پرونده دعوای فک رهن ملکی با قیمت ۲۰ میلیارد ریال در شورای حل اختلاف مشهد منجر به صدور رای شد

پرونده دعوای فک رهن (ملکی) به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شورای حل اختلاف مشهد منجر به صدور رای شد.

 

به گزارش ایسنا،‌ شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی اعلام کرد که یکی از پرونده‌های دشوار و پیچیده‌ که ارزش خواسته آن بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود با بررسی‌های دقیق و جامع اعضاء و قاضی شعبه ۵۱ شورهای حل اختلاف مشهد مورد رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

علیرغم اینکه موضوع دعوی مربوطه از جمله دعاوی غامض بوده که در سطح رسیدگی مراجع قضایی تجدیدنظر استان خراسان رضوی قرار می‌گیرد اما با توجه به گردش کار پرونده که اختلاف در صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوی با درنظر گرفتن میزان خواسته که خواهان آن را مقوم به ۲ میلیون تومان کرده‌اند، پس از گردش کار پرونده در محاکم عمومی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی و دیوان عالی کشور نهایتا مراجع قضایی، شوراهای حل اختلاف را صالح به رسیدگی به پرونده تعیین کردند که بر این اساس شورای حل اختلاف مشهد بنا به لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی، وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف وارد رسیدگی شد و مبادرت به انشاء رای در ۵ صفحه کرد.

بر اساس اعلام مرکز شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی، دادنامه مذکور در مقایسه با آراء محاکم عمومی از انسجام لازم و مناسب برخوردار است و می‌توان آن را جزو آراء نمونه به حساب آورد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا