بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت ۹۶

بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت ۹۶

پیش بینی می شود داوطلبان سهمیه ایثارگران در همه کانون ها بتوانند کل ۳۰ درصد ظرفیت را تکمیل کنند

پایگاه خبری اختبار- تغییر مبنای قانونی سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت، موجب آثار عمده ای از نتایج آزمون وکالت ۹۶ شد که در این مطلب به بررسی آن پرداخته ایم.

بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت 96

مبنای سهمیه ایثارگران پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی

تا آزمون وکالت ۱۳۹۱ اعمال سهمیه ایثارگران به استناد مادۀ ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶انجام می شد، بر اساس این قانون ۳۰ درصد ظرفیت هر کانون به سه گروه تعلق می گرفت:

الف- کسانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته یا در اسارت دشمن بوده اند

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا

ج- پدر، مادر یا فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد به بالا

وضعیت سهمیه ایثارگران پس از تصویب قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

با این حال از آزمون وکالت ۹۲ و با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنای اعمال سهمیه ایثارگران تغییر کرد و ۲۵ درصد ظرفیت هر کانون به گروه های زیر تعلق گرفت:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیر شده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

با این تغییر، علاوه بر اینکه هم میزان سهمیه از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد، پدر، مادر و فرزندان جانبازان نیز از شمول سهمیه ایثارگران خارج شدند، این تغییرات به علاوۀ اینکه کانون های وکلا با استفاده از ملاک مادۀ … قانون جامع خدمات رسانی کسب حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد را نیز شرط پذیرش داوطلبان سهمیه ایثارگران قرار دادند، موجب شد پذیرش داوطلبان سهمیه ایثارگران به نحو چشم گیری کاهش پیدا کند به نحوی که در برخی از کانون ها تنها یک یا چند نفر پذیرفته می شدند.

علت خالی ماندن ظرفیت سهمیه ایثارگران این بود که داوطلبان سهمیه ایثارگران نمی توانستند حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد را کسب کنند و کانون های وکلا هم این ظرفیت باقیمانده را از داوطلبان سهمیه آزاد پذیرش می کردند.

وضعیت سهمیه ایثارگران پس از الحاق مادۀ ۵۹ مکرر مصوب ۱۳۹۵ به قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

این شرایط در دوره های آزمون وکالت ۹۲ تا ۹۵ ادامه داشت، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ طی بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه… یک ماده با شماره ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق کرد، طبق این ماده دو اتفاق مهم افتاد:

اول- سهمیه ایثارگران از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت

دوم- دامنه شمول افراد برای استفاده از سهمیه ایثارگران توسعه پیدا کرد

بر اساس این ماده گروه های زیر مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران شناخته شدند:

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ۱۰% جانبازی

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر

ج- فرزندان و همسران آزادگان

چ- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

طبق حکم جدید قانون چه کسانی به دارندگان سهمیه ایثارگران افزوده شدند؟

بر اساس این حکم جدید این افراد که قبلا و در زمان حکومت مادۀ ۵۹ مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران نبودند، مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران شدند و به افراد دارای سهمیه افزوده شدند:

۱- جانبازان با درصد جانبازی ۱۰ تا ۲۵ درصد

۲- آزادگان با سه تا شش ماه سابقه اسارت

۳- همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر

۴- فرزندان و همسران آزادگان

۵- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

افزوده شدن افرادی که تا کنون مشمول سهمیه ایثارگران نبودند

در میان این افراد، دسته اول و دوم و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۵۰%  و افراد دسته چهارم و پنجم، حتی در زمان حکومت مادۀ ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم از سهمیه ایثارگران برخوردار نبودند و از این حیث پتانسیل بالایی در میان این افراد برای استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ که نخستین فرصت برای استفاده از سهمیه شان بود وجود داشته است.

تغییرات کمی و کیفی افراد مشمول سهمیه ایثارگران

علاوه بر این از لحاظ کیفی هم افرادی که مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ شدند از سطح بالاتری برخودار هستند، فرزندان جانبازان و آزادگان و رزمندگان در سنین جوانی هستند و به تازگی فارغ التحصیل شده اند و فرصت و فراغت بیشتری برای مطالعه داشته اند و از آمادگی علمی بالاتری نسبت به خود جانبازان و آزادگان و رزمندگان که با توجه به گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی عموما در دهه ششم عمر خود هستند، برخوردارند، ضمن اینکه این عزیزان قطعا در این محدوده سنی مسوولیت های خانوادگی و شغلی بر عهده دارند که مانع از کسب آمادگی و مطالعه کافی ایشان می شود.

در یک جمع بندی کلی می توانیم بگوییم که در آزمون وکالت ۹۶ تغییر مقررات موجب دو تغییر در مورد سهمیه ایثارگران شده است:

اول- تغییر کمی: یعنی افزایش عده افراد مشمول استفاده از سهمیه

دوم- تغییر کیفی: یعنی ۱- افزوده شدن افرادی که هم دارای اشتیاق و انگیزه برای استفاده از سهمیه ای که برای اولین بار به آنان اختصاص داده شده است بودند و ۲- افراد افزوده شده دارای سطح علمی و آمادگی بالاتری نسبت به افراد سابق بودند

مشکل اصلی داوطلبان سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ چه خواهد بود ؟

مجموع این تغییرات موجب شده است که ترکیب پذیرش داوطلبان سهمیه های آزاد و ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ به طور کلی متحول شود، برخلاف دوره های اخیر که داوطلبان سهمیه ایثارگران برای کسب حد نصاب نمره پذیرش در آزمون و استفاده از سهیمه مشکل داشتند، در این دوره از آزمون به نظر می رسد که مشکل داوطلبان سهمیه ایثارگران پذیرفته نشدن در آزمون حتی با وجود کسب حد نصاب نمره باشد.

داوطلبان سهمیه آزاد امیدی به استفاده از باقیمانده ظرفیت سهمیه ایثارگران نداشته باشند

پیش بینی می شود که داوطلبان سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ بتوانند همه ۳۰ درصد ظرفیت اختصاص یافته به خود را در همه کانون ها پر کنند و مشابه دوره های اخیر داوطلبان سهمیه آزاد نباید هیچ امید و نگاهی به باقیمانده ظرفیت ایثارگران داشته باشند.

بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از نتایج آزمون وکالت ۹۶ که از سوی داوطلبان برای پایگاه خبری اختبار ارسال شده است، نمره تراز رتبه ۷۷۰ کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۸۵۰۰ خواهد بود، یعنی هر یک از داوطلبان سهمیه ایثارگران که نمره تراز بالاتر از ۶۰۰۰ کسب کرده باشد حدنصاب نمره را کسب کرده و تا سقف ۳۰ درصد کل ظرفیت پذیرفته خواهد شد، این در حالی است بر اساس همین بر آوردها نمره تراز رتبه ۳۳۰ سهمیه ایثارگران در کانون وکلای مرکز حدود ۷۰۰۰ است، و اختلاف ۱۰۰۰ نمره تراز خود نشان دهنده از سطح بالای نمرات داوطلبان سهمیه ایثارگران و رقابت سخت آنان بر سر سهمیه اختصاص یافته است.

زیان دیده شرایط فعلی چه کسانی هستند ؟

در شرایط فعلی زیان دیده اصلی بر خلاف تصور اولیه داوطلبان سهمیه آزاد نیستند، چون شرایط جدید موجب خارج شدن بخشی از داوطلبان قوی از رقابت با آنان شده است، نمرات داوطلبان سهمیه ایثارگران در خیلی موارد از رتبه های برتر سهمیه آزاد هم بیشتر است!

باید گفت در این میان زیاندیده اصلی خود داوطلبان سهمیه ایثارگران هستند، مخصوصا جانبازان و آزادگان و رزمندگان که در دوره های اخیر در میدان خالی از فرزندانشان به رقابت می پرداختند و امروز در برابر آمادگی علمی فرزندان خودشان بازنده شدند.

نویسنده سیاوش هوشیار

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۹۶ دیدگاه ها

 1. سلام ببخشید میخواستم بپرسم افرادی که با سهمیه خانواده ایثارگری در کانون وکالت شرکت کردند رتبه شون نسبت به کل شرکت کننده ها سنجیده میشه یا فقط نسبت به کسانی که سهمیه دارند؟ یعنی کسی که رتبه اش شده ۶٢ بین ٣٣٠نفر شده ۶٢ یا بین چندهزار نفر شرکت کننده؟؟

 2. با سلام پیرو صحبتهای امروز دوشنبه صبح رئیس کانون وکلای مرکز : «رئیس کانون وکلا مرکز ادامه داد: در آزمون وکالت امسال سهمیه ایثاگران ۳۳۰ نفر بود که باید کف معدل ۷ را به دست آوردند اما نفر آخر لیست ۹.۹۹ به‌دست آورده و سهمیه ۳۳۰ نفر تکمیل است.» همانطور که میبینید صحبت از معدل ۷ شده. جنابعالی فرمودید ملاک تراز است. آیا این عمل غیر قانونی است که بر اساس معدل پذیرش کنند. بنده تراز روکسب میکنم ولی معدل رو نه.

  1. سلام صرفا تراز ملاک است اگر جز ۳۳۰ نفر هستی و تراز بالای ۷ هزار داری طبق قانون پذیرش شدی،کانون مگه تخلف کنه این ۳۳۰ نفر رو نپذیره،اساتید محترم اختبار هم که هزاران بار این رو گفتن

   1. سلام داوطلب عزیز. بنده داوطلب مرکز نیستم. ضرفیت اعلام شده ۵۰ نفر است . تراز رتبه ۳۵ آزاد ۸۴۰۳ است. بنده رتبه ۹ سهمیه شدم با تراز ۶۳۸۵ . طبق تراز بنده ۷۰% رو کسب کردم. ولی در بین هیئت رئیسه کانون اختلاف است که ملاک تراز نیست بلکه نمره است. و باید نمره ۷ از ۱۰ رو کسب کنیم. در این صورت بنده حد نصاب رو کسب نمیکنم و در صورت ملاک قرار دادن تراز حد نصاب رو کسب میکنم

    1. آگهی ازمون وکالت بند ۶-۱۰ بخونید مبنا ترازه و ۱۰۰بارم اقای هوشیار گفتن ملاک ترازه مگر ابنکه کانونی بیاد به جای تراز معدل ملاک قرار بده ک نمیدونم این کار قانونی هست یا ن مشگل بنده ام همینه یکی کمک کنه لطفا

 3. سلام جناب استاد هوشیار
  بنده رتبه ۲۲ سهمیه هستم و کانون ما ۱۰۰ نفر پذیرش دارد،بنده ۷۰% تراز رتبه ۳۵ ازاد رو کسب کردم،رتبه ام درسهمیه هم ۲۲میباشد،ایا قبول هستم؟ ظوابط خاصی داره؟ایا امکانش هست که درصورت قبولی کانون موردنظر پذیرش نکنه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا