اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۳

اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۳

برای دریافت نتیجه اینجا کلیک کنید

اطلاعیه اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت و ظرفیت های جدید در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل ) سال ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۸/۰۶

 پیرو انتشار اطلاعیه‌های این سازمان در هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش مورخ ۹۳/۷/۱ و ۹۳/۷/۷ و هم چنین پایگاه اینترنتی این سازمان در خصوص اعلام ظرفیت پذیرش رشته‌های تکمیل ظرفیت و ظرفیت های جدید در برخی از کد رشته‌های آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۳ بدین وسیله توجه پذیرفته‌ شدگان نهایی برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی ذی ربط و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته های محل های بورسیه و دارای شرایط خاص را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

الف- به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کدمحلهای تحصیلی از کدرشته‌های امتحانی مندرج در هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک‌سنجش مذکورو هم چنین پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان بوده‌اند،می‌رساند که فهرست اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در سایت این سازمان درج گردیده و ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی در یکی از روزهای ‌شنبه و یا یکشنبه مورخ ۱۰یا۹۳/۸/۱۱خواهد بود و داوطلبان لازم است برای اطلاع از زمان دقیق ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه وسپس با همراه داشتن مدارک ثبت‌نامی (مدارک مندرج در اطلاعیه مورخ ۹۳/۶/۲  این سازمان درخصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مندرج در سایت سازمان) در زمان مقرر برای ثبت نام به موسسه آموزشی ذیربط مراجعه نمایند.

ب- آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کد یا کد رشته محلهای تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از موسسات ذیل این اطلاعیه بوده‌اند و فهرست اسامی آنان در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در ردیف معرفی شدگان چند برابرظرفیت درج گردیده، لازم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات این اطلاعیه به ارگان بورسیه و یا موسسه آموزش عالی ذی ربط مراجعه نمایند.

یادآوری:

۱- نتایج نهایی کدرشته محل های تحصیلی از رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص پس از دریافت نتایج مصاحبه و انجام گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- آن دسته از داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته‌ شدگان نهایی و هم چنین در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مراحل مصاحبه و سایر موارد مورد لزوم قرار گرفته‌ اند « بندهای الف و ب فوق» لازم است مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام نمایند.

۳- چنانچه داوطلبی با توجه به علاقه مندی خود، فقط یک مورد را پیگیری نماید، متعاقباً نمی‌تواند برای مورد دیگر، بعداز مهلت مقرر اقدام نماید.

ج – نام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در رشته‌های دارای شرایط خاص

۱- دانشکده اصول‌ الدین

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی:www.osool.ac.ir مراجعه نمایند.

۲- دانشگاه شاهد

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی: www.shahed.ac.ir مراجعه نمایند.

۳- دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی : www.mut.ac.ir مراجعه نمایند.

۴- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) – نوشهر

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی : www.ekh.aja.ir مراجعه نمایند.

۵- دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.urd.ac.ir مراجعه نمایند.

۶- دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) – اهواز

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶(پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی: http://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه نمایند.

۷- دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این موسسه به نشانی: www.soore.ac.ir مراجعه نمایند.

۸- دانشگاه‌ مذاهب اسلامی

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.mazaheb.ac.ir مراجعه نمایند.

۹- دانشگاه‌ معارف قرآن و عترت(ع) – اصفهان

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.icqt.ac.ir مراجعه نمایند.

۱۰- سازمان مدیریت صنعتی (غیرانتفاعی)

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.imi.ir مراجعه نمایند.

۱۱- مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این موسسه به نشانی : http://www.ibi.ac.ir مراجعه نمایند.

۱۲- مؤسسه غیرانتفاعی رفاه تهران

کلیه معرفی‌ شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و مکان مصاحبه علمی از روز سه شنبه ۹۳/۸/۶ (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به وبگاه اینترنتی این موسسه به نشانی: www.refah.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس: تهران – میدان بهارستان – ضلع شرقی ساختمان مجلس شورای اسلامی – ابتدای خیابان مردم – تلفن: ۳۳۵۲۱۷۷۶

تذکرات مهم:

۱-با توجه به اینکه دوره پذیرش کدرشته محل تحصیلی ۲۴۳۴۸ از کدرشته امتحانی ۱۲۵۱دانشگاه تبریز «پردیس خودگردان» می‌باشد، لذا ظرفیت پذیرش آن در این مرحله حذف گردیده است. برای پذیرش در کدرشته‌ محل مذکور (پردیس خودگردان) متعاقباً هماهنگی لازم با داوطلبان متقاضی انجام خواهد شد.

۲- پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که قبلاً در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت نامی افراد مذکور از محل قبولی قبلی آنان درخواست می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است قبولی قبلی آن دسته داوطلبانی که اسامی آنان در این اطلاعیه نیز به عنوان پذیرفته شده درج گردیده است، لغو می‌باشد.

۳- آن دسته از پذیرفته‌ شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در دوره‌های روزانه به همراه این اطلاعیه در سایت اینترنتی این سازمان درج گردیده، حتی در صورت عدم ثبت نام در محل قبولی مندرج در این اطلاعیه نیز، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۴ را ندارند.

۴- عدم مراجعه در تاریخ های مقرر به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذی ربط تلقی می‌گردد.

ضمناً داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را با شماره تلفن های ۹-۸۹۰۲۳۵۹۵ (کد۰۲۱) مطرح و یا با بخش پاسخ گویی اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org درمیان بگذارند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا