کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ – حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا

کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ دانشگاه سراسری
رشته حقوق جزا وجرم شناسی، فقه وحقوق جزا کد ۲۱۱۴

دانلود : دفترچه سوالات تخصصی رشته حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا کد ۲۱۱۴

کلید و دفترچه سوالات سایر گرایش های حقوق را اینجا ببینید

گروه امتحانی

شماره پاسخنامه

نوع دفترچه

عنوان دفترچه

علوم انسانی

۱

F

حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۳

۳۱

۴

۶۱

۲

۲

۳

۳۲

۱

۶۲

۴

۳

۴

۳۳

۲

۶۳

۱

۴

۲

۳۴

۲

۶۴

۱

۵

۲

۳۵

۱

۶۵

۲

۶

۱

۳۶

۲

۶۶

۱

۷

۴

۳۷

۴

۶۷

۴

۸

۳

۳۸

۳

۶۸

۲

۹

۴

۳۹

۴

۶۹

۴

۱۰

۱

۴۰

۱

۷۰

۳

۱۱

۲

۴۱

۳

۷۱

۲

۱۲

۳

۴۲

۳

۷۲

۳

۱۳

۱

۴۳

۱

۷۳

۱

۱۴

۴

۴۴

۳

۷۴

۴

۱۵

۲

۴۵

۳

۷۵

۲

۱۶

۳

۴۶

۲

۷۶

۲

۱۷

۴

۴۷

۲

۷۷

۴

۱۸

۱

۴۸

۱

۷۸

۳

۱۹

۲

۴۹

۴

۷۹

۳

۲۰

۱

۵۰

۱

۸۰

۲

۲۱

۴

۵۱

۲

۸۱

۱

۲۲

۲

۵۲

۴

۸۲

۲

۲۳

۱

۵۳

۲

۸۳

۲

۲۴

۳

۵۴

۴

۸۴

۱

۲۵

۱

۵۵

۴

۸۵

۳

۲۶

۳

۵۶

۲

۸۶

۱

۲۷

۲

۵۷

۱

۸۷

۴

۲۸

۱

۵۸

۳

۸۸

۴

۲۹

۳

۵۹

۲

۸۹

۳

۳۰

۲

۶۰

۴

۹۰

۱

 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا