دفترخانه ها نباید پس از تعویض پلاک و پیش از تنظیم سند رسمی خودرو، برای دارندۀ پلاک وکالتنامه تنظیم کنند

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:

دفترخانه ها نباید پس از تعویض پلاک و پیش از تنظیم سند رسمی خودرو،
برای دارندۀ پلاک وکالتنامه تنظیم کنند

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که مشاهده گردیده برخی  از همکاران به استناد گواهی تاییدیه نقل و انتقال و شناسنامه اتومبیل (پس از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند قطعی انتقال) نسبت به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک مجدد توسط  دارنده پلاک جدید ، به اشخاص ثالث اقدام می نمایند. لذا متن بند دال پنجاه و چهارمین مصوبه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در این خصوص به شرح ذیل به اطلاع همکاران می رسد.

"نظر به این که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مالکیت اتومبیل صرفا" به موجب سند رسمی منتقل می گردد و دریافت پلاک اتومبیل بدون تنظیم سند رسمی انتقال ، به معنای انتقال مالکیت اتومبیل نبوده و منحصرا" در خصوص مالکیت بر پلاک تعویض شده معتبر است. لذا دارنده پلاک جدید بدون حضور و امضاء مالک رسمی حق اعطای وکالت جهت تعویض پلاک به اشخاص ثالث را ندارد و تنظیم چنین وکالتی تصرف غیر مجاز در حقوق  مالکانه مالک رسمی اتومبیل بوده و مستوجب تعقیب انتظامی و موجد مسئولیت مدنی در موارد ایجاد ضرر خواهد بود."

لذا به کلیه همکاران توصیه می گردد به هیچ عنوان نسبت به تنظیم این گونه اسناد اقدام ننموده ،چرا که در بازرسی های ثبت و کانون موضوع بررسی و گزارش خواهد شد.   

هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا