ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا آخر اسفند ادامه دارد

ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا آخر اسفند ادامه دارد

آگهی و شرایط و ضوابط ثبت نام در فراخوان به همراه ظرفیت های استخدام هیات علمی رشته حقوق را در ادامۀ همین نوشته بخوانید

 

 

 اعلام نیاز جذب و بورس واحد های دانشگاه آزاد السامی برای فراخوان جذب هیات علمی

 

گرایش حقوق بین الملل

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان اردبیل

واحد گرمی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان اصفهان

واحد تیران

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳

استان اصفهان

واحد میمه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۴

استان ایلام

واحد دهلران

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۵

استان تهران

واحد الکترونیکی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۶

استان تهران

واحد تهران شمال

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۷

استان تهران

واحد دماوند

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۸

استان تهران

واحد ملارد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۹

استان چهارمحال وبختیاری

واحد شهرکرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجویان دکتری می بایست تا مهرماه سال ۱۳۹۵ فارغ التحصیل شوند

۱۰

استان خراسان رضوی

واحد بردسکن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا

۱۱

استان خراسان رضوی

واحد کاشمر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا

۱۲

استان خراسان شمالی

واحد شیروان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشد.

۱۳

استان زنجان

واحد زنجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

به شرط اقامت تمام وقت در شهر زنجان

۱۴

استان سمنان

واحد دامغان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

۱۵

استان سمنان

واحد گرمسار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۶

استان قم

واحد قم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۷

استان کرمان

واحد بافت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۸

استان کرمان

واحد بم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۹

استان گلستان

واحد گنبدکاووس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۰

استان مازندران

واحد رامسر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

خانم

۲۱

استان هرمزگان

واحد قشم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  بین  الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

واحد بین الملل قشم

 
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان آذربایجان شرقی

مرکز خدا آفرین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان آذربایجان شرقی

واحد تبریز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳

استان آذربایجان شرقی

واحد جلفا

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۴

استان آذربایجان شرقی

واحد شبستر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵

استان آذربایجان غربی

واحد نقده

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۶

استان اردبیل

واحد اردبیل

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷

استان اردبیل

واحد بیله سوار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸

استان اصفهان

واحد تیران

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۹

استان اصفهان

واحد خمینی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۱۰

استان اصفهان

واحد سمیرم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۱

استان اصفهان

واحد کاشان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۲

استان البرز

مرکز طالقان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۱۳

استان البرز

واحد کرج

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۱۴

استان بوشهر

واحد بوشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

متقاضیان بومی در اولویت استخدام می باشند

۱۵

استان بوشهر

واحد گناوه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۱۶

استان تهران

مرکز شهریار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۱۷

استان تهران

مرکز صباشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۸

استان تهران

واحد پردیس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۹

استان تهران

واحد رودهن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۰

استان تهران

واحد شهرقدس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۳

آقا و خانم

از ۳ نفر اعلام نیاز یک نفر آقا می باشد

۲۱

استان تهران

واحد صفادشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۲۲

استان تهران

واحد قیام دشت(تهران شرق)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۲۳

استان تهران

واحد ملارد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۴

استان چهارمحال وبختیاری

واحد فارسان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۵

استان خراسان رضوی

واحد بردسکن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۶

استان خراسان رضوی

واحد تایباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۷

استان خراسان رضوی

واحد سبزوار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۸

استان خراسان رضوی

واحد کاشمر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۹

استان خراسان رضوی

واحد مشهد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳۰

استان خراسان رضوی

واحد نیشابور

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۱

استان خراسان شمالی

واحد شیروان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۲

استان خوزستان

واحد اندیمشک

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۳

استان خوزستان

واحد اهواز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۴

استان خوزستان

واحد دزفول

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۵

استان خوزستان

واحد رامهرمز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۶

استان زنجان

واحد زنجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

به شرط اقامت تمام وقت در شهر زنجان-دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۷

استان زنجان

واحد هیدج

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۸

استان سمنان

واحد دامغان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۹

استان سمنان

واحد شاهرود

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۰

استان سمنان

واحد گرمسار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۱

استان سمنان

واحد مهدی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۲

استان سیستان و بلوچستان

واحد زاهدان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۳

استان فارس

مرکز میمند

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۴

استان فارس

واحد آباده

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۴۵

استان فارس

واحد داریون

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۶

استان فارس

واحد زرین دشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۴۷

استان فارس

واحد فیروزآباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۸

استان فارس

واحد لارستان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۹

استان فارس

واحد مرودشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵۰

استان فارس

واحد نورآباد ممسنی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۱

استان قزوین

مرکز شال

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۵۲

استان قزوین

واحد قزوین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵۳

استان قم

واحد قم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵۴

استان کردستان

مرکز بانه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۵۵

استان کردستان

واحد سقز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۵۶

استان کرمان

واحد بم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۷

استان کرمان

واحد جیرفت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۵۸

استان کرمان

واحد سیرجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۳

آقا و خانم

۵۹

استان کرمانشاه

مرکز قصر شیرین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۶۰

استان گلستان

واحد آزادشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۱

استان گلستان

واحد بندرگز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶۲

استان گلستان

واحد گرگان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۳

استان گلستان

واحد گنبدکاووس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

۱ نفر دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع و ۱ نفر دکتری

۶۴

استان لرستان

مرکز پلدختر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

اولویت با بومی شهرستان پلدخترمی باشد

۶۵

استان لرستان

مرکز سلسله‌

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶۶

استان لرستان

مرکز کوهدشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

بومی استان لرستان باشند

۶۷

استان لرستان

واحد خرم آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۶۸

استان لرستان

واحد دورود

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا

۶۹

استان مرکزی

واحد اراک

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۰

استان مرکزی

واحد آشتیان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۱

استان مرکزی

واحد فراهان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۲

استان مرکزی

واحد محلات

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۳

استان مرکزی

واحد نراق

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۴

استان هرمزگان

واحد بندرعباس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۳

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۵

استان هرمزگان

واحد بندرلنگه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷۶

استان هرمزگان

واحد رودان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷۷

استان هرمزگان

واحد قشم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

واحد بین الملل قشم

۷۸

استان یزد

واحد یزد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  جزا و جرم  شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

 
گرایش حقوق خصوصی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان آذربایجان شرقی

واحد آذرشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان آذربایجان شرقی

واحد اسکو

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳

استان آذربایجان شرقی

واحد شبستر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴

استان آذربایجان شرقی

واحد کلیبر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵

استان آذربایجان شرقی

واحد هادی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶

استان آذربایجان غربی

واحد ارومیه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷

استان آذربایجان غربی

واحد خوی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸

استان آذربایجان غربی

واحد سلماس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۹

استان آذربایجان غربی

واحد شاهین دژ

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۰

استان آذربایجان غربی

واحد میاندوآب

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۱۱

استان اردبیل

واحد گرمی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۲

استان اردبیل

واحد مشکین شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۳

استان اصفهان

واحد خمینی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۱۴

استان اصفهان

واحد فریدن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۱۵

استان اصفهان

واحد کاشان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۱۶

استان اصفهان

واحد نطنز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۷

استان البرز

واحد هشتگرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۱۸

استان ایلام

واحد دهلران

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۱۹

استان بوشهر

مرکز جم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۰

استان بوشهر

واحد بوشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

متقاضیان بومی در اولویت استخدام می باشند

۲۱

استان تهران

مرکز شهریار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۲۲

استان تهران

مرکز صباشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۳

استان تهران

واحد پردیس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۴

استان تهران

واحد صفادشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۲۵

استان تهران

واحد قیام دشت(تهران شرق)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۳

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع- اولویت با دارندگان مدرک دکتری

۲۶

استان چهارمحال وبختیاری

واحد فارسان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۷

استان خراسان رضوی

واحد بردسکن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۸

استان خراسان رضوی

واحد تایباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۹

استان خراسان رضوی

واحد سبزوار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۰

استان خراسان رضوی

واحد کاشمر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۱

استان خراسان رضوی

واحد مشهد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳۲

استان خراسان رضوی

واحد نیشابور

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۳

استان خراسان رضوی

واحد نیشابور

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۴

استان خوزستان

مرکز شوش

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۵

استان خوزستان

واحد آبادان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۶

استان خوزستان

واحد اهواز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۷

استان خوزستان

واحد بهبهان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۸

استان خوزستان

واحد رامهرمز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۹

استان زنجان

واحد خدابنده

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۰

استان سمنان

مرکز شهمیرزاد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۴۱

استان سمنان

واحد مهدی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۲

استان سیستان و بلوچستان

واحد زاهدان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۴۳

استان فارس

واحد آباده

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۴۴

استان فارس

واحد داریون

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۴۵

استان فارس

واحد داریون

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۶

استان فارس

واحد زرقان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۷

استان فارس

واحد زرین دشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۴۸

استان فارس

واحد شیراز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴۹

استان فارس

واحد شیراز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵۰

استان فارس

واحد لارستان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۱

استان قزوین

واحد قزوین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۲

استان کردستان

واحد سقز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۵۳

استان کردستان

واحد سنندج

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۵۴

استان کردستان

واحد قروه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۵

استان کرمان

واحد بردسیر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۶

استان کرمان

واحد جیرفت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۵۷

استان کرمان

واحد رفسنجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵۸

استان کرمان

واحد سیرجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۳

آقا و خانم

۵۹

استان کرمان

واحد کرمان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۰

استان کرمان

واحد کهنوج

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶۱

استان کرمانشاه

مرکز گیلانغرب

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۶۲

استان کرمانشاه

واحد کرمانشاه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۳

استان گلستان

واحد بندرگز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶۴

استان گلستان

واحد گرگان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۵

استان گلستان

واحد گنبدکاووس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

۱ نفر دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع و ۱نفر دکتری

۶۶

استان گلستان

واحد مینودشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶۷

استان گیلان

واحد رشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۶۸

استان لرستان

واحد الیگودرز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۶۹

استان لرستان

واحد خرم آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۰

استان لرستان

واحد دورود

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا

۷۱

استان مازندران

واحد بهشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷۲

استان مازندران

واحد تنکابن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷۳

استان مازندران

واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا

۷۴

استان مرکزی

واحد اراک

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۵

استان مرکزی

واحد آشتیان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۶

استان مرکزی

واحد خمین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۷

استان مرکزی

واحد ساوه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۸

استان مرکزی

واحد محلات

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷۹

استان هرمزگان

مرکز جزیره هرمز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸۰

استان هرمزگان

واحد بندرعباس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۲

آقا و خانم

۸۱

استان هرمزگان

واحد قشم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸۲

استان همدان

واحد تویسرکان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸۳

استان همدان

واحد ملایر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۸۴

استان یزد

واحد یزد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  خصوصی

دکترا

۱

آقا و خانم

 

 
گرایش حقوق عمومی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان آذربایجان شرقی

واحد تبریز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۲

استان اردبیل

واحد اردبیل

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳

استان اصفهان

واحد اصفهان(خوراسگان)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۴

استان اصفهان

واحد میمه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵

استان البرز

واحد کرج

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۶

استان ایلام

واحد ایلام

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷

استان ایلام

واحد ایوان غرب

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۸

استان ایلام

واحد دره شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۹

استان تهران

مرکز صباشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۰

استان تهران

واحد تهران جنوب

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۱

استان تهران

واحد تهران شمال

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۱۲

استان تهران

واحد دماوند

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۳

استان تهران

واحد رودهن

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۴

استان تهران

واحد صفادشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا

۱۵

استان تهران

واحد علوم و تحقیقات

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۱۶

استان تهران

واحد قیام دشت(تهران شرق)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۱۷

استان تهران

واحد ملارد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۱۸

استان چهارمحال وبختیاری

واحد شهرکرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجویان دکتری می بایست تا مهرماه سال ۱۳۹۵ فارغ التحصیل شوند

۱۹

استان خراسان رضوی

واحد مشهد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۰

استان خوزستان

واحد دزفول

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۱

استان زنجان

واحد زنجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

به شرط اقامت تمام وقت در شهر زنجان- دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۲

استان سمنان

واحد سمنان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۲۳

استان سمنان

واحد مهدی شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۴

استان سیستان و بلوچستان

چابهار

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲۵

استان سیستان و بلوچستان

مرکز نیک شهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری دارای گواهی امتحان جامع

۲۶

استان سیستان و بلوچستان

واحد ایرانشهر

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری دارای گواهی امتحان جامع

۲۷

استان سیستان و بلوچستان

واحد زابل

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۲۸

استان سیستان و بلوچستان

واحد زاهدان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۲۹

استان فارس

واحد آباده

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا

۳۰

استان فارس

واحد جهرم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۱

استان فارس

واحد داریون

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۲

استان فارس

واحد فیروزآباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۳

استان فارس

واحد لامرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا

۳۴

استان قزوین

واحد قزوین

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳۵

استان قم

واحد قم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۳۶

استان کردستان

واحد سقز

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۳۷

استان کرمان

واحد سیرجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳۸

استان مازندران

واحد ساری

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳۹

استان مرکزی

مرکز شازند

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع-

۴۰

استان مرکزی

واحد اراک

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۴۱

استان هرمزگان

واحد قشم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

واحد بین الملل قشم

۴۲

استان هرمزگان

واحد میناب

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

بومی استان هرمزگان

۴۳

استان یزد

واحد یزد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق  عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

 
گرایش بین الملل عمومی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان اصفهان

واحد اصفهان(خوراسگان)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۱

آقا

۲

استان اصفهان

واحد نجف آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳

استان تهران

واحد تهران مرکزی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۱

آقا

۴

استان تهران

واحد علوم و تحقیقات

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵

استان خراسان رضوی

واحد تربت حیدریه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۱

آقا

۶

استان خراسان رضوی

واحد مشهد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

۷

استان مازندران

واحد ساری

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی

دکترا

۱

آقا و خانم

 
گرایش حقوق تجارت بین الملل

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان اصفهان

واحد نجف آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۳

آقا و خانم

۲

استان تهران

واحد پردیس

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۳

استان تهران

واحد تهران شمال

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۱

آقا

۴

استان تهران

واحد تهران مرکزی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۵

استان تهران

واحد رباط کریم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۱

آقا و خانم

۶

استان تهران

واحد قیام دشت(تهران شرق)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دکترا

۱

آقا

۷

استان لرستان

واحد بروجرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۸

استان لرستان

واحد خرم آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۹

استان مرکزی

واحد نراق

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق تجارت بین الملل

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

 
گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان تهران

واحد صفادشت

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق ثبت اسناد و املاک

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان خراسان جنوبی

واحد بیرجند

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق ثبت اسناد و املاک

دکترا

۱

آقا و خانم

۳

استان قم

واحد قم

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق ثبت اسناد و املاک

دکترا

۱

آقا و خانم

۴

استان لرستان

واحد بروجرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق ثبت اسناد و املاک

دانشجوی دکترا و دکترا

۳

آقا

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

 
گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان آذربایجان غربی

واحد مهاباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان اصفهان

واحد نجف آباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۳

استان البرز

واحد هشتگرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۱

آقا

۴

استان تهران

واحد قیام دشت(تهران شرق)

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۲

آقا و خانم

۵

استان چهارمحال وبختیاری

واحد شهرکرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجویان دکتری می بایست تا مهرماه سال ۱۳۹۵ فارغ التحصیل شوند

۶

استان سمنان

واحد سمنان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

۷

استان گیلان

واحد لاهیجان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۸

استان مازندران

واحد ساری

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترا

۱

آقا و خانم

۹

استان مرکزی

واحد ساوه

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشجوی دکترا و دکترا

۲

آقا و خانم

دانشجوی دکتری با ارائه گواهی آزمون جامع

 
گرایش حقوق مالی و اقتصادی

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان تهران

واحد تهران مرکزی

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق مالی – اقتصادی

دکترا

۱

آقا و خانم

۲

استان چهارمحال وبختیاری

واحد شهرکرد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق مالی – اقتصادی

دانشجوی دکترا و دکترا

۱

آقا و خانم

دانشجویان دکتری می بایست تا مهرماه سال ۱۳۹۵ فارغ التحصیل شوند

۳

استان خراسان جنوبی

واحد قاینات

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق مالی – اقتصادی

دکترا

۱

آقا و خانم

۴

استان فارس

واحد فیروزآباد

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق مالی – اقتصادی

دکترا

۱

آقا و خانم

۵

استان قزوین

واحد تاکستان

حقوق وعلوم سیاسی

حقوق مالی – اقتصادی

دکترا

۱

آقا و خانم

 
گرایش فقه و حقوق جزا

ردیف

نام استان

نام واحد

نام رشته

نام گرایش

نام مقطع

حداکثر تعداد جذب

جنسیت

توضیح

۱

استان فارس

واحد آباده

حقوق وعلوم سیاسی

فقه و حقوق جزا

دکترا

۱

آقا

۲

استان کرمان

واحد رفسنجان

حقوق وعلوم سیاسی

فقه و حقوق جزا

دکترا

۱

آقا و خانم

 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. باسلام سوال بنده این هست بنده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم ومعددلم ۱۷.۳۰است وکارمنددادگستری میباشم خیلی علاقمند هستم که عضو هیئت علمی دانشگاه آزادباشم .آیا امکان دارد ؟ وسوال دیگر اینکه برای اینکه واسته دکترا ورسیه بگیری چکار باید بکنم ؟بیصبرانه منتظر پاسخ شما هستم .

    ****

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا