تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌ رانی و مینی‌ بوس‌ رانی شهرتهران در سال ۱۳۹۵

تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌ رانی و مینی‌ بوس‌ رانی شهرتهران در سال ۱۳۹۵

مصوب جلسه ۲۴۴ شورای اسلامی شهر تهران

ماده واحده:

در اجرای بند بیست و هفتم (۲۷) ماده هفتاد و یکم (۷۱) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با هدف توسعه و گسترش خطوط اتوبوسرانی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از طریق اصلاح قیمت‌ها و واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل عمومی، موضوع ماده یکم (۱) «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اجرای «قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها» مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و الزام دولت به پرداخت کمک بلاعوض در راستای گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و جبران زیان وارده به شهرداری­ها در اثر هدفمند نمودن یارانه‌ها، موضوع بند (د) و (ج) ماده هشتم (۸) قانون فوق‌الذکر و در اجرای ماده نودم (۹۰) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)» مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، دایر بر «تجویز ارائه خدمات توسط بخش غیر دولتی به قیمت تمام شده»، نرخ بلیت و کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۵ به شرح جداول ذیل تعیین می‌شود.

الف) نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق اتوبوس‌های بخش عمومی

نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق اتوبوس­های بخش عمومی در سال ۱۳۹۵به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد:

ب) نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق اتوبوس‌های بخش خصوصی

نرخ کرایه اتوبوس‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

ج) نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق مینی‌بوس‌ها و میدل‌باس‌های تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی:

نرخ کرایه مینی‌بوس‌ها و میدل‌باس‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

توضیح: درصورت تجهیز ناوگان مینی­ بوس و میدل­باس به دستگاه کارت بلیت الکترونیک، نرخ کرایه کارت بلیت اجرایی می­گردد. 

د) نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق سرویس‌های دربستی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران:

هـ) نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق سرویس­های دربستی در حومه شهر تهران:

و) نرخ کرایه خودروهای مرکز خدمات حمل و نقل درون شهری سامانه جانبازان، معلولان و مدارس استثنایی در سال ۱۳۹۵:

ز) نرخ کرایه اتوبوس تندرو

نرخ کرایه اتوبوس تندرو در مسیر «میدان راه‌آهن تا میدان تجریش» به دلیل لزوم اخذ کرایه در ایستگاه­ها با ادغام خطوط میان راهی در خط اصلی به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

تبصره یکم (۱):

با توجه به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ،گازوئیل، گاز فشرده طبیعی CNG و برق) و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات و متوسط «قیمت تمام شده» جابجایی هر مسافر در بخش عمومی که بر اساس محاسبات صورت گرفته و با لحاظ هزینه استهلاک، به میزان بیست هزار و سیصد و شصت و سه (۲۰۳۶۳) ریال برآورد شده است و با توجه به میانگین نرخ کرایه اتوبوس در سال ۱۳۹۵به شرح جدول بند (الف)، مابه‌التفاوت میانگین نرخ کرایه و متوسط قیمت تمام شده جابجایی هر مسافر به میزان پانزده هزار و دویست و سی و یک  (۱۵۲۳۱) ریال، بر اساس تعداد و میزان جابجایی مسافر در سال ۱۳۹۵ از طریق کمک‌های شهرداری تهران و یارانه مورد پرداخت توسط دولت «در اجرای بند (د) ماده هشتم (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» بطور مساوی پرداخت خواهد شد.

تبصره دوم (۲):

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مکلف است در صورت عدم نصب و یا خرابی دستگاه کارت خوان اتوبوس، تا زمان نصب و یا تعمیر دستگاه، نسبت به ارایه سرویس به صورت رایگان توسط آن اتوبوس اقدام نماید.

تبصره سوم (۳):

در اجرای تبصره سیزدهم (۱۳) الحاقی به «قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها» مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۱ که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بهره‌برداری از خطوط را بر عهده انجمن شهر قرار داده است و با استناد به «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص انجام وظایف انجمن شهر توسط شورای اسلامی شهر، به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می‌شود، ضمن واگذاری بهره‌برداری خطوط به شرکت‌های خصوصی، نسبت به دریافت «حق بهره‌برداری از خطوط شرکت واحد» از شرکت‌های طرف قرارداد به ترتیب ذیل اقدام نماید:

۱ـ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری بهره‌برداری و مدیریت در بهره‌برداری خطوط اتوبوسرانی بخش عمومی به متقاضیان واجد شرایط بخش خصوصی براساس نرخ‌های مندرج در بند «ب» این مصوبه و با رعایت سهم بخش خصوصی به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از کل ناوگان اقدام نماید.

۲ـ در خصوص خطوطی که بهره‌برداری از آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، به بخش خصوصی واگذار شده است، میزان حق بهره‌برداری ماهانه قابل دریافت به ازای هر دستگاه اتوبوس، معادل پنج درصد (۵%) درآمد ماهانه یک دستگاه اتوبوس در همان خط تعیین می‌شود. تعیین میزان درآمد هر دستگاه اتوبوس با توجه به تعداد جابجایی مسافر و نرخ کرایه مصوب توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انجام خواهد شد. در صورت اعتراض شرکت‌های خصوصی به میزان درآمد تعیین شده، موضوع در «کمیته رسیدگی و حل اختلاف» شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی به شرح مندرج در ماده هفدهم (۱۷) «دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی»، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۳۹۳/ت۳۶۱۶۰ مصوب ۸/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران رسیدگی و حل اختلاف به عمل خواهد آمد.

۳ـ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مجاز خواهد بود به منظور حمایت از بخش خصوصی، مبالغ دریافت شده به موجب بند دوم (۲) را پس از تصویب هیأت مدیره، به عنوان یارانه شرکت‌های خصوصی تحت نظارت هزینه نماید.

۴ـ در خصوص خطوطی که بهره‌برداری آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به بخش خصوصی واگذار می‌گردد و همچنین قراردادهای جدیدی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد یا تمدید می‌گردد، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می‌تواند علاوه بر روش واگذاری مذکور در بند دوم (۲) نسبت به واگذاری بهره‌برداری از خطوط در قالب قرارداد خرید خدمت بر اساس میزان پیمایش و شرایط تعیین شده توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با استفاده از اتوبوس و مینی بوس اقدام و متقابلا از مسافران بر مبنای نرخ‌های مندرج در این مصوبه کرایه دریافت نماید و مابه التفاوت هزینه­های انجام شده تا سقف اشاره شده در نرخ کرایه مصوب شورای اسلامی شهر تهران  را به شرکت­های طرف قرارداد پرداخت نماید.

تبصره چهارم (۴):

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است نرخ کرایه اتوبوس، به شرح جداول بند‌های (الف) و (ب) این مصوبه را منحصراً از طریق بلیت الکترونیک از شهروندان دریافت نموده و ضمن فراهم نمودن امکان خرید آسان بلیت الکترونیک جهت شهروندان، از هرگونه مبادله وجه نقد بین مسافرین و رانندگان اتوبوس جلوگیری نماید. متصدیان ایستگاه‌ها و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی موظفند به طور مستمر نسبت به ارائه بلیت الکترونیک توسط شهروندان نظارت لازم اعمال نموده و در صورت عدم ارائه بلیت الکترونیک توسط شهروندان، نسبت به دریافت نقدی نرخ کرایه برابر جداول بندهای (الف) و (ب) و ثبت کارت نیابت اقدام نمایند.

تبصره پنجم (۵):

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مجاز است با توجه به مصوبه هیأت مدیره آن شرکت، بر اساس شاخص‌های ویژه ای نظیر خرید اتوبوس ملکی فاقد هر گونه یارانه، شیب خط، بار ترافیکی سنگین، تعداد مسافر کمتر از حد متعارف و معمول در برخی خطوط، سیـستم تهویه، نوع سوخت، هزینه تعمـیرات و غیره و با هدف حمایت از بخش خصوصی، از محل اعتبارات ردیـف مربوطه در بودجه مصوب آن شرکت، نسبت به پرداخت کمک‌های بلاعوض نقدی و غیرنقدی تحت عناوینی از قبیل مابه التفاوت قیمت بلیت اتوبوس و غیره به شرکت­ها و دارندگان اتوبوس‌های خصوصی و تعاونی تحت نظارت اقدام نماید.

تبصره ششم (۶):

به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اجازه داده می‌شود در صورت ایجاد خطوط جدید و یا تغییرات در خطوط موجود، نرخ کرایه خطوط ایجاد شده یا تغییر یافته را مطابق با ضوابط ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران تعیین و ابلاغ نموده و مراتب را به اطلاع شورای اسلامی شهر تهران برساند.

تبصره هفتم (۷):

 برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست و دو (۲۲) لغایت شش (۶) بامداد معادل پنجاه درصد (۵۰%) به نرخ‌های تعیین شده افزوده می‌شود.

تبصره هشتم (۸):

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است هرگونه خدمات جابجایی و ایاب و ذهاب شهروندان در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف از قبیل مناسبت‌های ملی، مذهبی، اعیاد، برنامه‌ها و مسابقات ورزشی را حسب درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها، در قبال انعقاد قرارداد و یا توافقنامه و اخذ بهای خدمات مربوطه به صورت نقدی، برحسب تعداد، ساعات و نوع وسیله نقلیه مورد نظر، از قبیل اتوبوس و مینی‌بوس به شرح بندهای (د) و (هـ) این مصوبه به انجام رساند. ارائه هرگونه خدمات دربستی رایگان از طریق ناوگان بخش عمومی و خصوصی در مناسبت‌های فوق در صورت تصویب شهردار تهران مجاز خواهد بود. شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است گزارش عملکرد سالیانه (ریالی) این تبصره را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره نهم (۹):

شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه) مکلف است به منظور توسعه و بهبود وضعیت سرویس مدارس نسبت به خریداری «اتوبوس مدرسه» و به‌ کارگیری آنها جهت سرویس‌دهی به دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۹۶ ـ ۱۳۹۵ به صورت آزمایشی اقدام و نتایج حاصل از اجرای طرح فوق را مشتمل بر ابعاد مالی و فنی موضوع جهت خریداری و بکارگیری «اتوبوس مدرسه» توسط شرکت‌های حمل و نقل سرویس مدارس به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره دهم (۱۰):

شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه) مکلف است نسبت به خریداری و تجهیز ۶۰ دستگاه ون جهت استفاده معلولین اقدام نماید.

تبصره یازدهم (۱۱):

شهرداری تهران موظف است ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه» نسبت به صدور و اعطای کارت بلیت‌های رایگان و تخفیف‌دار ویژه اقشار خاص وفق مصوبه «نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران» مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ابلاغی به شماره ۲۸۹۳۵/۱۸۶۶/۱۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲  اقدام نماید. همچنین با توجه به بند (الف) ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه خدمات ویژه به نابینایان تهران» مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۴۴۴۳/۱۸۰۹/۱۶۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ مبنی بر ارائه بلیت رایگان به نابینایان، شهرداری تهران موظف است کل هزینه مترتب را عیناً به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرداخت نماید.

تبصره دوازدهم (۱۲):

شهرداری تهران موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت ارائه خدمات دربستی در مناسبت‌ها، ارائه خدمات سامانه جانبازان، معلولان و مدارس استثنایی، ارائه کارت بلیت‌های رایگان و دارای تخفیف ویژه اقشار خاص را پیش بینی و با در نظر گرفتن ردیف اعتباری مشخص در بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی، جهت تصویب به شورای اسلامی شهرتهران ارائه نماید.

تبصره سیزدهم (۱۳):

کلیه تخفیف هایی که به موجب مفاد این لایحه و جداول پیوست آن برای اشخاص حقیقی یا حقوقی لحاظ می­گردد، صرفاً ناظر به اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می‌باشد و در صورت اعمال تخفیف­های مذکور در خصوص اتوبوسهای بخش خصوصی، مابه التفاوت قیمت ناشی از آن باید به بخش خصوصی پرداخت گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا