اصلاحیۀ دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ منتشر شد

اصلاحیۀ دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ منتشر شد

ظرفیت پردیس های خودگردان نباید از ظرفیت دورۀ روزانۀ همان دانشگاه در همان رشته گرایش بیشتر باشد
ظرفیت های اضافه اعلام شده در دفترچۀ انتخاب رشته اصلی کان لم یکن خواهد بود

حداکثر شهریه دانشگاه های غیر دولتی و غیرانتفاعی و دوره های مجازی تعیین شده است

مهلت انتخاب رشته و ویرایش آن تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۳ تمدید شد

اختبار- در بند یک ابتدای این اصلاحیه آمده است که ظرفیت پذیرش در دوره های پردیس خودگردان هر رشته گرایش در یک دانشگاه حداکثر میبایست با ظرفیت دوره روزانه همان رشته گرایش آن دانشگاه برابر باشد. لذا در صورت وجود مغایرت، ملاک ظرفیت پذیرش در دوره پردیس خودگردان برابر ظرفیت در دوره روزانه دانشگاه پذیرنده خواهد بود.

بر این اساس تعداد قابل توجهی از ظرفیت کد رشته های اعلام شده در دفترچۀ راهنمای ثبت نام اولیه کاسته خواهد شد.

همچنین در این اصلاحیه حداکثر شهریۀ دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی در دوره های حضوری و مجازی طبق اعلام رسمی دفتر گسترش آموزش عالی به این شرح آمده است:

بر اساس اعلام رسمی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم حداکثر شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول زیر تعیین شد.

عنوان دانشگاه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری) شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)
دانشگاه های غیردولتی – غیرانتفاعی علوم انسانی ۵.۷۵۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰ ۳.۵۸۷.۰۰۰
سایر گروه های آموزشی ۶.۴۶۲.۰۰۰ ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰ ۳.۵۸۷.۰۰۰ ۳.۵۸۷.۰۰۰
موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی علوم انسانی ۵.۱۷۵.۰۰۰ ۹۳۷.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰
سایر گروه های آموزشی ۵.۷۵۰.۰۰۰ ۱.۰۷۵.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰ ۳.۵۸۷.۰۰۰

بر اساس اعلام رسمی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم حداکثر شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی در دوره های مجازی (الکترونیکی) مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول زیر تعیین شد.

گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری)
علوم انسانی ۴.۹۶۰.۰۰۰ ۹۰۹.۰۰۰ ۲.۴۸۰.۰۰۰
سایر گروه های آموزشی ۵.۷۸۶.۰۰۰ ۹۹۲.۰۰۰ ۳.۳۰۶.۰۰۰

اطلاعیه اصلاحیۀ دفترچۀ انتخاب رشته آزمون کارشناسی ۹۳ را از اینجا دریافت کنید

طبق این اصلاحیه فقط یک کد رشته مربوط به گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک (با ضرایب گرایش ۱۴) در موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر قم با ظرفیت ۱۵ نفر به کد رشته های گرایش های حقوق (کد ۱۱۲۶) مندرج در دفترچۀ راهنمای انتخاب رشتۀ اصلی افزوده شده است، که علافمندان می توانند در فرصت باقیمانده در صورت تمایل این کد رشته را نیز انتخاب کنند.

برای انتخاب رشته و دریافت دفترچۀ کامل راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا