آیین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ به همراه شیوه نامه اجرایی آن

آیین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵

به همراه شیوه نامه اجرایی آن

مقدمه:
در راستای اهداف و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهبود شیوه سنجش و پذیرش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری (Ph.D) و ارتقای کیفیت دانشجویان ورودی دکتری، این آیین نامه جهت اجرا از سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ابلاغ می شود.

ماده ۱- تعاریف:
در این آیین نامه تعاریف زیر به منظور رعایت اختصار مورد استفاده قرار می گیرد.

وزارت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور

شورا: شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

مؤسسه: تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که دارای مجوز پذیرش دوره دکتری از شورای گسترش آموزش عالی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند.

داوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

رشته امتحانی: مجموعه رشته های متناسب بدون توجه به گرایش ها و زمینه ها

ماده ۲- اهداف و سیاست ها:

الف- تفکیک فرآیند سنجش علمی از فرآیند پذیرش دانشجو

ب- اعتباربخشی به آزمون های استاندارد در پذیرش نوبت های مختلف

ج- حرکت به سمت استقلال مؤسسه در پذیرش دانشجو

د- ایجاد وحدت رویه و ایجاد هماهنگی بین مؤسسه و وزارت در پذیرش دانشجو

هـ- اختیار گروه های آموزشی مؤسسه و اساتید در پذیرش دانشجویان مستعد

و- ایجاد امکان شرکت داوطلب در آزمون های استاندارد متعدد

ز- توجه جدی به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب در پذیرش

ح- ملحوظ داشتن کلیه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذیرش دانشجو

ماده ۳- شورا:
به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی تعیین ضوابط هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری شورا با ترکیب ذیل تشکیل می شود.

الف- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب- معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ج- معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

د- معاون پژوهشی و فناوری

هـ- دو نفر از رؤسای مؤسسه ها با انتخاب وزیر

و- مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی

تبصره ۱: مدت عضویت بند (هـ) به مدت ۳ سال می باشد.

ماده ۴- وظایف شورا:

الف- تعیین حد نصاب سنجش علمی (مربوط به هر آزمون یا کل) در صورت نیاز.

ب- هزینه های برگزاری آزمون توسط سازمان طبق مصوبه هیئت وزیران و هزینه های مربوط به پذیرش دانشجو توسط مؤسسه طبق مصوبه هیئت امناء از داوطلب اخذ می شود.

ج- تعداد دفعات برگزاری آزمون و میزان اعتبار زمانی کارنامه مربوط به سنجش علمی داوطلب

د- عناوین رشته امتحانی و مواد آزمون هر رشته امتحانی

هـ- ضرایب و مواد آزمون هر رشته امتحانی در سنجش علمی

ماده ۵- سنجش علمی:
سازمان، سنجش علمی داوطلب را در قالب آزمون استاندارد (همتراز) با جزئیات ذیل برگزار می نماید.

الف- آزمون زبان عمومی

ب- آزمون استعداد تحصیلی

ج- آزمون استاندارد همتراز در هر رشته امتحانی

تبصره ۲: زبان عمومی با توجه به نیاز داوطلب شامل زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان عربی، زبان آلمانی و زبان روسی می باشد.
تبصره ۳: استعداد تحصیلی براساس استعداد، توانایی ها و مهارت های ویژه گروه آموزشی است.
تبصره ۴: آزمون استاندارد همتراز براساس دروس پایه و اصلی رشته امتحانی برگزار می شود.

ماده ۶- وظایف سازمان ، مؤسسه در سنجش و پذیرش دانشجو
وظایف سازمان، مؤسسه در سنجش علمی و پذیرش دانشجو با توجه به این آیین نامه و مصوبات شورا به قرار ذیل است:

۶-۱- وظایف سازمان:

الف- ثبت نام از داوطلبان

ب- سنجش علمی داوطلبان

ج- تهیه کارنامه به تفکیک نمرات در بخش های مختلف آزمون و نمره کل تراز و اعلام به داوطلبان و مؤسسه های متقاضی

د- آزمون های سازمان باید استاندارد، همتراز و دارای اعتبارسنجی لازم باشد.

هـ-  در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری لازم از قبیل: میانگین، انحراف استاندارد، ماکزیمم، مینیمم و نقاط ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و … بالاتر و نمرات تمامی شرکت کنندگان برای تعیین حدنصاب (نقطه برش) به مؤسسه

و- شفاف سازی موارد خاص، رفع ابهام و درج کتبی هرگونه شرایط و ضوابط که در انتخاب رشته متقاضیان تأثیرگذار می باشد (تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته).

۶-۲- وظایف مؤسسه:

الف- اعلام حدنصاب لازم (نقطه برش) براساس نتایج سنجش علمی به منظور فراخوان داوطلب برای طی فرآیندهای پذیرش دانشجو به صورت عمومی

ب- بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی و در صورت نیاز انجام آزمون تخصصی

ج- تعیین نمره نهایی هر داوطلب براساس ترکیبی از مؤلفه های سنجش علمی و پذیرش براساس شیوه نامه

د- تعیین پذیرفته شدگان نهایی براساس نمره نهایی داوطلب، طرفین هر رشته با رعایت مصوبات قانونی مربوط به سهمیه ها

هـ- پذیرش توسط مؤسسه صورت گرفته و ضمن اعلام نتایج به داوطلبان جهت تأیید به سازمان ارسال می شود.

و- کلیه پذیرفته شدگان می بایست حدنصاب عمومی اعلام شده توسط مؤسسه را دارا باشند و مؤسسه نمی تواند داوطلبانی که کمتر از حدنصاب نمره باشند پذیرش نماید.

تبصره ۵: مهلت ارسال نتایج پذیرفته شدگان از طرف مؤسسه جهت تأیید سازمان برای نیمسال اول، حداکثر تا پایان مرداد ماه و برای نیمسال دوم، پایان دی ماه همان سال می باشد.

ماده ۷- سایر شرایط:

الف- کلیه قوانین، مقررات و سهمیه های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تمامی مراحل می بایست توسط سازمان و مؤسسه رعایت شود.

ب- پذیرش دانشجو در همه دوره های آموزشی اعم از روزانه، نوبت دوم، پردیس دانشگاهی، به ویژه طلاب (حوزوی) و …. در مقطع دکتری صرفاً از طریق این آیین نامه صورت می گیرد.

ج- پذیرش نهایی داوطلب در مؤسسه منوط به تأیید سازمان است.

د- نظارت بر تمامی مراحل و هرگونه تفسیر درخصوص این آیین نامه برعهده شورا می باشد.

این آیین نامه در ۷ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و برای پذیرش دانشجوی دکتری از سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ اجرا می شود.

برای دانلود آئین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ در قالب یک فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید

برای دریافت شیوه نامه اجرائی آیین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک کنید

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. طبق این خبر که در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴ در سایت شما اطلاع رسانی شد شیوه  نامه اجرایی فوق الذکر برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵  قابلیت اجرا دارد و و شامل آزمون دکترای برگزار شده در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۴ نمی گردد و خود رئیس سازمان سنجش هم بر این نکته تاکید کردند ،طبق شیوه نامه قبلی دانشگاهها به هیچ وجه اجازه برگزاری آزمون تخصصی مجدد از  داوطلبان را ندارند اما با شیوه نامه جدید که باید از مهر ۹۵ اجرا شود این حق را دارند. اما بسیاری از دانشگاهها بدون توجه به این موضوع این قانون را زودتر از موعد مقرر اجرا کرده اند که تخلف آشکار و کارغیرقانونی می باشد که باعث تضییع حق بسیاری از داوطلبان و فرصت برای سوگیریها و سوءاستفاده های زیادی خواهد بود. این موضوع توسط نامه به رئیس سازمان سنجش و ووزارت علوم گزارش شده اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است. لطفا اطلاع رسانی شود تا از این کار غیرقانونی و حق کشی  جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا