اطلاعیه سازمان سنجش در مورد برگزاری آزمون کارشناسی ارشد مجازی و پردیس های خودگردان ۱۳۹۳

اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد

کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دوره های مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاه ها ۱۳۹۳

این آزمون صبح روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد

کارت ورود به جلسه از روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ از سایت سنجش قابل دریافت می باشد

اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و نحوه‌ برگزاری آزمون متمرکز پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۶/۹

  سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون  متمرکز پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۳ می رساند  که آزمون مذکور صبح روز جمعه مورخ ۲۱/۶/۹۳ در ۳۱  مرکز استان  برگزار می شود فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان رأس ساعت۷:۳۰ (هفت وسی) صبح بسته خواهد شد، لذا کلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آزمون از روز سه‌‌شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۳ بر روی سایت اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. ضمنا" داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون مذکور می توانند از تاریخ ۱۹/۶/۹۳  لغایت ۲۱/۶/۹۳  نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و هم چنین کد رشته محلهای انتخابی خود اقدام نمایند. لازم به تاکید است فهرست رشته محلهای جدید علاوه بر رشته محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام که به این سازمان واصل شده در اطلاعیه مورخ ۱۷/۶/۹۳ برای اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد که داوطلبان می توانند در صورت علاقمندی نسبت به انتخاب آنها در قسمت ویرایش اطلاعات اقدام نمایند. درخاتمه به اطلاع می رساند در برخی از کدرشته های امتحانی مقطع فوق الذکر که در جدول ذیل مشخص ودرج گردیده است به دلیل به حدنصاب نرسیدن داوطلبان ثبت نام کننده در این مرحله آزمون به عمل نخواهد آمداین داوطلبان می بایست براساس توضیحاتی که در زمان اعلام نتایح این آزمون در اطلاعیه مربوط ارائه می شود اقدام نمایند.ضمناً لازم به توضیح است این دسته از داوطلبان نیز می توانند از تاریخ ۱۹/۶/۹۳ لغایت ۲۱/۶/۹۳ با مراجعه به سایت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده نموده و درصورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات و رشته محلهای انتخابی خود اقدام نمایند.

کد رشته محلهای آزمون پردیسهای خودگردان مقطع کارشناسی ارشد ۹۳- بدون آزمون (که به حد نصاب نرسیده اند)
ردیف
کدرشته
نام  رشته امتحانی
ردیف
کد رشته
نام رشته امتحانی
۱
۱۱۰۳
سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی                         
۳۵
۱۲۸۸
مدیریت نساجی                                                
۲
۱۱۰۴
مجموعه زبان عربی                                           
۳۶
۱۲۹۴
مجموعه ایمنی صنعتی                                         
۳
۱۱۰۸
مجموعه علوم اجتماعی                                        
۳۷
۱۳۰۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری                  
۴
۱۱۰۹
فرهنگ وزبان های باستانی                                    
۳۸
۱۳۰۲
مجموعه مهندسی کشاورزی اب                                   
۵
۱۱۱۰
مجموعه زبان شناسی                                           
۳۹
۱۳۰۳
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات                  
۶
۱۱۱۳
مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳                             
۴۰
۱۳۰۴
مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی                              
۷
۱۱۱۴
مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴                              
۴۱
۱۳۰۵
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی                               
۸
۱۱۱۶
مجموعه فلسفه                                               
۴۲
۱۳۰۶
مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی                       
۹
۱۱۲۰
مجموعه زبان فرانسه                                         
۴۳
۱۳۰۷
مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری                               
۱۰
۱۱۲۳
مجموعه علوم تربیتی /۳                                      
۴۴
۱۳۰۸
مهندسی کشاورزی -علوم خاک                                    
۱۱
۱۱۲۵
مجموعه مدیریت جهانگردی                                     
۴۵
۱۳۰۹
مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور                            
۱۲
۱۱۳۲
مجموعه باستان شناسی                                        
۴۶
۱۳۱۰
مهندسی تولیدات گیاهی                                       
۱۳
۱۱۴۰
پژوهش علوم اجتماعی                                         
۴۷
۱۳۱۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات                            
۱۴
۱۲۰۱
مجموعه علوم زمین                                            
۴۸
۱۳۱۲
مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب                              
۱۵
۱۲۰۲
مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی                                  
۴۹
۱۳۱۳
مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی                   
۱۶
۱۲۰۴
مجموعه فیزیک                                                
۵۰
۱۳۱۴
مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی                         
۱۷
۱۲۰۵
مجموعه فوتونیک                                             
۵۱
۱۳۱۵
مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی                         
۱۸
۱۲۰۷
اماروکاربردها                                              
۵۲
۱۳۱۷
مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست                               
۱۹
۱۲۰۹
مجموعه علوم کامپیوتر                                       
۵۳
۱۳۱۹
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم                               
۲۰
۱۲۱۳
زیست شناسی -علوم گیاهی
۵۴
۱۳۲۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
۲۱
۱۲۱۴
زیست شناسی -علوم جانوری                                    
۵۵
۱۳۲۲
مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی                          
۲۲
۱۲۱۵
محیطزیست دریا                                              
۵۶
۱۳۲۳
مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی                           
۲۳
۱۲۱۶
مجموعه زیست شناسی دریا                                     
۵۷
۱۳۲۴
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی                       
۲۴
۱۲۱۷
علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/                         
۵۸
۱۳۲۵
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی                              
۲۵
۱۲۵۵
مجموعه مهندسی پلیمر                                        
۵۹
۱۳۲۶
مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز              
۲۶
۱۲۶۲
مدیریت درسوانح طبیعی                                       
۶۰
۱۳۲۷
مدیریت کشاورزی                                             
۲۷
۱۲۶۳
مهندسی نقشه برداری                                         
۶۱
۱۳۶۰
مجموعه هنرهای موسیقی                                       
۲۸
۱۲۶۶
مجموعه دریانوردی                                           
۶۲
۱۳۶۲
طراحی صنعتی                                                
۲۹
۱۲۶۸
مجموعه مهندسی معدن                                          
۶۳
۱۵۰۱
انگل شناسی دامپزشکی                                        
۳۰
۱۲۷۳
نانوفناوری -نانومواد                                       
۶۴
۱۵۰۲
فیزیولوژی دامپزشکی                                         
۳۱
۱۲۷۹
مجموعه مهندسی هوافضا                                        
۶۵
۱۵۰۴
بافت شناسی دامپزشکی                                        
۳۲
۱۲۸۵
مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی                               
۶۶
۱۵۰۵
باکتری شناسی دامپزشکی                                      
۳۳
۱۲۸۶
مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ                              
۶۷
۱۵۰۷
بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی                               
۳۴
۱۲۸۷
مهندسی طراحی محیطزیست                                      
۶۸
۱۵۰۹
بیوشیمی بالینی                                             

                                       
اطلاعیه تکمیلی سازمان در این خصوص در روز دوشنبه مورخ ۱۷/۶/۹۳ بر روی سایت این سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) درج خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا