اطلاعیه دوم سازمان سنجش در مورد اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

اختبار- سازمان سنجش با صدور اطلاعیه ی تازه ای (بعد از ظهر شنبه ۲۸ اردیبهشت) اصلاحات تازه ای در دفترچه ی انتخاب رشته ی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ اعمال کرد.

مفاد مرتبط با گرایش های رشته ی حقوق در اطلاعیه جدید سازمان سنجش به این شرح است:

بر این اساس کد رشته های زیر از دفترچه ی انتخاب رشته حذف گردیده اند:

علوم انسانی
۱
۱۱۲۶
حقوق خصوصی
نیمه حضوری
۱۳۸۹۹
دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
۱
۱۱۲۶
حقوق خصوصی
نیمه حضوری
۱۳۹۰۰
دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
۱
۱۱۲۶
حقوق خصوصی
نیمه حضوری
۱۳۹۰۱
دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
۱
۱۱۲۶
حقوق خصوصی
نیمه حضوری
۱۳۹۰۲
دانشگاه علامه طباطبایی

 

همین طور در مورد کدرشته های زیر اصلاحاتی انجام شده است:

۱۱۲۶ـ حقوق خصوصی(با ضرایب گرایش۱)
پردیس خودگردان
۱۳۹۲۴
دانشگاه قم
۱۰
زن
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۱۳۹۲۵
دانشگاه قم
۱۰
مرد
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶ـ حقوق ثبت اسناد و املاک(با ضرایب گرایش۱)
روزانه
۱۳۹۲۹
دانشگاه تهران
۱۰
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
۱۳۹۳۲
دانشگاه تهران
۶
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
۱۱۲۶ـ حقوق جزا و جرم شناسی(با ضرایب گرایش۳)
پردیس خودگردان
۱۴۰۲۳
دانشگاه قم
۱۰
زن
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۱۴۰۲۴
دانشگاه قم
۱۰
مرد
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶ـ حقوق مالکیت فکری (با ضرایب گرایش۶)
پردیس خودگردان
۱۴۰۹۳
دانشگاه قم
۱۰
زن
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
۱۴۰۹۴
دانشگاه قم
۱۰
مرد
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۶ـ حقوق تجارت بین الملل(با ضرایب گرایش۹)
روزانه
۱۴۱۰۷
دانشگاه تهران
۹
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
۱۴۱۱۱
دانشگاه تهران
۶
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا