فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خوزستان اعلام شد

کانون وکلای دادگستری خوزستان اسامی ۱۰۰ نفر پذیرفته شده ی نهایی این کانون را اعلام کرد، همچنین در این اطلاعیه تاریخ و ترتیب مقرر برای ثبت نام پذیرفته شدگان نیز اعلام شده است

برای دیدن اطلاعیه کانون وکلای خوزستان به ادامه ی نوشته بروید:

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۱
کانون وکلای دادگستری خوزستان


(( جدول زمان بندی ثبت نام و مدارک مورد نیاز ))
تذکرات :

۱ – به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری خوزستان که به نتایج آزمون اعتراض دارند می رساند که اعتراض به صورت حضوری و مهلت اعتراض از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱بمدت پنج روز می باشد . به اعتراض های واصله بعد از مدت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۲ – با توجه به اینکه مبنای تعیین محل اشتغال به وکالت بر اساس رتبه داوطلب تعیین می گردد ، چنانچه داوطلب در تاریخ و ساعت مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننماید ، مسئولیت تماما متوجه شخص داوطلب می باشد .
۳ – چنانچه قبول شدگان در روزهای تعیین شده ، مدارک درخواستی را همراه نداشته باشند ، از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد .
۴– پذیرفته شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند .
۵ – حضور شخص پذیرفته شده در روزهای تعیین شده الزامی است .

بموجب تصمیم مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱هیئت مدیره کانون وکلای خوزستان ، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۱بشرح ذیل اعلام می گردد :

 

ردیف نام خانوادگی نام شناسنامه سال تولد سهمیه
۱ هژبری فرانک ۲۳۸۰۳۴۹۱۳۴ ۵۶ آزاد
۲ نصرآزاد حسین ۶۱۱ ۴۹ آزاد
۳ دشتیان عبدالخالق ۷۴۲ ۵۷ آزاد
۴ عباسی آیت ۴۱۴ ۶۰ آزاد
۵ غلامزاده علی حسین ۱۸۸ ۵۶ آزاد
۶ عسکری سروستانی مریم ۵۷۲ ۵۳ آزاد
۷ هژبری مجید ۷۰۶۱ ۶۷ آزاد
۸ جلیلی سه بردان مهرین ۲۸۴۶ ۶۳ آزاد
۹ عدل علی ۱۴۹ ۵۱ آزاد
۱۰ آلبوغبیش ابراهیم ۶۲ ۶۴ آزاد
۱۱ شیر علی غلامرضا ۱۶۸ ۵۱ آزاد
۱۲ میر سالاری اختر ۱۵۱۵۲ ۶۷ آزاد
۱۳ طاهری نسب فضل الله ۴۲۴۰۳۲۰۴۱۰ ۶۶ آزاد
۱۴ یوسفی منش سعید ۱۱۵۶ ۶۱ آزاد
۱۵ اعصامی باوی زهرا ۲۶۵۰ ۶۲ آزاد
۱۶ منجزی ویسی زهره ۳۷۵۳ ۶۷ آزاد
۱۷ معتبر زاده محمد قاسم ۲۳۹۱ ۶۴ آزاد
۱۸ هوشیار زاده الناز ۱۷۴۰۰۰۱۸۹۳ ۶۷ آزاد
۱۹ فولادی غلامرضا ۹۸ ۵۶ آزاد
۲۰ رحیمی سعیده ۲۹۰۱ ۵۸ آزاد
۲۱ حلاجانی حسن علی ۴۰۷۳ ۶۵ آزاد
۲۲ احسان دوست محمد حسن ۹۶۰۱ ۶۶ آزاد
۲۳ الهیاری الهام ۷۰ ۶۶ آزاد
۲۴ جمشیدوند سعید ۲۸۷ ۵۵ آزاد
۲۵ کوچک نژاد عطا ۲۱۸۵ ۶۴ آزاد
۲۶ ثامری ایاد ۸۳ ۶۴ آزاد
۲۷ سواعد عبدالله ۱۴۵۵۹ ۶۰ آزاد
۲۸ اسدی اعظم ۷۸۱ ۶۰ آزاد
۲۹ انصاری مطلق عباس ۹۰۴ ۶۴ آزاد
۳۰ فریدونی مهرناز ۷۳۹۰ ۶۶ آزاد
۳۱ جعفری نژاد محمد رضا ۲۶۴۰ ۶۵ آزاد
۳۲ پارسایان اصغر ۴۰ ۶۰ آزاد
۳۳ سلطانیان فلاحیه طاهر ۳۲۳ ۶۴ آزاد
۳۴ احیا علیرضا ۳۳۷۶۶ ۵۶ آزاد
۳۵ صیدال تدویی نرگس ۲۰۵۱ ۶۵ آزاد
۳۶ جنتی نژاد فاطمه ۱۲۰۲۲ ۶۶ آزاد
۳۷ عبداله زاده ارپنایی ایمان ۳۵۶۸ ۶۵ آزاد
۳۸ مصطفوی راضیه ۷۸۶۳ ۶۶ آزاد
۳۹ جعفری اصل محمد رضا ۵۹۴۵ ۶۵ آزاد
۴۰ قدیمی فرد مدینه ۱۱۹ ۶۶ آزاد
۴۱ محمدی زاده عیسی ۱۵۶۰ ۶۲ آزاد
۴۲ خیام زاده عزیز ۱۴۰۸ ۶۳ آزاد
۴۳ قادری مسعود ۱۸۴۶۶ ۶۱ آزاد
۴۴ رضایی تاری محمد رحیم ۴۳۲ ۶۳ آزاد
۴۵ چوپانی حمید رضا ۶۱۷ ۶۱ آزاد
۴۶ خالدی صالح پور لیلا ۱۶۲۱ ۶۴ آزاد
۴۷ احمدی ایمان ۱۱۹۴ ۶۵ آزاد
۴۸ قاسمی روح اله ۱ ۵۸ آزاد
۴۹ گره بند قاسم ۹۸ ۶۴ آزاد
۵۰ مهدوی درونکلا فاطمه ۵۷۹ ۶۷ آزاد
۵۱ چعب مصطفی ۱۷۵ ۶۴ آزاد
۵۲ هاشم زاده رضا ۳۱۱۳ ۶۴ آزاد
۵۳ کاظمی بره بی چاست علی ۱۲۰۲ ۶۴ آزاد
۵۴ طاهری نسب سعید ۴۲۴۰۳۱۶۶۰۱ ۶۷ آزاد
۵۵ شجاعی مریم ۲۴ ۶۴ آزاد
۵۶ یاقوتیان زاده نازنین ۶۲۱ ۵۹ آزاد
۵۷ طلائی محبوبه ۱۲۴۴۴ ۶۷ آزاد
۵۸ رسولی قلاتی عبدالحسن ۱۲۹۱ ۵۶ آزاد
۵۹ رضانیای فومنی لیلا ۹۵۱۴ ۶۶ آزاد
۶۰ زرین مجید ۲۳۰۲ ۶۵ آزاد
۶۱ محمودی جواد ۶۰۲۱ ۶۵ آزاد
۶۲ زلقی سکینه ۶۴۳ ۶۴ آزاد
۶۳ شیرسوار شهاوند محسن ۵۶۸ ۶۵ آزاد
۶۴ دهقان یاسر ۹ ۶۱ آزاد
۶۵ ادریسی سمانه ۱۱۶۰ ۶۳ آزاد
۶۶ دست پاک مریم ۱۶۴۲ ۶۰ آزاد
۶۷ مالکی پور داریوش ۱۳۴ ۵۷ آزاد
۶۸ آذری علی ۵۷۴ ۵۷ آزاد
۶۹ پور افشار علی ۱۴۳۸ ۶۲ آزاد
۷۰ نژاد اسدی محسن ۷۹۱۹ ۶۵ آزاد
۷۱ مختاری کامبیز ۱۰۵۴۵۸ ۶۶ آزاد
۷۲ بابایی محمود ۲۳۲۱ ۶۵ آزاد
۷۳ کوثری پور عاطفه ۱۹۹۰۰۹۶۷۲۷ ۶۸ آزاد
۷۴ ملکی پور شادابی محمد ابراهیم ۱۲۵۱۶ ۶۷ آزاد
۷۵ تابع بردبار سمیرا ۵۳۹۱ ۶۵ آزاد
۷۶ طیب صاحب ۱۵۷۴ ۶۶ ایثارگران
۷۷ محمد حسینی امیر ۵۶۱۳ ۶۷ آزاد
۷۸ صیدالی ایران ۹۸۵ ۶۴ آزاد
۷۹ عسکری الهه ۱۸۷۰۰۸۸۸۵۹ ۶۹ آزاد
۸۰ صفری علیرضا ۵۶۰ ۶۳ آزاد
۸۱ رحیمیان ثابت جهانگیر ۴۸ ۶۴ آزاد
۸۲ کریمیان ندا ۱۲۳۰ ۶۲ آزاد
۸۳ اکبر زاده محمد رضا ۲۸ ۶۲ آزاد
۸۴ عزیز نیا هدیه ۱۸۹ ۶۲ آزاد
۸۵ عباس زاده ثامر فواد ۴۱۳۰ ۶۵ آزاد
۸۶ رئوفی مهر حسین ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۵۲ ایثارگران
۸۷ بیرانوند سعید رضا ۵۳۹۶ ۶۵ ایثارگران
۸۸ تاج حسین ۶۷۲۸ ۴۹ ایثارگران
۸۹ پورجلالیان کاظم ۱۵۲۶۲ ۴۸ ایثارگران
۹۰ انصاری عبدالصاحب ۶۴۰ ۴۲ ایثارگران
۹۱ محمدی علی اکبر ۲۸۱۸ ۴۷ ایثارگران
۹۲ زهیری عبدالامیر ۲۸۷۹۰ ۵۷ ایثارگران
۹۳ حسین زاده روزبه ۱۸۳۰۴۶۲۱۱۳ ۵۰ ایثارگران
۹۴ خرازی توکل محمد مصطفی ۳۵۱۷۴ ۶۱ ایثارگران
۹۵ اسدزاده علی ضامن ۷۰۹۹ ۴۷ ایثارگران
۹۶ بخنوه غلامعباس ۲۱۷ ۴۲ ایثارگران
۹۷ بیران وندی محمد ۲۳۰۹ ۶۴ ایثارگران
۹۸ دریانبرد داریوش ۱۸۷۱ ۴۹ ایثارگران
۹۹ قلاوند قدرت اله ۱۲۳ ۴۳ ایثارگران
۱۰۰ علی حیدری مهدی ۱۹۹۰۸۹۲۰۰۰ ۵۶ ایثارگران

 جدول زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۱ و مدارک مورد نیاز :

از شماره ۱ تا ۲۵، دوشنبه ، ۲۵/۱۰/۱۳۹۱
از شماره ۲۶تا ۵۰، سه شنبه ، ۲۶/۱۰/ ۱۳۹۱
از شماره ۵۱تا ۷۵، چهار شنبه ، ۲۷/۱۰/۱۳۹۱
از شماره ۷۶تا ۱۰۰، پنج شنبه ، 28 /10 /1391
ساعت ثبت نام : ۹ صبح تا ۱۲
مکان ثبت نام : کانون وکلای دادگستری خوزستان . اهواز – کیان آباد ، نبش خیابان دوم غربی ، پلاک ۱۵۰
مدارک مورد نیاز :
۱ – اصل و تصویر مصدق تمامی صفحات شناسنامه ، ۲سری
۲ – اصل و تصویر مصدق پشت و رو کارت ملی ، ۲سری
۳– اصل و تصویر مصدق دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فراغت از تحصیل در رشته حقوق یا فقه و مبانی اسلامی ، ۲سری
۴ – اصل و تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ، 2 سری
۵ – ۱۲قطعه عکس رنگی ۴×6 جدید
۶ – اصل گواهی ایثارگری ، مخصوص پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا