری اصفهان مراجعه کنند.

هر یک از پذیرفته شدگان باید هنگام ثبت نام مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان هزینه ورودی بپردازند.

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری اصفهان به این شرح است :

در تاریخ ۳/۱۱/۹۴ پنجاه و ششمین اجلاس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل گردید نظر به اینکه نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۳۹۴ ازطریق سازمان سنجش توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور به این کانون واصل گردیده است و از آنجائی که باتصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و مطابق با صورتجلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ظرفیت پذیرش ۱۳۰(یکصدوسی نفر)تعیین گردید (جهت استان اصفهان) و سهیه ایثارگران و خانواده معظم شاهد و غیره به میزان ۲۵%(بیست وپنج درصد) از کل واجدین شرایط پذیرفته شده درآزمون با احتساب حداقل ۷۰%(هفتاد درصد) نمره آخرین پذیرفته شده در سهمیه آزاد تعیین گردیده استT لذا با احراز شرایط قانونی مذکور و بررسی ترتیب نمرات کل اخذ شده داوطلبین و رتبه های کسب شده نتیجتاً ۳ نفر در سهمیه ایثارگران و جانبازان حائز نمره قبولی بوده و واجد شرایط تشخیص داده ومابقی پذیرفته شدگان یکصدوبیست وهفت (۱۲۷)نفرازپذیرفته شدگان درسهمیه آزاد حائز شرایط قانونی وقبولی گردیدند و جمعاً تعداد۱۳۰ نفر اشخاص مشروحه ذیل (جمع دو سهمیه ) پذیرفته شده آزمون ورودی وکالت ۱۳۹۴تلقی و مکلفند در مواعدی که درسایت و تابلو اعلانات کانون اعلام می شود جهت ثبت نام و تکمیل پرونده به این کانون مراجعه و اقدام نمایند. ضمناً از تاریخ انتشار اسامی فوق در سایت و تابلو اعلانات به مدت ۵(پنج ) روز- از پنجم بهمن ماه ۹۴ تا دهم بهمن ماه ۹۴ – معترضین به نتایج اعلامی سازمان سنجش کشور می توانند با مراجعه به کانون و تکمیل فرم مخصوص اعتراض ارسال شده از سوی سازمان سنجش مراتب اعتراض خود را اعلام تا به سازمان سنجش کشور ارسال گردد.

اسامی قبول شدگان به ترتیب رتبه ازسهمیه آزاد عبارتند از خانم ها و آقایان :

۱) بهناز فتاحی دولت آبادی
۲) عظیمه زمانی بابگهری
۳)سجاد ناصرپوربروجنی
۴) مریم ولایی
۵) مهسا غلامی
۶) مستوره محمدزاده بابوکانی
۷) مهتاب رجایی بروجنی
۸)عباس مجیری
۹) بهرام مرادی قهدریجانی
۱۰)فریبا قادری
۱۱) زهرا حیدری هرستانی
۱۲)محمدحسین شهاب
۱۳)زینب مبشری ریزی
۱۴)رخساره مهرپویان
۱۵) الهام منتظری
۱۶) لاله جمالی
۱۷) مهران عطایی کچویی
۱۸)ژاله اکبری
۱۹) ریحانه ایران مهر
۲۰)عمار خان دایی دستجردی
۲۱) فرناز طباطبایی
۲۲) طناز مهرابی
۲۳) سمانه رضایی برزانی
۲۴) محمود علیخانی
۲۵) مهدی خیری
۲۶) اکبر کشکولی
۲۷) لیلاکاویانی
۲۸)محمد محمدی دهنوی
۲۹)همام عزیززاده
۳۰) مهدی صفاپور
۳۱) شبنم محمدی
۳۲) امیر یعقوبی
۳۳) رویا هوشمندی
۳۴) نفیسه ملکوتی خواه
۳۵) میترا حکمت خواه
۳۶) مصطفی نیکوروان
۳۷)فاطمه عباسی
۳۸) فاطمه بیگی هرچگانی
۳۹) لیلا میری موسوی
۴۰)عباسعلی قربانیان
۴۱) مژگان قربانی
۴۲)زینب حسامی شهرضایی
۴۳) محسن کمال ارانی
۴۴)پروین روزبهانی
۴۵)صفورا نیکوخواه
۴۶) زهرا شیرازی
۴۷) رضا خسروی
۴۸)هومان عطاییان فر
۴۹)عاطفه حیدری زفره
۵۰) فاطمه لاوی
۵۱) زهرا صالحیان
۵۲)امیرهوشنگ منصوری
۵۳)معصومه نوربخش باغبادرانی
۵۴) مهشید آقاباخوندی
۵۵) امراله اصلانی فرد
۵۶)عباس مهرابی خوزانی
۵۷)سیدمحمدعلی قایمی الهاشمی
۵۸) صالحه مطهری
۵۹) نجمه باقری
۶۰)فاطمه کاظمی
۶۱) فرهاد غنی نسب
۶۲)زهرا شفیعی
۶۳) مژگان بدری زاده
۶۴) معصومه پناهی گل سفیدی
۶۵) مینا سالمی
۶۶) رضا پورهاشمی
۶۷)جواد قاسمی موسیانی
۶۸) امید بابایی
۶۹) زینب السادات ستاره رنانی
۷۰) راحله اعتمادی
۷۱)آرش فاطمی
۷۲) علی فتوت
۷۳)الناز هدایتی پور
۷۴) الهه مرادیان
۷۵) محسن زارعی زیاری
۷۶) محسن احمدی۷۷
) عاطفه محمدی
۷۸)فهیمه زمانی
۷۹)فرزانه قیطاسوند
۸۰) توران حدیدی
۸۱) حسین توسلی فر
۸۲)علی نیک پور
۸۳)مرضیه قاسمی حسین آبادی
۸۴) فاطمه نوروزی
۸۵) مهدی رحمانی
۸۶)مهشیدلطفی
۸۷) محمدرضا سرافرازیان
۸۸) مرضیه قاسمی گزی
۸۹) علیرضا حق شناس جزی
۹۰)آزاده حاج امینی
۹۱)مجید منفردشهرضا
۹۲)وحیدانصاری مهیاری
۹۳) نرگس باقری
۹۴) امیرحمزه خورشیدی
۹۵) زهرا چنگانی خوراسگانی
۹۶) جمال کرمی
۹۷) زهرا سلیمانی دیزیچه
۹۸) عاطفه رحیمی
۹۹)حسن منتظری نجف آبادی
۱۰۰) مریم شریفی
۱۰۱) فریده محمدی سرپیری
۱۰۲)حسن پرویزی بابادی
۱۰۳) ایمانه برخوردار
۱۰۴)علی پناهی
۱۰۵) فائزه شعله سعدی
۱۰۶)مینا آقامیرعلی اکبر
۱۰۷) مریم حاجی باقردزفولی
۱۰۸)محمد جعفری چمگردانی
۱۰۹)نازنین آریافر
۱۱۰)یاسر صیادپور
۱۱۱)قاسم نجفی بابادی
۱۱۲) محمد مردانی
۱۱۳) امیر دادخواه
۱۱۴) ستار حسن شیخی سرپیری
۱۱۵) ارینا بیگ زاده
۱۱۶)سارا شهبازی
۱۱۷) فریبا رجبی
۱۱۸) رضا زهره وند
۱۱۹)سپیده جبارنیا
۱۲۰)زهرا شهبان پور
۱۲۱)داود اسماعیلی احمدآبادی
۱۲۲) عابدین رحیمی پردنجانی
۱۲۳) سحر مهدوی
۱۲۴) سینا رنجبران لودریچه
۱۲۵) فرهادفراحی قصرابونصر
۱۲۶) وجیهه جاویدمقدم
۱۲۷) الهه همتی

و ۳ نفرسهیمه ایثارگران که واجد شرایط قبولی می باشند عبارتنداز:
۱۲۸) سیدعلی حسینی
۱۲۹) مهدی منتظری نجف آبادی
۱۳۰) علی اکبر سالمی

بدیهی است سایر شرکت کنندگان درآزمون وکالت ۱۳۹۴ باتوجه به نتایج اعلامی ازسوی سازمان سنجش مردودعلمی بوده و واجدشرایط پذیرش محسوب نمی شوند.

 

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان- سال۱۳۹۴
مدارک مورد نیاز و روزهای ثبت نام در کانون وکلای دادگستری اصفهان

نحوه و برنامه زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان :
بدینوسیله از پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال۱۳۹۴ دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۷/۱۱/۹۴ لغایت ۲۸/۱۱/۹۴ به ترتیب رتبه و بر اساس جدول زمان بندی در روزهای تعیین شده و راس ساعت مقرر برای تشکیل پرونده با همراه داشتن مدارک جهت ثبت نام به کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان ۲۲ بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر ساختمان کانون وکلا ؛ امور کارآموزان مراجعه نمایند لازم به ذکر است برای دریافت کلیه فرم های مربوط به ثبت نام و تکمیل آنها به کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مراجعه فرمائید .

مدارک لازم جهت ثبت نام :
۱. اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (یک سری)
۲. اصل و کپی برابر با اصل شده ی دانشنامه لیسانس یا گواهینامه موقت فراقت از تحصیل که تاریخ صدورآن قبل از برگزاری آزمون باشد . (دوسری)
تبصره: مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه،گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد متقاضی در آن درج شده و تاریخ آن قبل از برگزاری آزمون می باشد.بنابراین متقاضیان باید از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند
۳. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم
تبصره: افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافی دائم همچنان که در آگهی ثبت نام نیز تصریح شده بود ، حق شرکت در آزمون را نداشتند و هر اعتراضی نیز در این مورد غیر قابل استماع است.
۴. هشت قطعه عکس ۴*۳ (آقایان الزاماً با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی ) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد
۵. اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری صادره از مراجع صالح در سال ۹۴ مخصوص ایثارگران (یا ارائه اصل و کپی کارت حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازی،آزادگی و شاهد)
۶. اصل فیش پرداخت هزینه ورودی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۰۰۴۸۳۹۵۷۰۰۰ بانک ملی به نام کانون وکلای دادگستری استان اصفهان یا پرداخت از طریق دستگاه pos موجود در حسابداری کانون
۷. تصویر اسکن شده کلیه مدارک فوق و عکس متقاضی الزاماْ می بایست هنگام ثبت نام بر روی یک لوح فشردهCD) (با فرمت PNG با حداکثر حجم ۵۱۲ کیلوبایت جهت هر مدرک تحویل شود.
۸. ارائه نشانی الکترونیکی ( ایمیل ) الزامیست .
توجه : مدارک لزوماً باید در کاغذ A۴ ارائه گردد .

تذکرات:
• چنانچه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.
• متقاضیان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
• حضور پذیرفته شدگان شخصاً در روزهای تعیین شده الزامی است.
• نظر به کنترل مدارک متقاضیان توسط سازمان سنجش آموزش کشور، چنانچه پذیرفته شدگان فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و قبولی شان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
• احراز مستندات فوق الذکر به عهده کانون وکلا می باشد.

برنامه زمان بندی تکمیل پرونده قبول شدگان آزمون وروی وکالت۱۳۹۴ کانون وکلای دادگستری اصفهان

شنبه ۱۷/۱۱/۹۴ رتبه۱۳-۱
یکشنبه ۱۸/۱۱/۹۴ رتبه ۲۶-۱۴
دوشنبه ۱۹/۱۱/۹۴ رتبه۳۹-۲۷
سه شنبه ۲۰/۱۱/۹۴ رتبه ۵۲-۴۰
چهارشنبه ۲۱/۱۱/۹۴ رتبه ۶۵-۵۳
شنبه ۲۴/۱۱/۹۴ رتبه ۷۸-۶۶
یکشنبه ۲۵/۱۱/۹۴ رتبه ۹۱-۷۹
دوشنبه ۲۶/۱۱/۹۴ رتبه ۱۰۴-۹۲
سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۴ رتبه ۱۱۷-۱۰۵
چهارشنبه ۲۸/۱۱/۹۴ رتبه ۱۳۰-۱۱۸

خواهشمند است با توجه به روزهای تعیین شده جهت تکمیل پرونده فقط از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر به دفتر کانون مراجعه فرمائید در صورت عدم مراجعه طبق جدول زمان بندی مراحل تکمیل پرونده به بعد از روز ۲۸/۱۱/۹۴ موکول خواهد شد .

مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری اصفهان –خاتون آبادی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. تبریک به همگی که واقعا لایقا به اینجا رسیدند.برای ماهم دعاکنید

    تنها کمک وپشتیبان مالی خداست برای من.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا