اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری « Ph.D » نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی

توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سـال ۱۴۰۱ را به توضیحات ذیل در دو بخش، جلب می نماید.

بخش اول: پذیرفته شدگان تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)

بخش دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی

یادآوری مهم: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محلهای قبولی ثبت نام نمایند و به عبارتی مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نمی باشند ؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به همه پذیرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)

الف) تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان:

متقاضیانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان نهایی هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی اعلام شده است، لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند.

ب) مدارک لازم برای ثبت نام:

۱- اصل و یک نسخه تصویر مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شـورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای قید شده باشد.

۱-۱- پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و یا دکتری حرفه ای نمی باشند، لازم است اصـل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مذکور را با محتوی فرم ذیل این اطلاعیه تکمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل، در زمان ثبت نام به موسسه محل قبولی ارائه نمایند.

۱-۲- پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون، دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده اند، می بایست تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ فارغ التحصیل شوند. دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای، لازم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس (۰) تا (۲۰) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (و یا حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱) توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای در فرم مخصوص (مندرج در صفحه ۷۳ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا فرم مندرج در صفحه ۱۵۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی) درج و پس از تأیید مسئول ذیربط به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

۱-۳- براساس مصوبه جلسه مورخ ۵۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه های علمیه که براساس مدرک صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان دوره سطح ۳ را گذرانده اند و یا تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ فارغ التحصیل می شوند، منحصـراً می توانند در یکی از کدرشــــــته های امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صـورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه های علمیه صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.

۱-۴- دارندگان مدارک تحصیلی معادل می بایست حائز شرایط «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/۵/۲۸ توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده، باشند. آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، در شمول این مصوبه قرار می گیرند.

۱-۵- براساس مصوبه جلسه ۷۷۱ مورخ ۹۴/۸/۲۶ و نامه شماره ۹۹ / ۵۷۱۴ / دش مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ شـورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/۵/۲۸ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

۲- اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.

۳- عکس تمام رخ ۴ × ۳ تهیه شده در سال جاری (به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه محل قبولی).

۴- ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۱۹ و ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۱ مشخص کند (برای برادران).

۵- متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) و یا رزمندگان پذیرفته شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نمیباشند و ملاک عمل برای ثبت نام، همان عنوان درج شده در لیستهای ارسالی به موسسات می باشد.

۶- ارائه معرفی نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان ” رسمی – قطعی ” و یا ” رسمی – آزمایشی ” دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.

۶-۱- مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی امکان بهره مندی از این سهمیه را خواهند داشت.

۶-۲- متقاضیانی که با سهمیه مربی پذیرفته شده اند می بایست موافقت رسمی دانشگاه محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولی در زمان ثبت نام ارائه نمایند.

ج) یادآوریهای مهم

۱- ثبت نام منحصراً در تاریخ های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شـده صـورت می پذیرد و عدم اقدام پذیرفته شدگان در تاریخ یا تاریخ های تعیین شده برای ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

۲- به پذیرفته شدگان توصیه می شود اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه نمایند.

۳- در هر مرحله از ثبت نام و هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان نموده و یا اطلاعات غلطی ارائه داده و واجد شرایط نمی باشد، قبولی وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴- به اطلاع همه متقاضیان کدرشته محل های مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین می رساند با توجه به اعلام دانشگاه مذکور و طولانی شدن زمان مصاحبه متقاضیان، در هیچ یک از کدرشته محل های دانشگاه یاد شده، اعلام نتیجه ای در این مرحله صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر اسامی پذیرفته شدگان نهائی، پس از اعلام نمره مصاحبه متقاضیان و گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

۵- به دانشجویان دوره دکتری تخصصی به غیر از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت دیگری صورت نمی پذیرد.

۶- برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، حدود یک هفته بعد از اعلام نتیجه، کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کدرشته محلهای معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترسی خواهد بود.

۷ – از آنجا که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شدگان دوره های دکتری «Ph.D» امکان پذیر نمی باشد و اصولاً بررسی این امور نیز به عهده این سازمان نمی باشد. لذا درخواست های متقاضیان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.

د) نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

ضمنا متقاضیان در صورت لزوم می توانند سوال یا سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی /https://request.sanjesh.org و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.

بخش دوم: مربوط به تمام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرفته شدگان رشته های دانشگاه آزاد اسلامی لازم است برای اطلاع از تاریخ و نوع مدارک (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.

بیشتر بخوانید:
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا